Krajinotvorné prvky na Velkopopovicku

29.4.2019

Projekt se snaží posílit ekologickou stabilitu krajiny a zadržet v ní více vody. Ochránci přírody, za přispění místních obyvatel, plánují obnovu remízku s funkcí biokoridoru nad místní obcí Řepčice nebo zde chtějí vysázet nové ovocné stromořadí a ozdravit staré ovocné stromy. Počítají také s tím, že budou vést diskusi s místními firmami a institucemi, které mají vliv na kvalitu vod na Velkopopovicku.