2. SPORTOVNÍ – MAŠKARNÍ PLES

18.9.2020

Spolek Otevřeni ke změnám chce podpořit komunitní život v obci uspořádáním Sportovního – Maškarního plesu. Akci spolek uspořádá společně se sportovními organizacemi sídlícími ve Velkých Popovicích a okolních obcích.   Prostředky z programu Kozel lidem budou použity především na kvalitní program, který by měl podpořit zájem popovických o tuto akci.