Po stopách parašutistů z operace Canonbury, židovské komunity a americké armády v Plzni

1.9.2016

Cílem projektu je zaznamenat, zpracovat a publikovat svědectví 10 pamětníků významných místních událostí. Příběhy chce organizace Post Bellum poutavou formou přiblížit široké veřejnosti a zejména mladé generaci, která často důležité události druhé světové války – například operace Canonbury nebo bombardování Škodových závodů – nezná. Moderní komunikační prostředky s 3 trasami, zajímavá soutěž a volně přístupná výstava mají za cíl tyto události přiblížit a posloužit k tomu, abychom na tuto dobu my a hlavně naši potomci nikdy nezapomněli.