Prazdroj připíjí Na budoucnost! Představil své závazky v oblasti udržitelného podnikání do roku 2030, směřuje k uhlíkové neutralitě

8.10.2020 Udržitelnost a odpovědnost

Plzeňský Prazdroj udělal další důležitý krok k udržitelnosti ve svém podnikání, když se zavázal splnit konkrétní cíle do roku 2030. Ve výrobě piva bude zcela uhlíkově neutrální, sníží používání plastů na minimum a úplně přestane používat ty nerecyklované, výrazně pokročí i v dalších úsporách vody, kde již nyní patří mezi nejúspěšnější firmy v oboru.

„Jak vyrábíme a prodáváme naše produkty, ovlivňuje nejen naše zákazníky, obchodní partnery, zaměstnance a obyvatele žijící v blízkosti našich pivovarů, ale také okolní prostředí. Závazky, které jsme si stanovili na příštích 10 let v oblasti udržitelného rozvoje, jsou důležité jak pro budoucnost našeho podnikání, tak i pro ochranu přírody a jejich zdrojů. Zároveň představují i jasné poselství spotřebitelům, že za našimi výrobky a zážitky, které jim každý den předkládáme, je i úsilí odpovědné společnosti,“ vysvětluje generální ředitel Prazdroje Grant Liversage.

Prazdroj se v nové strategii udržitelného rozvoje nazvané symbolicky „Na budoucnost“ soustředí na všechny činnosti, kterými své okolí ovlivňuje – od spolupráce se zemědělci při udržitelném pěstování surovin, přes výrobu, logistiku, dopravu a hospodaření s obaly až po chování zodpovědného výrobce a vztahy s komunitami.

Veškeré suroviny pro výrobu se Prazdroj zavazuje do roku 2030 nakupovat jen od dodavatelů s udržitelným způsobem zemědělské produkce. Podpoří i další úspory vody, které ho již nyní řadí mezi nejhospodárnější pivovary.  „Za posledních deset let se nám podařilo snížit spotřebu vody v pivovarech o 40 % a aktuálně potřebujeme na výrobu 1 litru piva zhruba 3 litry vody. Lídrem mezi našimi pivovary i v celosvětovém měřítku je nošovický pivovar Radegast, který je ještě úspornější. Chceme ho následovat i ve všech našich ostatních provozech a už do roku 2025 se plánujeme dostat na 2,78 litru spotřeby vody na litr vyrobeného piva. Oproti dnešku to bude znamenat roční úsporu přibližně 2 milionů hektolitrů vody, tedy zhruba 80 napuštěných padesátimetrových bazénů,“ komentuje cíle technický ředitel Plzeňského Prazdroje Pavel Šemík. Největší úspory plánuje Prazdroj dosáhnout u užitkové vody, kde bude hledat nová chytrá řešení k jejímu čistění a opětovnému využití v technických úsecích pivovarů. Pokračovat bude také v aktivitách v boji proti suchu a šetření s vodou i za branami svých pivovarů. „Věnovat se samozřejmě budeme i úsporám energie, přejdeme postupně na výrobu založenou kompletně na obnovitelných zdrojích,“ dodává Pavel Šemík.

Důraz dává Prazdroj i na recyklaci a opakované využívání obalů. Do roku 2025 sníží spotřebu jednorázových plastů o 89 % a za dalších pět let bude používat výhradně recyklované.  Výrazný krok v této oblasti Prazdroj udělal v letošním roce, když přestal plnit do PET lahví piva Gambrinus a Radegast. Do konce roku 2022 budou tuto cestu následovat i další značky (Kozel, Primus, Klasik). Prazdroj letos také snížil tloušťku plastových folií, které drží pohromadě piva na paletách, a to až o třetinu. Již v roce 2025 pak bude Prazdroj používat z výhradně recyklovaného materiálu i plechovky.

Klíčovými jsou pak pro pivovar vratné obaly, které lze používat opakovaně. Přes 70 % jeho obalů tvoří skleněné vratné lahve a sudy. Právě prodej sudového piva je jednou z největších priorit pivovaru a ve vztahu k životnímu prostředí je šetrnější variantou. „Čepované pivo v sobě snoubí hned několik nej – nejlepší pivní zážitek, nejšetrnější obal vůči životnímu prostředí i podporu tuzemské pivní kultury, která ve světě nemá obdoby,“ komentuje Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace.

Prazdroj do roku 2025 zredukuje celkovou produkci odpadů v porovnání s rokem 2020 o 30 %. „Největšího pokroku jsme dosáhli přímo ve výrobě, kde již nyní směřujeme k naprosto bezodpadovému hospodaření. Mláto, kvasnice a sladovnický odpad dodáváme zemědělcům jako krmivo, z mláta navíc vyrábíme pivovarské krekry. Čistírenské kaly se používají jako hnojivo. Odpadní filtrační křemelina se zaorává, což přispívá ke zlehčování půdy pro rekultivovaná území,“ říká Pavlína Kalousová.

Další úsilí pak Prazdroj věnuje snižování emisí, a to nejen ve výrobě, ale také na cestě svých produktů k zákazníkům. Výraznou část své distribuce převedl pivovar na železnici a letos začal používat šetrnější nákladní automobily, čímž sníží roční produkci emisí o 414 701 kilogramů CO2. To odpovídá 377 zaoceánským letům z Prahy do New Yorku. Nyní navíc provádí testování nákladních elektromobilů.

Všechny popsané kroky povedou k výraznému snižování uhlíkové stopy hospodaření Plzeňského Prazdroje. Ten plánuje být do roku 2030 uhlíkově neutrální ve vlastní výrobě a do roku 2050 chce dosáhnout plné uhlíkové neutrality včetně distribuce a dopravy.

Kontakt:

Zdeněk Kovář

Plzeňský Prazdroj

735 189 368

Poznámka pro editory:

  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj získal v roce 2019 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma nejvýznamnější ocenění – Trendsetter za to, že dlouhodobě v Česku udává směr v oblasti udržitelnosti a přináší nové inspirativní podněty k odpovědnosti v podnikání.