Z nového Fondu bude Prazdroj celoročně podporovat místní spolky a prospěšné aktivity v okolí pivovarů

27.7.2023 Udržitelnost a odpovědnost

Plzeňský Prazdroj zjednodušuje podobu grantových aktivit, kterými podporuje prospěšné projekty v okolí svých pivovarů v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích. Dosavadní tři regionální programy slučuje do nově vzniklého Fondu Plzeňského Prazdroje. Ten bude místní spolky a iniciativy podporovat vícekrát do roka, díky čemuž bude schopen reagovat na aktuální dění v regionech. Celkem Prazdroj letos prospěšné projekty podpoří částkou 1,6 milionu korun, tedy stejnou jako v loňském roce.

Tři grantové programy známé pod názvy Prazdroj lidem, Kozel lidem a Radegast lidem se od letošního roku spojily do Fondu Plzeňského Prazdroje. „Mění se název, ale obsah zůstává stejný. Chceme i nadále pomáhat rozvíjet místa v blízkém okolí našich pivovarů. Podporujeme proto širokou škálu nápadů od ekologických projektů přes projekty podporující obnovu turistických zajímavostí až po volnočasové aktivity a komunitní akce, které oživují veřejný prostor,“ říká Monika Krejčí, která má v Prazdroji na starosti podporu komunit.

Nově budou komise rozhodující o přidělení grantů nejlepším přihlášeným projektům zasedat v jednotlivých pivovarech až třikrát ročně, dosud se granty udělovaly jen jednou do roka. „To nám umožní pružně reagovat na aktuální projekty spolků a aktivit. Dostaneme se s nimi do užšího kontaktu, budeme znát jejich náměty a společně hledat optimální řešení,“ dodává Monika Krejčí.

Zjednoduší se i celé hodnoticí řízení. O tom, který projekt Prazdroj podpoří, nově rozhoduje tříčlenný tým hodnotitelů vždy pod vedením manažera daného pivovaru, který zná dobře svůj region.

Prazdroj také zintenzivní spolupráci s městy a obcemi v okolí svých pivovarů. „To nám umožní nacházet projekty, které mají dlouhodobější charakter a přinesou obcím výraznější pozitivní změny. Zároveň chceme mít jistotu, že projekty zapadnou do územního plánování a mohly by tak potenciálně využít i podpory měst a obcí,“ přibližuje Monika Krejčí.

Letošní žádosti o granty mohou spolky a iniciativy z Plzně, Velkých Popovic, Petříkova a okolí a z Nošovic, Frýdku Místku a z oblasti Moravskoslezských Beskyd přihlašovat v prvním termínu do 21. srpna, druhý letošní termín bude mít uzávěrku 13. listopadu. Přihlášky lze podávat přes web Plzeňského Prazdroj: https://www.prazdroj.cz/odpovednost/podpora-komunit.

Poznámka pro editory:

  • Maximálně šetrné chování k životnímu prostředí je součástí filozofie podnikání Plzeňského Prazdroje. Zaměřuje se na recyklaci a opětovné využívání obalů, dlouhodobě snižuje spotřebu vody, maximálně využívá obnovitelnou energii a omezuje používání plastů. Do roku 2030 by měla výroba Plzeňského Prazdroje dosáhnout uhlíkové neutrality.
  • Plzeňský Prazdroj získal v roce 2022 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma dvě významná ocenění; první místo v kategorii odpovědného reportingu a hlavní cenu Trendsetter mezi velkými firmami.