Unikátní spojení Pivovaru Radegast a Lesů ČR podpoří vznik tůní po celé České republice

28.6.2023 Udržitelnost a odpovědnost

Pivovar Radegast se dlouhodobě věnuje minimalizaci spotřeby vody v pivovaru a současně podporuje řadu projektů přispívajících k dostatku vody v přírodě. Letos spojil síly se společností Lesy ČR a částkou 1 milion korun podpoří budování a obnovu tůní, které pomáhají zadržovat vodu v krajině. Do výběru projektů zapojí pivovar i veřejnost. Využije k tomu plechovky se speciálním designem a QR kódem, který navede spotřebitele k hlasování o projektech.

Radegast se problematikou ochrany vodních zdrojů zabývá dlouhodobě. Nyní se spojil s Lesy ČR a společně vybrali místa po celé republice vhodná pro stavbu či obnovu tůní, které jsou jedním z vhodných opatření, jak zadržet více vody v krajině.

„Mnoho oblastí naší země stále trápí nedostatečné zadržování vody v půdě. Zaprší a voda rychle steče do potoků, říček a řek, které je odvedou pryč, a v krajině pak chybí. Tůně jsou tak jedna z možností, jak vodu v krajině zadržet,“ vysvětluje potřebnost podobných investic Přemysl Šrámek ze společnosti Lesy ČR, která má ve své správě nejenom lesy, ale také přes 38 000 kilometrů vodních toků, tisícovku nádrží a stovky tůní.

Radegast se rozhodl zapojit do rozhodování o tom, které projekty se přednostně uskuteční, i veřejnost. Do obchodů putují plechovky Ryze Hořké 12 s motivy přírody
a vody, která je středobodem celé kampaně. Plechovky skrze unikátní QR kód na obale přivedou spotřebitele na webovou stránku, která obsahuje přehled všech projektů, pro které je možnost hlasovat. Po ukončení hlasování Radegast rozdělí částku 1 000 000 korun mezi projekty s největším počtem hlasů.

Pro Radegast je šetrné zacházení s vodou zásadní téma. A to nejen uvnitř pivovaru. Spoluprací s Lesy ČR můžeme podpořit další projekty, které povedou ke zlepšení situace v naší přírodě. Věříme, že zapojením veřejnosti do hlasování vzbudíme větší zájem o toto naléhavé téma,“ říká Petr Klíma, Senior Brand manažer značky Radegast.

Veřejnost může hlasovat na stránce www.radegast.cz/bojovodu do poloviny září.

 

Poznámky pro editory:

  • Pivovar Radegast patří v oblasti hospodárného využívání vody a péče o vodní zdroje mezi nejlepší pivovary na světě.
  • Zatímco světový průměr spotřeby vody na vyrobený hl piva se udává kolem 4,5 hl a spotřebu vody v českých pivovarech udával Český svaz pivovarů a sladoven za rok 2022 3,4 hl, Pivovar Radegast spotřebuje pouze 2,4 hl vody na hl vyrobeného piva.
  • Radegast vybudoval v blízkosti pivovaru systém biologického dočišťování dešťové vody. Soustava rybníčků čistí vodu přírodním způsobem, a tím zvyšuje rozmanitost biotopů. Díky tomu každý rok vyčistí průměrně přes 20 velkých bazénů dešťové vody.
  • V Pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970 a 3. prosince 2020 oslavil 50 let od uvaření první várky piva. Oblibu si získalo díky své charakteristické výrazně hořké chuti.
  • Pivovar Radegast je vyhledávaným turistickým cílem, který každoročně navštíví téměř 50 tis. lidí. Je součástí projektu Technotrasa, kam patří nejvýznamnější památky Moravskoslezského kraje.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj získal v roce 2022 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; první místo v kategorii odpovědného reportingu a hlavní cenu Trendsetter mezi velkými firmami.