Radegast uvařil pivo ze vzduchu. Díky unikátní technologii od ČVUT upozorňuje na nedostatek vody v krajině

17.8.2023 Udržitelnost a odpovědnost

Pivovar Radegast uvařil jako první pivovar ve střední Evropě pivo z vody získané ze vzdušné vlhkosti. Voda byla sebrána a upravena díky unikátnímu zařízení vyvinutému vědci z ČVUT. Záměrem projektu je upozornit na úbytek vody v přírodě i na způsoby, jak tento problém řešit. Pivovar Radegast patří dlouhodobě mezi pivovary s nejnižší měrnou spotřebou vody na světě. Neustále hledá další možnosti, jak tuto životně důležitou surovinu šetřit a jak ji vracet zpět do přírody.

 V posledních letech v Česku prší méně často, ale intenzivněji, přičemž celkový objem srážek se příliš nemění. V roce 2017 napršelo na našem území 53,9 milionů m3 vody, v roce 2021 přinesly srážky 53,7 milionů m3 vody. Zatímco v roce 2017 odteklo necelých 10,8 milionů m3 vody, před dvěma lety to bylo více než 14 milionů m3 vody. Navíc dochází k trvalému nárůstu teplot a tím k rostoucímu výparu vody z krajiny. „V Česku platí, že co u nás nenaprší, to nemáme. Jsme ‘střechou Evropy‘ a 98 procent vody, která od nás v řekách odtéká, pochází ze srážek spadlých na území Česka. Musíme se proto naučit zadržet vodu, která u nás naprší, protože ji nemůžeme nahradit tím, co k nám přiteče z okolních zemí. Voda v krajině je nezbytná nejen pro vegetaci a živočichy, ale má nezastupitelný význam i pro ochlazování krajiny. Bez vody by byla naše krajina v létě jen přehřátá poušť,“ vysvětluje Libor Ansorge, náměstek ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Pivovar Radegast na problematiku zadržování vody v přírodě upozorňuje dlouhodobě. Nyní svou aktivitu zesílil a přichází se symbolickým pivem uvařeným ze vzduchu. Radegast Futur je ležák, který se vyznačuje velmi vysokou hořkostí přes 60 jednotek hořkosti (IBU). Většina českých ležáků má přitom hořkost kolem 30 IBU. „Ležák Futur je důkazem, že by se pivo tímto způsobem uvařit dalo, ale zároveň je vzkazem, že budoucnost bez vody v Radegastu určitě nechceme. Proto se snižováním její spotřeby a ochranou vodních zdrojů zabýváme dlouhodobě a podporujeme projekty, které se věnují zadržování vody v krajině. Od roku 2015 jsme do nich investovali přes 7 milionů korun,“ říká Petr Klíma, senior brand manažer značky Radegast.

Radegast Futur byl uvařen pouze v symbolickém množství a nepůjde do maloobchodního prodeje. Lidé ho budou moci ochutnat čepovaný na letošním Radegast dni, který se koná 26. srpna v pivovaru v Nošovicích, a několik lahví budou moci vyhrát v rámci soutěží pivovaru na sociálních sítích.

Technologické zařízení na získávání vody ze vzduchu vzniklo ve spolupráci ČVUT UCEEB a společnosti Karbox. „EWA je unikátním zařízením, které je schopno získávat vodu i ve velmi suchém a horkém prostředí. Primárně je určeno jako nouzový zdroj pitné vody například pro složky záchranného systému ve velmi suchých oblastech. Dokáže získat zhruba 35 l vody za den v těch nejsušších a nejteplejších místech na světě. Nicméně pro průmyslovou výrobu piva by získávání vody v takových podmínkách bylo nemožné nebo přinejmenším velmi nákladné,“ říká Tomáš Matuška, vedoucí týmu S.A.W.E.R. na ČVUT UCEEB, který se na vývoji přístroje podílel. EWA je postavena na stejné technologii jako unikátní přístroj S.A.W.E.R., který ČVUT UCEEB vyvinul pro výrobu vody pro český pavilon na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. S.A.W.E.R. zde vyrobil i přes 1 300 litrů denně a rozhodně to není maximum této technologie.

