Dny umění nevidomých 2021 v Plzni

18.9.2020

Organizace nevidomých a slabozrakých věří, že pokud se zdravá veřejnost lépe seznámí s životem nevidomých, může jim být díky informovanosti lépe nápomocna. Chce vyvrátit předsudky, že člověk s handicapem není schopen běžného života. V rámci Dnů umění nevidomých proto představí nadané nevidomé a zrakově postižené umělce laické a odborné veřejnosti. Tito umělci dokážou nabídnout vnímání a poznání uměleckého světa jinými smysly a obohatit tak okolí o nové poznatky. Veřejnost se do projektu bude moci zapojit například prostřednictvím uměleckých workshopů.