Šetření energiemi v Plzeňském Prazdroji

27.3.2020 Udržitelnost a odpovědnost

Hodina Země je největší celosvětovou kampaní zaměřenou na zvýšení povědomí veřejnosti v oblasti klimatických změn. Je to mezinárodní akce, kterou inicioval Světový fond na ochranu přírody World Wildlife Fund (WWF), přičemž není vázána na pevné datum, ale organizuje se vždy v poslední březnovou sobotu. Letošní Hodina Země se koná v sobotu 28. 3. 2020 ve 20:30. Do akce se zhasnutím světel na 60 minut může zapojit doslova každý – občané, komunity, sídliště, města a obce, různé památky a atrakce. Zhasnutí světel vytváří symboliku společné odpovědnosti za budoucnost naší planety a vyzývá lidi, aby si uvědomili, že ke zlepšení může přispět každý z nás.

Jak přispívá ke zlepšení stavu naší planety Plzeňský Prazdroj? Mezi mnohými opatřeními, která jsou součástí naší strategie udržitelnosti, se nachází také snižování spotřeby energií. O této problematice jsme si popovídali se Stanislavem Hamarou, manažerem rozvoje výroby Plzeňského Prazdroje, který má na starosti investiční projekty a oblast udržitelného rozvoje v našich pivovarech.

Jakými konkrétními opatřeními se Prazdroj snaží snižovat spotřebu energií?

Opatření, kterými se snažíme v provozech naší společnosti snižovat spotřebu energií, je velké množství. Při nových investicích vždy zvažujeme energetickou náročnost a efektivnost kupovaného zařízení. Například investujeme do nových energeticky efektivnějších kompresorů pro výrobu stlačovaného vzduchu nebo do kotlů na zemní plyn s efektivnějším spalováním. Dále se věnujeme oblasti osvětlení, přičemž v interiérech i exteriérech zavádíme LED osvětlení s inteligentním řízením zapínání a vypínání pomocí senzorů a časovačů. Stejně při řízení velkých pohonů, které mají velkou spotřebu, používáme frekvenční měniče, které efektivně řídí náběhové křivky. Za zmínku stojí i zařízení na rekuperaci energie jako například ekonomizéry pro plynové kotle, které opětovně využívají teplo spalin. Zavádíme i úplné koncepční změny v technologiích jako je chlazení ledové vody s vyšší vypařovací teplotou chladiva. Kromě samotných opatření na snížení spotřeby energie klademe důraz i na osvětu mezi zaměstnanci. Cílem je, abychom si uvědomili, že eliminací plýtvání můžeme nejen výrazně ušetřit náklady ale zároveň pomoci i naší planetě.

Jakého největšího úspěchu jsme v této oblasti dosud dosáhli?

Obrovským úspěchem je, že i po více než 10 letech našeho snažení stále nacházíme nové a nové příležitosti k optimalizaci a úsporám energií. Faktem je, že nacházet nové úspory je stále těžší, ale také díky získanému know-how se nám to stále daří. Nedá se říci, že některé oddělení je lepší a některé horší. Je to společná práce všech, a to nejen v rámci pivovaru, ale především mezi pivovary. Zásadní je podpora sdílení zkušeností a postupů vedoucích k optimalizaci provozů.

Které provozy jsou v šetření energiemi nejúspěšnější a proč?

Je velmi těžké vypíchnout jeden konkrétní provoz, protože naše úspěchy jsou výsledkem práce všech našich pivovarů a všech týmů. Obecně mohu jako jeden z významných úspěchů zmínit dosažení úspor tepla o více než 30 %, které se nám podařilo dosáhnout v průběhu let 2010-2019. Lídrem ve snižování spotřeby energie, tepla či emisí je však každý z našich pivovarů nakolik patříme v této oblasti ke světové špičce a pokroků dosahujeme každoročně v každém z nich.

Jak v pivovarech monitorujete spotřebu energií a účinnost opatření k jejímu snížení?

V každém z našich pivovarů se nachází množství měřidel, které monitorují všechna oddělení a významné spotřebiče. Například plzeňský pivovar má až 500 měřidel spotřeby páry, elektřiny, vody a zemního plynu. Veškeré údaje o spotřebě průběžně revidujeme, a pokud by nastala významná odchylka, tak okamžitě hledáme příčinu problému a řešíme ji. Důležitost tohoto tématu potvrzuje i fakt, že energetika je součástí týdenních porad jednotlivých oddělení, manažerů závodů či technického ředitele, a navíc se každý týden koná i samostatná energetická porada. Účinnost opatření tedy nevyhodnocuje pouze na konci roku nebo měsíce, ale monitorujeme je neustále.

Budoucnost předpovědět nedokážeme, ale mohl byste nám prozradit alespoň plány a cíle Prazdroje v oblasti spotřeby energií na nejbližší roky?

Naše plány v oblasti úspory spotřeby energií jsou nadále ambiciózní. Cílem je snížení spotřeb energií našich pivovarů do roku 2025 o dalších 5 – 10 % v závislosti na jednotlivých pivovarech a snížení produkce emisí o 50 %. Tyto závazky jsou tvrdé, nicméně momentálně pracujeme na strategii a projektech, které nám umožní je splnit.

Můžeme se v této oblasti inspirovat nějakými úspěšnými opatřeními v pivovarech skupiny ABEG *?

Naší inspirací v rámci skupiny ABEG mohou být polské pivovary, které dosahují velmi dobrých výsledků v energetické účinnosti, a navíc už dnes využívají energii výhradně z obnovitelných zdrojů.


* Asahi Breweries Europe Group – skupina sdružující 11 pivovarů holdingu Asahi v pěti zemích v srdci Evropy, jmenovitě Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko