Velkopopovický pivovar rozdělí granty na veřejně prospěšné projekty v regionu

12.12.2022 Udržitelnost a odpovědnost

Projekt zaměřený na zadržování vody v krajině, instalace lavic v krajině Kamenicka či cyklistické závody. To je část projektů, které podpoří Velkopopovický pivovar Plzeňského Prazdroje v regionu Velkopopovicka, Petříkova a Kamenicka na základě výzvy Kozel lidem.

Celkově se letos o podporu přihlásilo 14 projektů. Mezi pět nejlepších pivovar rozdělí celkem 200 tisíc korun. „Je to už dvacet let, kdy jsme vyhlásili první ročník výzvy Kozel lidem. Od té doby jsme v rámci grantového programu věnovali na podporu a rozvoj regionu, ve kterém sídli náš pivovar založený rodinou Ringhofferů, přes deset milionů korun. I v letošním roce podpoříme projekty, které se zaměřují na zachování přírodního bohatství krásného Ladova kraje, i na rozvoj komunitního života zdejších lidí,“ říká Václav Šimek, manažer Velkopopovického pivovaru.

Právě na ekologii a komunitní život jsou zaměřeny i letošní vítězné projekty. Opakovaně letos uspěl s žádostí Popovický spolek okrašlovací, který se stará o vodu v krajině pod názvem Živá voda pro Krámský. V průběhu roku 2022 autoři projektu prostřednictvím grantové podpory podrobně zdokumentovali horní povodí pramenné oblasti Křivoveského potoka. Na základě terénního průzkumy vytipovali dvě místa, kde bude možné díky grantu začít měřit množství vody, která z povodí odtéká, a tím budou schopni lépe navrhnout efektivní opatření pro zadržování vody ve zdejší krajině.

Spolek Kamenicko dlouhodobě obnovuje hezká místa regionu, například likviduje černé skládky nebo sází nová stromořadí. Podporu z letošní výzvy použije k instalaci lavic na dříve upravených místech, kterou mohou lidé využít pro odpočinek.

Historické povědomí podporuje Spolek Ringhoffer, který chce z grantu vybudovat nové internetové stránky s interaktivním kvízem a na atraktivní místa zapojené do kvízu instalovat informační cedulky s QR kódem. Zájemcům tak zábavnou formou přiblíží činnost rodiny Ringhofferových, jejich podnikání a kulturní vliv na místní krajinu.

 Dva finanční granty programu Kozel lidem míří i do oblasti místních sportovních aktivit. TJ Slavoj Velké Popovice získá prostředky na nutnou rekonstrukci sedaček, zastřešení a zvýšení kapacity střídaček na svém hřišti. Spolek Cyklo Petříkov dostal finance na již 4. ročník cyklistických závodů ve stejnojmenné obci.


 

Poznámka pro editory:

  • První várka piva byla ve Velkopopovickém pivovaru uvařena 15. 12. 1874 a o rok později již bylo vystaveno (uvařeno a prodáno) 18 000 hl piva. Již po několika letech se pivovar stal třetím největším v zemi. Proslulá byla zejména výroba silného tmavého piva. Velkopopovický pivovar je součástí společnosti Plzeňský Prazdroj.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva. 
  • Plzeňský Prazdroj získal v roce 2022 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; první místo v kategorii odpovědného reportingu a hlavní cenu Trendsetter mezi velkými firmami.