Radegast lidem spouští grantovou výzvu. Podpoří péči o krajinu i vodní projekty

13.6.2022 Udržitelnost a odpovědnost

Šetrné hospodaření s vodou, péče o krajinu, přírodní bohatství a životní prostředí. Tato stěžejní témata letos finančně podpoří program Radegast lidem, který aktuálně spustil pro neziskové organizace grantovou výzvu. Návrhy svých projektů mohou zasílat do 27. července 2022. Vybrané projekty budou známy 27. srpna 2022 na Radegast dni v Nošovicích.

Pivovar Radegast dlouhodobě podporuje ochranu životního prostředí a péči o přírodní bohatství v Beskydech. „Krajině a lidem v okolí našeho pivovaru pomáháme prostřednictvím grantového programu Radegast lidem již přes 20 let. Podporujeme nejen péči o vodní zdroje, ale přispíváme také k rozvoji udržitelného turistického ruchu nebo pomáháme s obnovou místní charakteristické architektury,“ říká Ivo Kaňák, manažer Pivovaru Radegast.
Letošní ročník grantového programu Radegast lidem podpoří například projekty řešící šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji. Příkladem realizace může být obnova mokřadů nebo lepší hospodaření s vodou v budovách. Dalším podporovaným okruhem je péče o krajinu a přírodní bohatství. Tady mají šanci neziskové organizace, které se zaměřují na obnovu přírodě blízkých biotopů nebo ekologické stability krajiny.

Mezi další podporované oblasti patří péče o životní prostředí, rozvoj komunitních a volnočasových aktivit, ochrana kulturního dědictví a tradic, oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst, posílení cestovního ruchu nebo oživení veřejného prostoru.

„Při srovnání s předchozími ročníky pozorujeme, že roste počet přihlášených projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině či šetrné hospodaření s vodou. Jde vidět, že problematika vody získává stále větší pozornost veřejnosti, což může prospět nejen samotné krajině, ale všem lidem, kteří v ní žijí,“ uvádí Ivo Kaňák.

Názorným příkladem, který získal finanční podporu grantového programu Radegast lidem v loňském roce, je projekt „Voda pro les, voda pro lidi“. Cílem stejnojmenného spolku je realizovat a propagovat inovativní postupy na zadržování vody, především na plochách zasažených kůrovcovou kalamitou. Takový systém umožňující efektivní zadržování vody v lesní krajině ukázal nedávný workshop, který byl součástí podpořeného projektu.

Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, příspěvkové organizace) mohou zasílat žádosti o podporu z grantového programu Radegast lidem do 27. července 2022. Podmínkou získání finanční podpory je realizace projektu na Ostravsku, Frýdecko-Místecku, Vsetínsku, Karvinsku, Novojičínsku nebo Zlínsku. Vybrané organizace, které získají finanční podporu, budou vyhlášené 27. srpna 2022 na akci Radegast den. Maximální výše jednoho grantu je 300 000 Kč.

Žádosti o podporu lze podat elektronicky na stránkách www.nap.grantys.cz (grantová výzva Radegast lidem). Více informací o grantovém programu je na webu www.radegastlidem.cz nebo www.nadacepartnerstvi.cz. Odborným garantem programu Radegast lidem je Nadace partnerství, která se životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji věnuje již přes 30 let.

Poznámky pro editory:
• Pivovar Radegast investoval za posledních 13 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o téměř 40 %. V posledních třech letech spotřebovává průměrně asi 2,5 hl vody na výrobu 1 hl piva. Zařadil se tak mezi pivovary, které patří v šetření s vodou k nejlepším na světě.
• Unikátní systém rybníčků vybudovaný v okolí nošovického pivovaru čistí přírodním způsobem dešťovou vodu odcházející z pivovaru. Každý rok se tak v průměru vyčistí asi 20 velkých 50metrových bazénů. Ekologické pisoáry nainstalované v Radegastovnách zase šetří vodu v hospodách. Měsíčně může jít o úsporu až 250 000 litrů pitné vody.
• Maximálně šetrné chování k životnímu prostředí je součástí filozofie podnikání Plzeňského Prazdroje. Zaměřuje se na recyklaci a opětovné využívání obalů, dlouhodobě snižuje spotřebu vody, maximálně využívá obnovitelnou energii a omezuje používání plastů. Do roku 2030 by měla výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality.
• S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.
• Plzeňský Prazdroj získal v roce 2021 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; v kategoriích Velká firma a TOP Odpovědná firma v reportingu.