Ringhofferové v obrazech

18.12.2022

Okolí Velkých Popovic a Kamenice je protkáno myšlenkami, činnostmi a vizemi celé rodiny Ringhofferů. Iniciátoři projektu chtějí pomocí moderních technologií aktivně zapojit obyvatele a návštěvníky zdejší krajiny do pátrání po stopách rodiny, která pro tento kraj zajistila prosperitu, kulturní a ekonomickou soběstačnost. Stejně jako Ringhofferové ve své době tak i tvůrci projektu půjdou cestou, která je dnes hodna 21. stolení.