Od osvobození do nesvobody

18.9.2020

Speciální projekt k 75. výročí konce druhé světové války chce lidem připomenout nejen tuto těžkou dobu, ale zároveň zdůraznit události, které v Československu následovaly. Formou multimediální a open-air výstavy chce projekt probudit zájem o nedávnou historii města u mladších ročníků a dětí a tím nastartovat mezigenerační dialog. Výstava i expozice jsou postaveny na vzpomínkách a dokumentech pamětníků 20. století, a kromě války a osvobození přiblíží i kolektivizaci venkova, znárodňování, měnovou reformu 1953, politické procesy, rok 1968 či léta normalizace. Cílem je připomenout, že osvobozením sice skončila válka, ale nikoli nadvláda totality. Jelikož v poslední době narůstají tendence příklonu k různým extrémním názorům, je třeba připomínat, s jakými názory či sliby nastupovaly totality ve 20. století.

Třetí projekt hlasování veřejnosti