Zaměstnanci

Bohatství každé společnosti spočívá ve vynikajícím renomé, skvělých produktech, know-how, přístupu na trhy, dobré finanční kondici a – v zaměstnancích.

Dnes už každý ví, že budoucnost člověka spočívá
z velké části ve vzdělání.

A každý potřebuje vedle výplaty také podněty k zábavě, sportu, či odpočinku. Našich zaměstnanců se proto v pravidelných průzkumech ptáme, s čím jsou spokojeni a s čím ne. Podle pravidelného průzkumu, kterého se účastní, 87 % respondentů souhlasilo, že mají v Plzeňském Prazdroji příležitosti získat a rozvíjet nové dovednosti.

Naše zaměstnance podporujeme především třemi cestami:

 1. Mzdovou politikou, kterou reprezentuje pravidelný růst mezd a podíl výkonnostní složky.
 2. Řadou nefinančních benefitů, jako je vysoká podpora spoření na penzi, produkty naší společnosti, nebo příspěvek na školku pro zaměstnance vracející se dříve do zaměstnání.
 3. Různými formami vzdělávání, do nichž investujeme mimořádné sumy.

Mzdová politika

Plzeňský Prazdroj provozuje čtyři pivovary v různých krajích, centrálu v Praze a 16 obchodně-distribučních center po celé republice. Proto v něm působí tři odborové organizace. Z celkového počtu 1964 zaměstnanců pracuje více než tisíc lidí ve výrobě a téměř 900 v managementu, obchodě, administrativě a distribuci.

Pro roky 2018 a 2019 jsme v kolektivní smlouvě zakotvili růst mezd pro všechny naše zaměstnance o 11 %. Navýšení proběhne ve dvou fázích, přičemž ta první navýší mzdy od dubna 2018 v průměru o 6 % a ta druhá od dubna 2019 o 5 %.

Úspěchy naší firmy sdílíme s každým jejím zaměstnancem. V loňském roce jsme tak všem zaměstnancům vyplatili jednorázové mimořádné odměny za vynikající výsledky společnosti ve výši 5 tisíc benefitních bodů (viz níže), nebo 4 tisíc korun hrubého do mzdy. Volba byla na samotných zaměstnancích.

Na penzi 12 tisíc ročně
a mnoho dalšího

Jedním z nejvýznamnějších příspěvků zaměstnancům naší firmy mimo mzdu je příspěvek zaměstnavatele na spoření na penzi. Od roku 2018 jsme jej zvýšili z dřívějších 6 na 12 tisíc ročně. Zaměstnanci je mohou využít na doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění) nebo životní pojištění.

Samozřejmostí je nárok na pět týdnů dovolené. Dále nabízíme

 • pružnou pracovní dobu,
 • částečnou práci z domova,
 • přednostní plánování dovolených pro rodiče,
 • nárok na jeden den neplaceného volna při nástupu dítěte do školky nebo školy,
 • dva dny volna na vlastní svatbu (a/nebo 1 den na svatbu dítěte),
 • dva dny volna na regeneraci
 • program pro udržování kontaktu se zaměstnanci – rodiči na rodičovské dovolené,
 • až dva dny placeného volna pro čerpání na dobrovolnické aktivity.

Diverzita

Práce v kolektivech, kde jsou zastoupeny ženy i muži, různé věkové kategorie či národnosti přináší nová řešení a pohledy na věc. Diverzita v práci je konkurenční výhodou a my jsme se v posledních letech zaměřili především na podporu genderové diverzity. Za posledních 7 let se nám podařilo zdvojnásobit počet žen v senior manažerských pozicích na dnešních 33 %. Intenzivně se tomuto tématu věnujeme, díky čemuž se nám podařilo vytvořit pracovní prostředí, které stojí na rovných příležitostech.

Unikátem je náš příspěvek až 6 tisíc měsíčně na předškolní péči. Mohou jej získat rodiče, kteří se vracejí do zaměstnání z mateřské nebo rodičovské dovolené a jejichž dítě není starší 18-ti měsíců.

