Projekt Chytrej výčep má první výsledky. Prazdroj vyvinul úspornější chladič pro hospody

10.6.2024 Udržitelnost a odpovědnost

Projekt Chytrej výčep od Plzeňského Prazdroje, který má hospodám přinést podstatné snížení spotřeby energií, má první výrazné výsledky. Prazdroj vyvinul ve spolupráci se společností Sinop CB zcela nový a úsporný systém chlazení piva, u kterého očekává zhruba třetinovou úsporu spotřebované elektřiny. Nový chladič nyní experti instalují v prvních deseti hospodách v Česku. Po otestování v praxi a detailních měřeních by ho měl pivovar začít nabízet svým partnerským gastroprovozům. Výhodou je, že nový chladič lze využít i ve stávajících výčepech.

Prazdroj se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu piva v hospodách. Před více než rokem si pak přidal další úkol: pustil se do projektu, kterým chce tuzemským gastropodnikům pomoci snížit náklady na energie. V souladu se svým zaměřením se soustředí na úspory související s pivem a jeho čepováním. Vznikl tak projekt Chytrej výčep, na kterém spolupracuje s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a technologickými firmami Microsoft, Adastra a Smart Technology. Experti do více než padesátky hospod v Česku a na Slovensku instalovali více než 1800 senzorů, které měří spotřeby energií při celé cestě piva ze sudu nebo tanku, přes chladič až po výčepní pult. Senzory poslaly již přes miliardu záznamů měření, které průběžně analyzují odborníci z Adastry. Zaměřují se jak na možné snížení spotřeby elektřiny, ale i na úspory vody. Zásadní je při tom zachování kvality čepovaného piva.

První využitelné údaje z měření se týkají elektřiny. „Data nám potvrdila, že nejvíce elektřiny se spotřebuje v chladicích systémech, které jsou energetickým centrem každého výčepního pultu. Zjistili jsme, že průměrná spotřeba na vychlazení a načepování jednoho hektolitru piva je 15,93 kWh a vlastní chlazení se na ní podílí z více než 92 %. Po analýze naměřených údajů i prověrce aktuálně dostupných chladicích systémů jsme navrhli nové chladicí zařízení. To spotřebu elektřiny hospodským výrazně sníží,“ říká Jakub Zaoral, vedoucí projektu Chytrej výčep z Prazdroje.

Nový chladič vznikl ve spolupráci vývojového týmu Prazdroje a společnosti Sinop. Obsahuje několik nových nebo inovovaných komponentů, díky kterým má i výrazně vylepšené izolační vlastnosti. Díky technologiím a nižším energetickým ztrátám má nové zařízení zajistit úsporu elektřiny mezi 30-40 procenty. Jaké reálné úspory by tedy nový systém chlazení měl hospodským přinést? „Průměrná česká hospoda vyčepuje ročně 107 hektolitrů piva a na samotné chlazení spotřebuje 1568 kWh elektřiny. Úspora by tak měla být od 470 kWh za rok. To představuje zhruba jednu osminu roční spotřeby běžné české domácnosti, nebo roční spotřebu čtyř domácích ledniček,“ doplňuje Jakub Zaoral.

Nové chladiče budou instalovány do deseti hospod. Ty budou opět osázeny měřicími senzory. V praxi tak experti už s novým zařízením budou ověřovat to, co zjistili v ´laboratorních podmínkách´, vypočtou konkrétní úspory a případně navrhnou ještě dodatečná vylepšení. Následně začne Prazdroj nové chladiče nabízet svým partnerským provozovnám.

Projekt Chytrej výčep ale přinesl i další zjištění. „Největší vliv na spotřebu elektřiny při chlazení piva má celková výtoč piva v hospodě. Překvapilo nás, že čím více piva se vyčepuje, tím je průměrná spotřeba elektřiny chladiče nižší. Naopak teplota v místnostech, kde je pivo

uskladněno, a která je zásadní pro kvalitu piva, na spotřebu energií zásadní vliv nemá. I tato data nám poslouží k tomu, abychom dokázali přinést další dílčí vylepšení výčepního zařízení,“ uvádí Martin Rys, competency leader Adastry.

Chladič je první inovací v rámci projektu Chytrej výčep. Data, která měření toků elektřiny v tomto zařízení přinesla, totiž byla dostatečně průkazná, aby umožnila vytvořit jeho nový, úsporný typ. „Zároveň se při měřeních ukázalo, že vysoké procento energetických ztrát jde na vrub nedostatečné péče o chladicí zařízení. Proto se vedle vývoje nových technologií zabýváme i edukací personálu hospod a restaurací. I drobné změny v péči o chlazení můžou přinést výrazné úspory,“ dodává Jakub Zaoral.

Na základě průběžně získaných dat experti analyzují spotřebu elektřiny v dalších částech pivního vedení v hospodě a také spotřebu vody, kde je k analýzám ale zapotřebí delší časový úsek. „Už nyní víme, že se v dalších krocích zaměříme na mytí sklenic, zachlazenou vanu na pivní sklo nebo třeba i cestu piva ze skladu k výčepu. To vše máme v hledáčku. Přičemž pořád platí, že primární je pro nás zachovat maximální kvalitu čepovaného piva,“ doplňuje Jakub Zaoral.

