Prazdroj znovu potvrdil, že patří mezi TOP Odpovědné firmy v Česku

3.11.2021 Udržitelnost a odpovědnost

Plzeňský Prazdroj získal dvě zlaté medaile v ocenění TOP Odpovědná firma 2021 a opětovně potvrdil, že patří mezi dlouhodobě nejudržitelnější a nejodpovědnější firmy v České republice. V letošním roce se umístil mezi zlatými společnostmi v ratingu Velká firma a TOP Odpovědná firma v reportingu. Aliance Byznys pro společnost ceny uděluje již od roku 2011 a Plzeňský Prazdroj se mezi nejlepšími objevuje pravidelně.

„Podnikat udržitelně, šetřit přírodní zdroje a snižovat uhlíkovou stopu, to jsou klíčové parametry nejen pro úspěch jakékoliv firmy, ale i celé společnosti a planety. Proto jsme postavili naši firemní filozofii právě na udržitelnosti a integrujeme ji napříč firmou do našeho přemýšlení i do všech procesů. Děláme to dlouhodobě a s jasnými cíli, ať už jde o uhlíkovou neutralitu, které chceme ve výrobě dosáhnout do roku 2030, snižování spotřeby vody a energií nebo maximální recyklaci a znovu využívání našich obalů. Velmi si vážíme, že náš přístup ocenila také odborná porota aliance Byznys pro společnost,“ říká Dragoș Constantinescu, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

 Největší český pivovar si z letošního vyhlášení TOP Odpovědná firma odnesl dvě zlatá umístění. První v kategorii Velká firma, kam se letos přihlásilo 37 velkých tuzemských firem. Ocenění získávají společnosti, které systematicky, komplexně a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Druhé zlato Prazdroj obdržel v kategorii TOP Odpovědná firma v reportingu, které je určené těm, kteří své udržitelné aktivity nejen dělají, ale dokážou o nich i srozumitelně a komplexně komunikovat. Pivovar toto ocenění získal za svou Zprávu o udržitelnosti 2020, ve které přehledně popisuje své loňské aktivity na poli udržitelnosti a odpovědnosti, od šetrného zacházení s přírodními zdroji přes podporu diverzity ve firmě až po odpovědné chování – Prazdroj dlouhodobě vytváří projekt Respektuj 18, který upozorňuje na rizika konzumace alkoholu mladistvými.

„Každoročně se snažíme ve Zprávě o udržitelnosti podchytit ty nejdůležitější a nejzajímavější aktivity, které děláme nejen v pivovarech, ale i za jejich branami s našimi partnery i dodavateli. Mezi ně patří naše dlouhodobá spolupráce s dodavateli surovin. V minulých letech jsme s pěstiteli chmele vytvářeli projekt Chytrá chmelnice, který jim pomáhá s mapováním srážek na jednotlivých chmelnicích. A letos jdeme ještě dál a iniciovali jsme projekt s názvem PRO CHMEL, který díky nejmodernějším technologiím dokáže chmelařům zefektivnit hospodaření s vodou a zavést principy udržitelného zemědělství. O tom se rozepíšeme v příští Zprávě o udržitelnosti,“ vysvětluje Dragoș Constantinescu.

Do ocenění TOP Odpovědná firma 2021 se letos přihlásilo přes 60 firem, které zaslaly 145 nominací. Plzeňský Prazdroj se mezi oceněnými objevuje opakovaně.

 

 Poznámka pro editory:

  • Plzeňský Prazdroj patří mezi tuzemské lídry v oblasti udržitelného podnikání. Loni v říjnu představil zcela novou strategii udržitelnosti. Zavazuje se v ní k dosažení uhlíkové neutrality ve výrobě do roku 2030, využívání výhradně obnovitelných zdroje energie nebo k cirkularitě svých obalů. Zároveň hodlá ještě více prohloubit svou pozici lídra v hospodaření s vodou. Důraz klade i na to, jaký vliv má jeho podnikání na naše zaměstnance i celou společnost.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.