Velkopopovický Kozel spolupracuje s obcí Petříkov. Věnuje jí 200 tisíc korun.

31.5.2021 Udržitelnost a odpovědnost

Ochrana životního prostředí, úprava místní zeleně i spolupráce při čištění odpadních vod. Na tom budou nadále spolupracovat Velkopopovický pivovar a obec Petříkov, sousedé ve Středočeském kraji.  Pivovar se zavázal během letošního a příštího roku obec podpořit částkou 200 tisíc korun. Navazuje tak na další aktivity na podporu regionu, kde působí.

Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi obcí Petříkov a pivovarem sídlícím v sousedních Velkých Popovicích podepsali starosta Petříkova Miloš Kačírek a Pavel Šemík, technický ředitel Plzeňského Prazdroje, pod který Velkopopovický Kozel spadá. Pokračují tak v dřívější spolupráci. V loňském roce získala obec od pivovaru 80 tisíc korun na výstavbu nové autobusové zastávky. Nyní obdrží během dvou let celkem 200 tisíc korun.

„Poskytnuté prostředky by měly posloužit mimo jiné k ochraně životního prostředí i úpravě zeleně v naší obci a okolí. Dnes je třeba velice smutný pohled na obecní les Štěrbovka. Během několika měsíců ho kůrovec změnil k nepoznání. Vzniklé holiny musíme opět osázet, tak abychom zachovali les i pro budoucí generace. Rádi bychom nakoupili a vysázeli 5 000 kusů sazenic buku lesního a stejný počet sazenic dubu letního. Věřím, že i díky nastavené spolupráci s pivovarem se podaří dokončit řadu projektů, které prospějí místním obyvatelům,“ říká starosta Petříkova Miloš Kačírek.

Pivovar se zároveň zavázal k řadě dalších aktivit, především že bude i nadále čistit odpadní vody pro obec za výhodných dotovaných podmínek. „Chceme být dobrým sousedem v regionu, kde vaříme pivo. Důležitá je pro nás nejen spokojenost našich spotřebitelů, ale i lidí, kteří žijí a pracují nedaleko našeho pivovaru. Celkový přínos spolupráce pro Petříkov tak jen v těchto třech letech přesáhne čtvrt milionu korun. Věřím, že to pomůže dalšímu rozvoji obce i okolí,“ dodává Pavel Šemík, technický ředitel Plzeňského Prazdroje.

Do podpory plánovaných aktivit se chystají zapojit i sami zaměstnanci pivovaru, kteří v rámci dobrovolnictví pomáhali už mnohokrát ve Velkých Popovicích. V Petříkově by se měli účastnit, pokud to situace s koronavirem dovolí, prací souvisejících s nově vysázenými stromy.

„Tradice pivovarnictví je typická nejen pro Českou republiku, ale i pro Velké Popovice, kde se pivovar stal jedním z významných symbolů obce. Je proto logické, že podporujeme celý region nejen finančně, ale i řadou aktivit, které přispívají ke zlepšení života místních i zatraktivnění oblasti pro návštěvníky,“ doplňuje Pavel Šemík.

Poznámka pro editory:

  • Pivovar ve Velkých Popovicích podporuje obce a komunity ve svém okolí dlouhodobě, zejména díky svému grantovému program Kozel lidem, který během posledních 4 let podpořil 25 spolků a organizací ve výši 1 725 000 korun. V příštích dvou letech se chystá rozdělit 400 tisíc korun. Vedle toho spolupracuje s domovskou obcí Velké Popovice, které na základě uzavřené deklarace věnuje celkem 300 tisíc korun. V minulých letech tak Kozel napomohl například návratu zvonů do místního kostela či značení přírodního parku Velkopopovicko. Loni pak přispěl ke vzniku studie na revitalizaci Růžového parku a řadě úprav především v zeleni obce.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Maximálně šetrné chování k životnímu prostředí je součástí filozofie podnikání Plzeňského Prazdroje. Kromě důrazu na recyklaci a znovu využívání obalů společnost dlouhodobě snižuje spotřebu vody na vyrobený hektolitr piva, maximálně využívá obnovitelnou energii a omezuje používání plastů. Do roku 2030 by měla výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality.
  • Plzeňský Prazdroj získal v roce 2020 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma nejvýznamnější ocenění – Trendsetter za to, že dlouhodobě v Česku udává směr v oblasti udržitelnosti a přináší nové inspirativní podněty k odpovědnosti v podnikání.