Nákup techniky pro péči o louky a mokřady

9.10.2022

Z grantu je realizován nákup přípojného vozidla – vozíku o rozměrech 4×2 m v zesílené konstrukci se dvěma nápravami a nájezdem. Vozidlo bude sloužit především k souběžnému převozu 2 strojů při péči o mokřady a horské louky. Příležitostně bude také sloužit ke svozu sena z horských luk, na nichž je kvůli velké svažitosti děláno v malých balících. K jednomu ze stávajících strojů pořízena dvoububnová sekačka se záběrem 120 cm  spolu s náhradními bubny.