Zodpovědná konzumace

Přestože Plzeňský Prazdroj vyrábí alkoholické nápoje, neznamená to, že podporuje nezodpovědnou konzumaci. Naopak!

Pivo patří ke kulturním fenoménům Česka.

Nabízí příležitost k setkávání. Hospoda byla vždy na vesnici i ve městě místem, kde se potkávali lidí bez rozdílu příjmů i vzdělání. Jeho požívání ale musí být umírněné. Proto vyvíjíme řadu aktivit, které bojují především s pitím ze strany mladistvých či řízením pod vlivem alkoholu.

Nechceme, aby lidé pili více, ale aby pili lépe. Naše vize: Usilujeme o to, aby se pivo stalo přirozenou volbou pro umírněné a odpovědné konzumenty.

Respektuj 18

Projekt Respektuj 18 je naší vlajkovou lodí. Vznikl v roce 2013 ve spolupráci s Centrem protidrogové prevence a terapie a za podpory města Plzně. V roce 2017 se rozšířil i do dalších měst a dnes má devět partnerů z řad neziskového sektoru (Centrum protidrogové prevence a terapie, SANANIM a Podané ruce), měst a krajů (Plzeňský kraj, Město Plzeň, Moravskoslezský kraj, Město Ostrava, Městské části Praha 13 a 14.) Poprvé jsme vyrazili i na Slovensko. V následujících letech chceme postupně vyrazit do všech krajů.

Těžištěm jsou veřejné akce, při kterých proaktivně oslovujeme širokou veřejnost. Snažíme se zmírnit tolerantní postoj dospělých k pití alkoholu nezletilými a u těch oddálit jejich zkušenosti s alkoholem. Projekt podporují i známé a respektované osobnosti, vloni byl patronem mistr České republiky v lyžování Ondřej Bank.

130000
lidí nadchl projekt v roce 2017

V roce 2017 projekt podpořilo 130 tisíc lidí přímo v ulicích nebo na sociálních sítích a 430 majitelů hospod a restaurací. Celkem jsme do myšlenky kampaně zapojili 1,68 milionu lidí, což bylo o necelých 9 % více než v předchozím sledovaném období. Vytvořili jsme instruktážní video pro všechny naše obchodní zástupce, kteří ho budou od roku 2018 využívat při komunikaci s provozovateli restaurací a pivnic.

V roce 2017 získal Respektuj 18 stříbrné ocenění TOP Společensky prospěšný projekt.
www.respektuj18.cz

Pravdivé a úplné informace

Každý spotřebitel má právo vědět, co konzumuje. Jak z hlediska obsahu alkoholu, tak i složení a nutričních hodnot výrobku, který si kupuje. Ačkoliv i česká legislativa je v tomto směru poměrně náročná, ne na každém pivu či vínu tyto informace najdete, protože alkoholické výrobky mají výjimku z většiny těchto povinností.

My jsme se však již před několika lety rozhodli – jako první pivovar v České republice – že kompletní informace o všech svých výrobcích zveřejníme. Dnes tak najdete online na webu www.napivosrozumem.cz složení našich výrobků, množství kalorií a výživových hodnot.

Zároveň postupně zavádíme vybrané nutriční informace na naše obaly (především kalorickou hodnotu výrobku). Ke konci roku 2017 jsme kalorickou hodnotu výrobku uváděli na více než 90 % obalů našich výrobků, čímž jsme překročili náš původní plán o 10 %.

Na pivo s rozumem:
(nejen) mobil vás může ohlídat

Kdekdo si ráno říká: kéž bych přestal pít dřív. Přitom dnes existuje mobilní aplikace, která vás dokáže ohlídat. Jednou z nejzavedenějších je ta s názvem PROMILE Info a najdete ji na stránkách www.napivosrozumem.cz.

Web i aplikace byly rozvíjené ve spolupráci s odborníky z protidrogového centra SANANIM a mají už svoji tradici. V roce 2017 byla aplikace zásadně inovována pro moderní online očekávání spotřebitelů. Základem je např. vedle informací, proč alkohol škodí v těhotenství, tzv. alkulačka. Počítá podle času a množství vypitých nápojů množství alkoholu v krvi a jeho odbourávání. Mobilní aplikace dokáže dokonce i podle předem zadaných parametrů upozornit uživatele, kdy má přestat pít. Pokud chce ráno třeba sednout za volant.

