Hasiči Lojovice – Vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí

1.9.2016

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – občanského sdružení zabývajícího se požární ochranou. Kromě záchranářské činnosti sbor pořádá a podporuje nejrůznější kulturní, sportovní a osvětové akce pro veřejnost. Sbor je důležitým hybatelem společenského dění v místě.