Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

18.9.2020

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni je turistickou a duchovní dominantou nejen města Plzně, ale i celého Plzeňského kraje. Zároveň má dlouhodobou historii a je silně spjata s místní komunitou. Z tohoto důvodu se Biskupství plzeňské rozhodlo pro nejrozsáhlejší opravy za posledních 100 let. Chtějí především zachovat původní interiér, který je dnes již ve velmi špatném až havarijním stavu a potřebuje rozsáhlé restaurátorské práce. Kromě revitalizace stávajících prostor chtějí také rozšířit a zatraktivnit prohlídkové okruhy katedrály. V plánu je otevření doposud nepřístupných míst v podkroví a vytvoření nové stálé expozice. Těmito kroky chce Biskupství plzeňské vytvořit místo, kde se místní obyvatelé mohou zastavit, nadechnout a užít si chvíli klidu obklopeni prostředím, které v sobě snoubí vysokou duchovní a uměleckou hodnotu. Vznikne také prostor pro pořádání nových kulturních aktivit, jakými jsou varhanní koncerty a setkání pěveckých sborů.

Vítězný projekt hlasování veřejnosti