Naše strategie trvale udržitelného rozvoje

Naše strategie trvale udržitelného rozvoje je založena na sedmi oblastech – prioritách, ve kterých vnímáme důležitou roli Plzeňského Prazdroje, a ve kterých jsme si stanovili cíle do roku 2020. Každá z dílčích aktivit nám zároveň umožňuje přispět k plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje.

Historie

Priority:

Pečovat o historické dědictví, abychom jej v pořádku předali našim potomkům.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2017:

Zaznamenali jsme rekordní počet návštěvníků v našich pivovarech. Podpořili jsme jízdy historických vlaků do pivovaru v Nošovicích. Zrekonstruovali jsme vlečku k pivovaru ve Velkých Popovicích.

Výhled do roku 2020:

Budeme nadále investovat do zachování historických budov, sbírek a pramenů. A zpřístupňovat naše pivovary široké i odborné veřejnosti.

Suroviny - rozvoj zemědělství

Priority:

Podporovat trvale udržitelné využívání půdy k pěstování pivovarnických surovin.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2017:

Plných 100 % ječmene jsme nakoupili od domácích dodavatelů. Bezmála 70 % dokonce přímo od pěstitelů. Podpořili jsme výzkumné aktivity v oblasti pivovarnických surovin částkou ve výši téměř 2 milionů korun.

Výhled do roku 2020:

Budeme nadále zachovávat principy odpovědného dodavatele při dodržování maximální kvality. Základními principy spolupráce a partnerství pro nás zůstávají korektní vztahy, dlouhodobost a férovost v nastavování podmínek.

Výroba, balení a distribuce

Priority:

Zajistit zdroje vody pro společné užívání našimi podniky a místním obyvatelstvem. Snižovat množství odpadů a emisí CO2.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2017:

Oproti předchozímu období jsme snížili spotřebu vody z 3,1 na 2,9 hl na hl piva. Přímou spotřebu energie v našich pivovarech jsme snížili z 92,3 na 78 MJ/hl.

Výhled do roku 2020:

Budeme monitorovat dodávky vody, o kterou se dělíme s místními obyvateli. Do r. 2020 snížíme spotřebu vody na 2,8 hl na hektolitr piva. Budeme nadále usilovat o snižování uhlíkové stopy a směřovat k provozu s nulovým odpadem. Do roku 2020 chceme dosáhnout hodnoty TDE nižší než 88 MJ/hl.

Podpora malých a středních podnikatelů a české pivní kultury

Priority:

Zrychlit sociální rozvoj a růst prostřednictvím našeho odběratelského řetězce.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2017:

Našich rozvojových a vzdělávacích programů se zúčastnilo přes tisíc hospodských a restauratérů a bezmála 2000 maloobchodníků.

Výhled do roku 2020:

S našimi zákazníky si nastavíme rozvojové plány ohledně směřování jejich byznysu (kvalita provozoven, objemy, služby), které budeme pravidelně vyhodnocovat a společně reagovat na příležitosti ke zlepšení.

Zaměstnanci

Priority:

Být atraktivním zaměstnavatelem, který pečuje o své zaměstnance a rozvoj schopných lidí.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2017:

Zvýšili jsme o 3 % zastoupení žen ve vedení na současných 33 %. Zdvojnásobili jsme náš příspěvek zaměstnancům na spoření na penzi.

Výhled do roku 2020:

Budeme nadále zvyšovat naši atraktivitu pro potenciální zaměstnance. Budeme pokračovat v rozvíjení odborných a profesních dovedností našich lidí.

Zodpovědná konzumace

Priority:

Usilovat o to, aby se pivo stalo přirozenou volbou pro umírněné a odpovědné konzumenty.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2017:

Do našich projektů směřujícím k prevenci pití alkoholu dětmi jsme zapojili bezmála milion lidí. To je o 9 % více než v roce 2016.

Výhled do roku 2020:

Budeme se snažit oslovit všechny konzumenty našich piv efektivními komunikačními kampaněmi a partnerskými aktivitami. Jejich cílem bude podpořit umírněnou konzumaci piva.

Mecenášství

Priority:

Být dobrým sousedem v regionech, kde podnikáme.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2017:

Skrze naše charitativní a grantové programy jsme rozdali více než 6 milionů korun.

Výhled do roku 2020:

Budeme pokračovat v investicích do komunitních projektů, které potřebují naši pomoc.