Součástí webu je i on line poradna. Lidé se na odborníky obracejí s dotazy, co dělat, když někdo z blízkých začne mít problémy s alkoholem apod. Nabízí i test uživatelova vztahu k alkoholu a řadu dalších informací.

Kromě toho dlouhodobě zajišťujeme klidovou zónu na hlavních letních hudebních festivalech s názvem K-lee-deck. Návštěvníci si v nich mohou nechat změřit množství alkoholu v dechu a získat praktické informace o jeho vlivu na každého z nás. Nebo si jen chvilku odpočinout od festivalového ruchu a dát svému tělu a mysli oddych.

K-lee-deck je již tradičně součástí všech našich festivalových akcí. V roce 2017 jsme takto oslovili 25 537 návštěvníků, což je o 9 % více než v roce 2016. Z toho přes 8900 návštěvníků si nechalo dobrovolně udělat dechovou zkoušku, aby si ověřili, zda se po skončení festivalu mohou bezpečně vrátit domů za volantem.

Dělat marketing zodpovědně

Málokdo tuší, jak striktní pravidla musí dodržovat ten, kdo v Plzeňském Prazdroji vymýšlí reklamu na naše výrobky. Zde je výběr z našich hlavních pravidel, která tvoří náš Kodex komerční komunikace:

Omezujeme přístup
mladých lidí
k naší reklamě
V reklamách vystupují
pouze lidé starší 25 let
Monitorujeme vysílací
čas našich reklam
Na sociálních
sítích kontrolujeme
obsah podle věku
Nepropagujeme
příležitosti k nadměrné
konzumaci alkoholu
Při vstupu na naše stránky
vyžadujeme potvrzení
věku uživatele
Sledujeme pravidlo:
¾ z lidí, kteří sledují naše
reklamy, musí být dospělé
Nepropagujeme alkohol jako
prostředek ke zvýšení výkonu
či dosažení úspěchu

Dodržování zásad má především chránit mladé lidi. Nechceme jim jako někteří jiní říkat: Dej si pivo a budeš frajer! Na dodržování Kodexu komerční komunikace dohlíží naše vlastní Komise pro odpovědnost, která zkoumá každou reklamu, leták či návrh sponzorství před tím než jsou zveřejněny. Skládá se ze zástupců vrcholného managementu Plzeňského Prazdroje, její předsedou je výkonný ředitel Rady pro reklamu.

V roce 2017 neobdržela Rada pro reklamu žádnou stížnost od veřejnosti na reklamy Plzeňského Prazdroje.

Interní školení

Každý zaměstnanec Plzeňského Prazdroje musí projít školením zaměřeným na zodpovědnou konzumaci. Jeho součástí je i takzvaná Abeceda alkoholu a Alkoholové IQ. Společnost také nabízí pomoc těm, kteří eventuálně mají s alkoholem potíže.

Varování na etiketách

Všechny obaly na našich pivech obsahují jedno z následujících upozornění:

Sdílené projekty českých pivovarníků

Aktivně spolupracujeme s dalšími organizacemi s cílem preventivně působit proti zneužívání alkoholu a jeho nadměrné a nezodpovědné konzumaci, a to především s Českým svazem pivovarů a sladoven na projektech

„Člověče nezlob se“
Učí prodavače, jak odmítat prodej alkoholu mladistvým. Jen v Makru už jím prošlo přes 10 tisíc prodavaček. Kromě něj se do akce zapojili Tesco, Kaufland, Coop a prostřednictvím Makra řada večerek.

„Řídím, piju nealko“
Apeluje na řidiče. Plzeňský Prazdroj věnuje Birelly jako odměnu pro ty, kteří při kontrole policií nemají alkohol v dechu.

Kromě toho dodržujeme Etický kodex pivovarníků, jehož dodržování vzájemně kontrolují členové pracovní skupiny Společenská odpovědnost pivovarů z řad členských společností.