Pódium pro Jedlou komunitní zahradu

Uzlík, z.s.

Rodinné komunitní centrum Uzlík před rokem dostalo k užívání velký pozemek v Českém údolí pod Borským parkem. Dříve zde byla betonárka a vrakoviště. Postupně se toto neutěšené místo snaží přebudovat na Jedlou zahradu. Společně s komunitou dobrovolníků zde postupně budují hřiště pro děti, ovocný sad a záhony. Grant pomůže rozšířit vizi zahrady, díky vybudování pódia bude možné organizovat pravidelné kulturní a komunitní akce.

BLIK BLIK 2023 – festival světla a umění ve veřejném prostoru

Plzeň 2015

Festival světla přibližuje současné umění atraktivní formou světelných a interaktivních instalací ve výjimečném nočním čase mimo hlavní turistickou sezónu. Akce nyní více akcentuje dopad na životní prostředí použitím energeticky nenáročného hardware, ale i tématem URBAN JUNGLE, které zdůrazňuje důležitost přírody v městském prostředí.

Udržitelné hospodaření – seminář pro zemědělce

Biskupství plzeňské

Z grantu bude financován seminář na téma Udržitelné zemědělství. Půjde o jednodenní vzdělávací akci pro hospodařící zemědělce z Plzeňského kraje. Akce má za cíl motivovat zemědělce k používání inovativních, šetrných a ekologických postupů a dalších možností vedoucích k obnově půdy a krajiny.

Kola pro Plzeň

kolemplzne.cz z.s.

Autoři projektu vědí, že sdílená kola lidé v Plzni chtějí a budou je i nadále využívat. Projekt umí kola dobře veřejnosti nabídnout ke sdílení a pomáhá tak rozvoji zdravého a přátelského způsobu dopravy ve městě. Grant proto umožní nákup nových kol, aby mohl projekt být dále v budoucnu v Plzni realizován.

Město v lese

Felix, z.s.

Celoroční projekt MĚSTO V LESE má za cíl přiblížit les lidem a lidi lesu. Plzeň má na svém území několik lesních a přírodních lokalit, které jsou v blízkosti tak velkého města unikátní. Specialitou spolku Felix je organizování volnočasových aktivit venku a v přírodě, pro děti a dospělé, včetně lidí s handicapem. Prazdroj lidem podpoří projekt, v jehož rámci proběhne několik pravidelných i jednorázových akcí.

Propojme plzeňské komunity folklorem! – MFF CIOFF PLZEŇ 2023

Plzeňská folklorní scéna, z.s.

Již 25. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF PLZEŇ 2023 si dal za cíl propojit a aktivizovat folklorem různé komunity žijící na území města Plzně, ale také zprostředkovat radost z folkloru i komunitám lidí se zdravotním postižením. Z grantu bude podpořen pětidenní festival oživující veřejný prostor lidovou hudbou, tancem, kroji a atraktivní prezentaci lidových tradic, s interaktivním zapojením diváků.

Revitalizace vstupního prostoru a okolí kaple na hřbitově v Plzni Skvrňany

Správa hřbitovů a krematoria města Plzně

Grant pomůže obnovit zpustlý vstupní prostor na hřbitově v Plzni Skvrňanech novou výsadbou keřů a trvalek v celkové ploše 60 m2. Hřbitov je celoročně volně přístupné pietní místo, které představuje souvislou zelenou plochu v průmyslové části na Domažlické ulici. Právě tento zelený prostor je potřeba udržet i pro další generace.