Limitovaná várka ležáku Futur ze vzdušné vlhkosti má upozornit na dlouhotrvající problém nedostatku vody v krajině. Radegast sám podniká konkrétní kroky k tomu, aby se voda do přírody vracela. V letošním roce věnuje 1 milion korun na obnovu či výstavbu lesních tůní ve spolupráci s Lesy ČR. Odborníci vytipovali 14 míst po celém Česku vhodných pro zřízení tůní. „Kromě dopadů na kvalitu a kapacitu vodních zdrojů má vysychající krajina neblahý vliv na přežití řady živočichů a rostlin a udržení přírodní rozmanitosti. Tůně jsou tak jedna z možností, jak vodu v krajině efektivně zadržet,“ dodává Přemysl Šrámek ze společnosti Lesy ČR. To, jaké projekty budou realizovány, může ovlivnit i veřejnost. Na webu www.radegast.cz/bojovodu mohou lidé do poloviny září hlasovat pro projekt, který si přejí společně s Radegastem podpořit.

 

Poznámky pro editory:

  • Pivovaru Radegast se za posledních 15 let podařilo snížit spotřebu vody v pivovaru o více než 40 % a v oblasti hospodárného využívání vody a péče o vodní zdroje tak patří mezi nejlepší pivovary na světě. Zatímco světový průměr spotřeby vody na vyrobený jeden hl piva se udává kolem 4,5 hl a spotřebu vody v českých pivovarech udával Český svaz pivovarů a sladoven za rok 2022 3,4 hl, pivovar Radegast spotřebuje pouze 2,29 hl vody na 1 hl vyrobeného piva.
  • Pivovar Radegast v letech 2002 až 2003 vytvořil systém propojených rybníčků, které přírodním způsobem čistí dešťovou a drenážní vodu odtékající z pivovaru. Tyto rybníčky zároveň zvyšují rozmanitost biotopů v nivě řeky Morávky. Proces čištění nastává při průtoku dešťové vody rybníčky, kdy se přirozeným způsobem odbourává zbytkové organické znečištění. Díky tomu každý rok vyčistí průměrně přes 20 velkých bazénů dešťové vody.
  • Součástí šetrného přístupu pivovaru k přírodě je rovněž čistička odpadních vod, kterou Radegast uvedl do provozu už v roce 1995. Nové technologie snižují od té doby znečištění odpadních vod z pivovaru o 91 procent.
  • Jako první ve střední a východní Evropě Pivovar Radegast zavedl anaerobní UASB systém na předčišťování odpadní vody. V čističce zároveň vzniká i bioplyn, který se dále využívá v kotelně pivovaru jako ekologické palivo k výrobě tepla. Výsledkem jsou nižší emise CO2.
  • Příkladem úspory je projekt opětovného využití vody používané při zkapalňování CO2 vzniklého při kvašení. Voda, která dříve putovala do kanalizace, se využívá v chladícím systému. Tímto opatřením pivovar za deset let ušetřil více než 100 tisíc m3 vody, což odpovídá zhruba objemu 40 velkých plaveckých bazénů. Dále instalací vzduchového kompresoru s uzavřeným chladícím okruhem, který nespotřebovává další a další vodu, Radegast šetří přes 50 tisíc m3 vody za rok.
  • Sběr vody pro Radegast Futur zajistila technologie vyvinutá ČVUT ve spolupráci s firmou KARBOX, která je součástí průmyslově-technologického holdingu CSG. Jedná se o přístroj nazvaný EWA, který dokáže zachytit vzdušnou vlhkost a přetvořit ji na pitnou vodu. Přístroj je určen pro využití v extrémně suchých oblastech, kde standardní přístroje na sběr vody selhávají. Dokáže vyrobit 25 – 30 l vody v extrémně suchých podmínkách a 50 – 70 l vody v přímořských oblastech. Více na EWA_One-pager_2023-04-24_TISK.pdf (sawer.cz)