Prazdroj potvrdil, že v Česku patří na špici mezi odpovědnými firmami

24.11.2023 Udržitelnost a odpovědnost

Plzeňský Prazdroj znovu potvrdil, že dlouhodobě patří k nejodpovědnějším firmám v Česku. V jubilejním 20. ročníku prestižního hodnocení TOP Odpovědná firma 2023 obsadil první místo v hlavní kategorii, k tomu přidal další dvě první a jedno druhé místo v oborových kategoriích.  

„Udržitelné podnikání a šetrný přístup k přírodě představuje pro Prazdroj nedílnou součást celé firemní strategie. Máme jasně dané cíle a postupně se nám je daří naplňovat. Chceme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030, usilujeme o maximální úspory vody, využívání energií z obnovitelných zdrojů nebo kompletní cirkularitu obalů,“ říká Dragoș Constantinescu, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

Největší český pivovar si z letošního vyhlášení TOP Odpovědná firma odnesl tři zlatá umístění. První získal v hlavní kategorii Velká firma, v níž odborníci hodnotí udržitelnost celkové firemní strategie. Cena se uděluje společnostem, které systematicky, komplexně a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Prazdroji se od roku 2019 podařilo snížit produkci skleníkových plynů ve výrobě o 49 %. Zásadní vliv na to měl přechod na teplo z obnovitelných zdrojů v areálu plzeňského pivovaru. Kromě toto pivovar zavádí další technologické inovace, jako jsou fotovoltaické panely na střechách výrobních budov, nahrazuje vysokozdvižné vozíky elektrickými přepravními systémy nebo instaluje moderní a šetrnější lahvové stáčecí linky.

Soustředíme se ale také na sociální oblast, na přísnou samoregulaci v oblasti reklamy nebo na rovné příležitosti pro všechny naše zaměstnance, kdy jsme letos získali mezinárodní certifikát Equal Pay za rovné odměňování žen a mužů. Náš přístup se snažíme promítat i do celého dodavatelsko-odběratelského řetězce spoluprací s našimi partnery. Velmi si proto vážím toho, že vedle hlavní kategorie ocenila odborná porota aliance Byznys pro společnost i inovační projekty, které děláme za branami našich pivovarů,“ dodává Dragoș Constantinescu.

Titul „TOP odpovědná firma v inovacích“ vybojoval projekt PRO CHMEL, jehož cílem je poskytnout pěstitelům chmele nástroje, aby mohli co nejefektivněji zavlažovat své chmelnice, a pomoci jim tak v boji s klimatickou změnou. V inovační kategorii navíc Prazdroj obdržel i speciální ocenění poroty za projekt Chytrej výčep, který pomocí moderních technologií mapuje kompletní cestu čepovaného piva v hospodě z pohledu spotřeby vody i energií. Na základě získaných dat z měření v hospodách pak pivovar navrhne úpravy výčepu, které pomohou snížit spotřebu energií až o třetinu při zachování kvality čepovaného piva.

Třetí prvenství získal Prazdroj v kategorii „TOP odpovědná firma v životním prostředí“ za iniciativu Kytky pro chmel. Jde o projekt využívající prvky regenerativního zemědělství na chmelnicích, který pomáhá zlepšit úrodnost půdy a v konečném důsledku zachovat kvalitu českého chmele. „Jsme moc rádi, že porota vyzdvihla projekty, které se zaměřují na náš dodavatelsko-odběratelský řetězec, a do nichž se nám daří zapojit další klíčové partnery – zemědělce, restauratéry, vědce nebo technologické společnosti,“ doplňuje Ivan Tučník, manažer udržitelnosti Plzeňského Prazdroje.

Všechny své aktivity na poli udržitelnosti Prazdroj každoročně velmi detailně představuje ve Zprávě o udržitelnosti, kterou vydává již od roku 2006. Za aktuální Zprávu shrnující aktivity Prazdroje v oblasti odpovědného podnikání v roce 2022 získal druhé místo v kategorii „TOP odpovědná firma v reportingu“.

Do ocenění TOP Odpovědná firma 2023 se letos přihlásilo 66 společností, které zaslaly 139 nominací. Plzeňský Prazdroj se mezi oceněnými objevuje opakovaně.

 

Poznámka pro editory: 

  • Maximálně šetrné chování k životnímu prostředí je součástí filozofie podnikání Plzeňského Prazdroje. Zaměřuje se na recyklaci a opětovné využívání obalů, dlouhodobě snižuje spotřebu vody, maximálně využívá obnovitelnou energii a omezuje používání plastů. Do roku 2030 by měla výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality. Do roku 2050 chce Plzeňský Prazdroj dosáhnout nulové uhlíkové stopy napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.