My a udržitelný rozvoj

Před více než 175 lety jsme dali světu první ležák plzeňského typu – spodně kvašené, třikrát rmutované pivo, zrající v ležáckém sklepu. Z této historie těžíme. Ale také pro nás znamená závazek. Vnímáme, že je nejen naším právem pivovarské dědictví využívat, ale především povinností o něj pečovat, abychom je v pořádku předali svým potomkům – od historických pivovarských budov, řemesel, dokumentů až po tradiční výrobní postupy a kvalitní domácí suroviny. Proto je trvale udržitelný rozvoj přirozenou součástí našeho podnikání.

Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás přivítat na webové stránce, která popisuje, jak Plzeňský Prazdroj naplňuje své cíle z hlediska udržitelného rozvoje.

Dávno jsou pryč doby, kdy se společnosti staraly jen o zisk z podnikání. Rozvoj průmyslu i spotřeby změnil naše životní prostředí. Mění se i společnost, naše potřeby, a také prostředí měst i obcí, ve kterých jsme aktivní.

Je proto přirozenou rolí byznysu myslet i na environmentální a sociální vlivy svého konání. Nejen z hlediska přírody, ale i společnosti. Pohody, zdraví, společenských vztahů a atmosféry, v níž žijeme.

V Plzeňském Prazdroji se proto soustřeďujeme na sedm priorit:

  1. Podporu domácího zemědělství a českých dodavatelů
  2. Snižování spotřeby energie i vody, stejně jako uhlíkové stopy ve výrobě a distribuci
  3. Péči o zaměstnance a jejich dlouhodobý rozvoj
  4. Podporu odběratelů našich produktů a české pivní kultury
  5. Mecenášství ve vztahu k regionům, v nichž působíme, a různým skupinám obyvatel
  6. Péči o historii
  7. A jako společnost vyrábějící alkoholické nápoje pak speciálně podporu jejich zodpovědné konzumace

Naplňování těchto priorit vnímáme jako přirozenou součást naší strategie. Pracujeme tak, aby ekologické bylo i ekonomické. To je evidentní například u snižování spotřeby vody a energií. Péče o dodavatele zase pomáhá udržet vysokou kvalitu surovin pro naše výrobky. Péče o zaměstnance se nám vrací v jejich loajalitě. Podporou odpovědné konzumace našich produktů pomáháme našim konzumentům být zdravější a zdravotně uvědomělejší. Chceme, aby Češi pili lépe, ne více.

K největším úspěchům roku 2017 bezesporu patří pokračující snižování náročnosti výroby na vodu a energii, snižování uhlíkové stopy (emisí CO2), podpora našeho dodavatelsko-odběratelského řetězce a komunit v okolí našich pivovarů nebo věnujících se tématům, která jsou nám blízká.

Plzeňský Prazdroj také loni získal nového majitele. Důraz japonské skupiny Asahi na udržitelný rozvoj je mimořádně silný. I naše závazky a plány v této oblasti proto jsou a budou odvážné. O tom, jak je dokážeme naplnit, Vás budeme informovat mj. na těchto stránkách.

Grant Liversage
generální ředitel Plzeňského Prazdroje