Živá krajina Plzeňsko

Živá voda, z. s.

V Plzeňském kraji vzniká občanská iniciativa zabývající se problematikou vody v krajině tvořená dobrovolníky vyškolenými v metodice Živá krajina. Podle této metodiky vznikne komplexní Studii proveditelnosti, která v povodí Čemínského potoka navrhne konkrétní soubor opatření vedoucích k lepší zádrži vody a snížení dopadů přívalových povodní a sucha. Zpracovaná Studie výrazně zvýší pravděpodobnost samotné realizace navrhovaných opatření. Projekt počítá se zapojením místní veřejnosti, úřadů a vlastníků pozemků tak, aby všichni aktéři na změně participovali.

Šumava dříve a dnes v Plzni

Pap-rna

V industriální památce Piettovy Papírny bude instalován unikátní 3D model reliéfu Šumavské oblasti od Klatov až za Český Krumlov (po obou stranách hranice) o velikosti 5 x 12 m. Na tomto modelu bude, tzv. metodou videomappingu, promítáno, jak se tato oblast mění v průběhu času. Vznikne tak unikátní výstava odhalující historii, územní a geopolitické proměny, kalamitní situace, osídlování a naopak zánik vesnic, zasněžování a odsněžování vrcholů, trasy vodních toků, dopad nepříznivých změn klimatu, možnosti turistických tras, osidlování živočišných druhů atd.

Za plzeňským odbojem!

POST BELLUM, z. ú.

Podpora vzniku vzdělávacího programu s názvem „Za plzeňským odbojem!“, která má za cíl představit specifickou část dějin města Plzně, a to léta 1928 – 1945 v kontextu odbojové činnosti během 2. světové války. Tento program, určený především školním skupinám a plzeňské veřejnosti, bude realizován prostřednictvím komentovaných vycházek s dokumentaristy Paměti národa.

Filmové večery na náplavce

Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z.s.

Projekt nabídne během léta 2022 10 – 12 pravidelných projekcí ve veřejném prostoru centrální náplavky. Do projektu budou zapojeni i místní studenti, kteří se budou podílet na tvorbě programu a obsahu promítaných snímků a budou také vybraní lokální producenti (provozovatelé gastronomických služeb, kulturní aktéři apod.). Snahou realizátorů je podpořit rozvoj inovativních kulturních aktivit ve městě a podpora studentů a mladých tvůrců v regionu, stejně tak podpora filmové tvorby vztahující se k území kraje a podpora turismu.

WALLZ no.3 – Pilsen Street Art Festival

Plzeň 2015, zapsaný ústav

Cílem 3. ročníku festivalu WALLZ – Pilsen Street Art Festival je pomoci kultivovat veřejný prostor tak, aby město bylo pro jeho obyvatele příjemnějším místem a vyvolat zvýšený zájem veřejnosti o dění ve veřejném prostoru. V rámci samotné realizace vznikne na území města Plzně 6 muralů – velkoplošných maleb na fasádách domů, vytvořených špičkovými evropskými umělci. Vznikne také krátký dokumentární snímek z průběhu festivalu a katalog.

Bikeheart Centrum cyklistiky – Finále

Bikeheart z. s.

Z budovy bývalé kuželny ve Štruncových sadech se krok po kroku stává komplexní Centrum cyklistiky. V poslední etapě rekonstrukce spolek zajistí rozvody elektřiny, vody a odpadů v místě společenského sálu a půjčovny, zároveň oživí a vybaví interiér. Celá budova o rozloze téměř 400 metrů čtverečních bude znovu žít, radovat se ze svých malých i velkých návštěvníků, sloužit jako půjčovna kol, místo společenského dění, výchozí bod cyklovýletů i útulna pro sdílení zážitků.