Projekt Chytrej výčep je zároveň investicí Prazdroje do snižování uhlíkové stopy v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. „Máme ambici do roku 2030 snížit emise v celém řetězci o 30 procent. I proto jsme sami iniciovali projekty, jako je právě Chytrej výčep, které pomohou snížit emise u našich partnerů. Chlazení piva v obchodech, hospodách a restauracích tvoří 19 procent našich celkových emisí, které zahrnují pěstování surovin, výrobu, balení, distribuci a skladování piva. Jde přitom o druhou největší položku hned po obalech. Naše iniciativa tak kromě snížení nákladů pro hospodské napomůže také k výraznému snížení uhlíkové stopy piva,“ doplňuje Jakub Zaoral.

Poznámka pro editory:

· Projekt Chytrej výčep inicioval Plzeňský Prazdroj, aby pomohl hospodám a restauracím v Česku ušetřit část nákladů na energie a vodu. Spolu s CIIRC ČVUT, jakožto hlavním odborným garantem, a s technologickými firmami Microsoft, Adastra a Smart Technology měří spotřebu energií a vody u výčepu a následně upraví výčepní technologii tak, aby byla energeticky úspornější a šetrnější na spotřebu vody. Experti do více než padesátky hospod v Česku a na Slovensku instalovali takřka dvě tisícovky senzorů a za víc než rok fungování projektu získali již přes miliardu dat, která průběžně analyzují. Zaměřují se jak na možné snížení spotřeby elektřiny, ale i na úspory vody. Zásadní je při tom zachování kvality čepovaného piva. Podobné měření v takovém rozsahu nikdy nikdo nedělal. Cílem je pomoci hospodám a restauracím ušetřit až 30 % energií v rámci výčepu.

· Plzeňský Prazdroj dlouhodobě a účinně pomáhá tuzemským hospodám a restauracím. Nabízí nejrozsáhlejší systém podpory a rozvoje gastronomických podniků v Česku, jeho aktivity různou formou pomáhají téměř každému z 20 tisíc podniků, kterým dodává pivo. Jen v roce 2023 do podpory a rozvoje hospod investoval přes 450 milionů korun a na letošní rok má připravený podobný objem prostředků. Pomáhá jim finančně i materiálně s vybavením (výčepy, tanky, předzahrádky, sklenice ad.) i se vzhledem (nové fasády, vylepšení interiérů) a nabízí také rozsáhlý rozvojový program, který hospodským pomáhá v mnoha oblastech: s ekonomikou provozu, skladbou menu, obsluhou, péčí o pivo i s propagací. Hospody, které rozvojovým programem Prazdroje prošly, hlásí větší zájem hostů, vyšší tržby a mají tak větší šanci čelit současné krizi.

· S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.

· Plzeňský Prazdroj získal v roce 2023 v žebříčku aliance Byznys pro společnost TOP Odpovědná firma tři první místa: v hlavní kategorii „TOP odpovědná velká firma“ a v oborových kategoriích „TOP odpovědná firma v inovacích“ a „TOP odpovědná firma v životním prostředí“.

· Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013, přičemž plný provoz zahájil v polovině roku 2017 v nově postavené budově. V současné době čítá 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních, která jsou doplněna Testbedem pro Průmysl 4.0 a specializovanými centry. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie. CIIRC ČVUT podporuje horizontální spolupráci mezi všemi částmi (fakultami a ústavy) ČVUT a otevírá prostor pro vzájemně prospěšnou spolupráci s dalšími univerzitami, s Akademií věd ČR, s průmyslovými společnostmi a mezinárodními institucemi. CIIRC ČVUT vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů. Více informací na www.ciirc.cvut.cz.

· Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě. Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko. Naší vizí je inspirovat naše zákazníky, jednotlivce i organizace v České republice i na Slovensku, aby pomocí digitálních technologií dokázali měnit svět. Věříme, že odpovědnost začíná vytvořením příležitostí pro všechny. Cílem společenské odpovědnosti Microsoftu je poskytnout přístup k technologiím a znalostem právě těm lidem a organizacím, které to potřebují nejvíce a jejichž možnosti využívat moderní technologie jsou často omezené. Pomáháme dětem a mladým lidem, zejména těm, kteří mají nějaké znevýhodnění, neziskovým organizacím, vzdělávacím institucím a dalším partnerům tím, že s nimi sdílíme naše technologie, zdroje, čas a dovednosti.

· Adastra je mezinárodní konzultační společnost, která firmám napříč odvětvími dodává komplexní technologická řešení a služby pro snazší cestu k digitální transformaci. Od roku 2000 pomáhá českým i globálním firmám růst, inovovat a být stále lepší – to vše díky síle jejich vlastních dat. Poskytuje špičkové technologické služby a řešení založená na datech, kterým firmy důvěřují a která mají pod kontrolou.

· Smart Technology zajišťuje v projektu dodání klíčových komponent měřícího zařízení, především chytré ultrazvukové průtokoměry IoD. Jedná se o mladý start-up beverage průmyslu, který přichází na trh s unikátní technologií Internet of Drinks, zajišťující inteligentní dohled na výčepním a chladícím zařízení přímo v provozovně. Jde o technologii z moderního prostředí IoT (internet věcí), premiérově mířící také do pivního světa. Více informací na www.iodrinks.cz.