Radegast daroval 100 zavlažovacích vaků městu Nový Jičín

25.10.2022 Udržitelnost a odpovědnost

Nový Jičín, 24. října 2022 – Další zavlažovací vaky zamířily na pomoc městské zeleni a problémům se suchem. Tentokrát Pivovar Radegast v souvislosti s letošní „vodní kampaní“ daroval 100 zavlažovacích vaků pro stromy městu Nový Jičín. Vaky jsou díky kapkovému zavlažování ideální pomůckou pro šetrné a hospodárné zalévání stromů.

Zavlažovací vaky se postupně dostávají do vybraných obcí po celém Česku. Prvních 150 vaků obdrželo v září město Rakovník. V Novém Jičíně převzal 100 kusů zavlažovacích vaků místostarosta Ondřej Syrovátka. Za Pivovar Radegast je daroval obchodní sládek Roman Šolc, který k aktivitě říká: „Pokud chcete uvařit pivo, tak se bez vody neobejdete. Radegast je proto v oblasti vodního hospodářství dlouhodobě aktivní. V šetření vodou při vaření piva patříme k nejlepším na světě. V mnoha hospodách, které čepují Radegast, najdete pisoáry fungující bez použití pitné vody a splachování. Podporujeme i další projekty řešící například zadržování vody v krajině nebo péči o vodní zdroje včetně pořízení stovek zavlažovacích vaků pro stromy.“

Vaky jsou vhodným zavlažovacím nástrojem pro suché či nověji zasazené stromy ve městech a obcích. Zavlažovací vaky umožňují efektivní a úsporné zalévání a zvýší šanci na uchycení stromu. Kapkové zavlažování vypouští vodu postupně jen okolo kmene stromu a ta se tak dostane až k jeho kořenům. Voda z vaku je vypouštěna v rozmezí 3 až 8 hodin. Zdvojnásobení objemu závlahy umožní jednoduché spojení dvou vaků do sebe.

„Zavlažovací vaky již několik let využíváme, protože se díky nim nové výsadby stromů lépe ujmou a zakoření,“ uvádí místostarosta Ondřej Syrovátka, který má v gesci Odbor životního prostředí. „Vaky darované pivovarem Radegast nám tak přijdou velmi vhod a použijeme je k novým výsadbám stromů v městské zeleni, jako například ve vnitroblocích sídlišť, okolo parkovišť, v parcích Smetanovy a Janáčkovy sady a podél cyklostezky,“ doplňuje Syrovátka.

Pivovar Radegast pořídil celkem 534 zavlažovacích vaků na základě účtenek od nákupu piva, které mu zaslali lidé v letošní „vodní kampani“. Ta odstartovala symbolickým průvodem velbloudů v Praze a Ostravě, jenž se uskutečnil u příležitosti Mezinárodního dne boje proti suchu a upozorňoval na důležitost šetření s vodou a zadržování vody v krajině.

 

Poznámky pro editory:

  • Pivovar Radegast investoval za posledních 14 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektů
    a během tohoto období snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o téměř 40 %. V posledních třech letech spotřebovává průměrně asi 2,5 hl vody na výrobu 1 hl piva. Zařadil se tak mezi pivovary, které patří v šetření s vodou k nejlepším na světě.
  • Unikátní systém rybníčků vybudovaný v okolí nošovického pivovaru čistí přírodním způsobem dešťovou vodu odcházející z pivovaru. Každý rok se tak v průměru vyčistí asi 21 velkých 50metrových bazénů. Ekologické pisoáry nainstalované v Radegastovnách zase šetří vodu v hospodách. Měsíčně může jít
    o úsporu až 250 000 litrů pitné vody.
  • Maximálně šetrné chování k životnímu prostředí je součástí filozofie podnikání Plzeňského Prazdroje. Zaměřuje se na recyklaci a opětovné využívání obalů, dlouhodobě snižuje spotřebu vody, maximálně využívá obnovitelnou energii a omezuje používání plastů. Do roku 2030 by měla výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu
    a největším exportérem českého piva.