Radegast lidem

9.3.2017 Udržitelnost a odpovědnost

Chata Prašivá – Veřejné WC s využitím dešťové vody 

Můžete v kostce popsat Váš projekt?
Uspěli jsme s projektem ekologických veřejných záchodů, na kterých se bude splachovat dešťovou vodou nasbíranou ze střechy chaty.

V jaké fázi realizace projektu se právě nacházíte?
Trochu nás zaskočila zima, takže jsme stihli postavit jen podzemní části, jako je kanalizace nebo základová deska. Jakmile roztaje sníh, budeme ve stavbě pokračovat a nejpozději do konce roku bude vše hotové.

Proč by se na projekt měli těšit místní nebo návštěvníci dané lokality?
Ulehčíme turistům a posléze i přírodě, jelikož toalety umístěné v Prašivé chatě kapacitně nestačí davům návštěvníků, kteří sem každoročně proudí.

Na co jste využili nebo se chystáte využít bonusovou prémii, kterou jste získali jako výherci veřejného hlasování?Po konzultaci s nadací dáme peníze s největší pravděpodobností na zřízení klubovny, tedy zázemí odboru Klubu českých turistů na chatě Prašivá, aby se členové měli kde scházet a dále rozvíjet.

 

Více informací o programu se můžete dozvědět na adrese www.radegastlidem.cz.    

Přihlašovat své projekty můžete od 1. 4. do 15. 5. 2017 na adrese www.radegastlidem.cz.