Po stopách parašutistů z operace Canonbury, židovské komunity a americké armády v Plzni

POST BELLUM

Cílem projektu je zaznamenat, zpracovat a publikovat svědectví 10 pamětníků významných místních událostí. Příběhy chce organizace Post Bellum poutavou formou přiblížit široké veřejnosti a zejména mladé generaci, která často důležité události druhé světové války – například operace Canonbury nebo bombardování Škodových závodů – nezná. Moderní komunikační prostředky s 3 trasami, zajímavá soutěž a volně přístupná výstava mají za cíl tyto události přiblížit a posloužit k tomu, abychom na tuto dobu my a hlavně naši potomci nikdy nezapomněli.

Revitalizace charitního dvora

Diecézní charita Plzeň

Charitní dvůr v Cukrovarské ulici, č.p. 16, je v dlouhodobě neutěšeném stavu. Přerůstající zeleň, stará vrata a rozbitý parkovací prostor celkovému vjemu nesvědčí. Cílem projektu je otevřít prostor jak veřejnosti, tak klientům i pracovníkům Diecézní charity Plzeň, vybudovat zde pergolu s bylinnou zahradou a uzpůsobit tak prostor k odpočinku i vzájemnému setkávání. Prostor pak v budoucnu využije DCHP k benefičním aktivitám, pořádání dnů otevřených dveří a seznamování veřejnosti s činností charity.

TUTO MĚSTO – festival veřejného prostoru

Pěstuj prostor, z. s.

Otevřená výzva pro malé změny v plzeňském veřejném prostoru Pěstuj prostor shromažďuje od roku 2012 od občanů Plzně podněty a návrhy. V rámci architektonicko-uměleckého festivalu Tuto město pak budou mít týmy architektů, umělců i místních občanů-dobrovolníků za úkol během omezeného času některý z podnětů (jichž je více než 270) zrealizovat. Plzeň se tak na pár dní promění v místo pulzující architekturou a zajímavými aktivitami s ní spojenými. Projekt bude završen sérií komunitních akcí oslavujících proměnu těchto míst.

Lesní hřiště Bukovec

o.s. Náš Bukovec

V přírodním parku Horní Berounka v Plzni-Bukovci se nachází koupaliště na Haltýři, které bylo postaveno roku 1936. Koupaliště, které přiléhá k lesu a je otevřeno do luk, napájí vodní pramen s kvalitní pitnou vodou. Tato výjimečná lokalita na okraji města bývala dříve hojně navštěvována širokou veřejností. Projekt lesního hřiště si vzal za cíl lokalitu kolem koupaliště zatraktivnit, doplnit ji o vzdělávací prvky a dotvořit tak ideální místo k rekreaci, sportovním aktivitám i environmentální výchově.

Kolemplzne.cz – bikesharing v Plzni

Kontrolní skupina.cz

Kolemplzne.cz je projekt sdíleného využívání kol, která jsou v ulicích města k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu bez nutnosti kola půjčovat a vracet na pevných stanovištích. To vše za velmi nízký poplatek. Cílem předloženého projektu je zajistit pro sezónu 2017 potřebnou kapacitu a zároveň kvalitu, tak aby systém současné uživatele motivoval k častějšímu využívání služby a zároveň přitahoval uživatele nové. To zahrnuje kromě zvýšení kapacity služby i standardizaci uživatelské podpory a snahu do vývoje služby co nejvíce zapojit komunitu jejích uživatelů.

Zprovoznění parní lokomotivy 313.902

Český svaz ochránců památek o.s. - I. základní organizace Iron monument club v Plzni

Iron Monument Club Plzeň je jednou ze zakládajících organizací občanského sdružení Český svaz ochránců památek. Sdružuje zájemce o technické památky, zejména o historii železnic. Během existence klubu objevili a zachránili několik parních lokomotiv, historických železničních vozů a stabilních parních strojů. K nostalgickým jízdám využívají vlastní historickou soupravu osobních vozů v čele s parní lokomotivou 475.111. Současný projekt má za cíl zprovoznit průmyslovou parní lokomotivu CS400 pod číslem 313.902, která byla dříve umístěna jako statický exponát v areálu Plzeňského pivovaru.

Blik Blik Festival světla 2017

Plzeň 2015

Festival světla vychází ze snahy přiblížit kulturu ve své jedinečné, zajímavé a netypické formě široké veřejnosti a komunitě napojené na město a městské části. Festival zve návštěvníky na zapomenutá či neobjevená zákoutí Plzně a (znovu) je představuje ve své nejlepší podobě v záři zajímavých světelných instalací. Cílem festivalu je oživení kultury a dění v zimním čase a snaha přesvědčit návštěvníky, že kultura není jen složitá, ale i pro ně vstřebatelná.

Skryté město – Sousedské procházky

Skrytá Plzeň

Skryté město byl jedním z vlajkových projektů Plzně 2015 – Evropského hlavního města kultury. Nejvíce dokázalo zapojit plzeňské obyvatele, kteří se stali jak samotnými realizátory akcí, tak jejich účastníky. Skryté město dalo vzniknout i komunitnímu projektu Sousedských procházek, díky nimž mají návštěvníci jedinečnou příležitost poznat město, jeho historii i současnost, prostřednictvím vyprávění Plzeňanů. Cílem projektu je zapojení dalších obyvatel a pamětníků a tak tvorba nových sousedských procházek.