Lesní hřiště Bukovec

23.8.2016

V přírodním parku Horní Berounka v Plzni-Bukovci se nachází koupaliště na Haltýři, které bylo postaveno roku 1936. Koupaliště, které přiléhá k lesu a je otevřeno do luk, napájí vodní pramen s kvalitní pitnou vodou. Tato výjimečná lokalita na okraji města bývala dříve hojně navštěvována širokou veřejností. Projekt lesního hřiště si vzal za cíl lokalitu kolem koupaliště zatraktivnit, doplnit ji o vzdělávací prvky a dotvořit tak ideální místo k rekreaci, sportovním aktivitám i environmentální výchově.