Procentuální zastoupení žen ve vedení Plzeňského Prazdroje

Ženy představují pro každou firmu ohromný potenciál. A my ho naplno využíváme. Intenzivně se tomuto tématu věnujeme, díky čemuž se nám podařilo vytvořit pracovní prostředí, které stojí na rovných příležitostech.
2010
17
2011
19
2012
18
2013
17
2014
22
2015
28
2016
30
2017
33
Procento žen
Údaj za rok 2017 je za období od dubna do prosince 2017. Ke zkrácení tohoto kalendářního roku došlo z důvodu přechodu z fiskálních na kalendářní roky v reportování společnosti.

Pivo, prosím…
a také cafeterie

Významnou součástí odměňování jsou

 • bonusové produkty vyráběné Plzeňským Prazdrojem za symbolickou cenu 1 Kč
 • volitelné odměny z oblasti sportu, relaxace, kultury apod.

Zaměstnanci získají po uplynutí zkušební lhůty přístup do systému Cafeterie. V ní si mohou sami vybrat, na co použijí bodový a finanční kredit, získaný jako bonus za práci v Plzeňském Prazdroji. Ročně tento kredit může představovat i hodnotu desítek tisíc korun.

Přednostní růst

Na nové či uvolněné pozice hledáme kandidáty vždy především z řad stávajících zaměstnanců. Tento princip považujeme za nesmírně důležitý prvek jejich podpory a profesního rozvoje.

Pokud se rozhodneme hledat nové kolegy a kolegyně mimo okruh našich stávajících zaměstnanců, férový a transparentní výběrový proces je samozřejmostí. Zaměstnanci mohou také získat finanční bonus za doporučení úspěšného kandidáta.

Celoživotní vzdělávání

Vzdělávání je jedním z nejdůležitějších benefitů, které může zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytnout. K plnému využití svého potenciálu mohou naši zaměstnanci využívat individuálních rozvojových plánů. Na jejich základě pravidelně vyhodnocujeme a plánujeme jejich kariérní cestu, potenciál a výkon. K dispozici jsou různé formy vzdělávání:

Zaměstnanci nejsou nijak omezeni počtem kurzů, které mohou absolvovat. Největší zájem je tradičně o angličtinu – tyto kurzy využívá přibližně každý sedmý zaměstnanec Plzeňského Prazdroje. Následují měkké dovednosti.

Pro různé skupiny našich zaměstnanců jsme vytvořili programy, jejichž cílem je rozvíjet dané profesní znalosti a dovednosti – ať jste u nás nováčkem nebo zkušeným harcovníkem. Již několik let tak fungují například Marketingová a obchodní akademie Plzeňského Prazdroje. Vloni jsme úspěšně zakončili speciální rozvojový plán pro manažery Leadership Fundamentals, jímž prošlo více než 400 našich zaměstnanců v různých manažerských pozicích.

Jsme především výrobní společností, a proto klademe důraz na kvalitu a bezpečnost práce v našich pivovarech. Vloni jsme poprvé v historii společnosti vytvořili a zrealizovali tzv. Safety Camp, kde se interaktivní a praktickou formou zaměstnanci z výrobních závodů učili o zásadách bezpečnosti práce. Ve spolupráci s Vysokou školou chemickou a technologickou a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařstvím již několik let funguje tzv. Pivní akademie.

V Plzeňském Prazdroji jsme v roce 2017 rozjeli i vlastní interní mentoringový program. Účastníme se již řadu let mezifiremního programu Together 2 Grow nebo Equilibrium. Nabízíme letní stáže pro studenty, přičemž řada z nich u nás po ukončení programu zůstane jako řádní zaměstnanci. Na individuální bázi nabízíme i koučink, shadowing, apod.

Bezpečné a zdravé pracovní
prostředí na prvním místě

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro nás na prvním místě. V roce 2017 jsme uskutečnili rozsáhlou interní kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí o základních principech a pravidlech bezpečnosti práce a to i mimo pracovní prostředí.

Kromě toho jsme v rámci československého projektu Garden vynaložili investice v hodnotě 19,3 milionu korun (za ČR a SR) na zlepšení pracovního prostředí našich zaměstnanců ve všech našich pivovarech, obchodně-distribučních centrech, pražské a bratislavské centrále.

Věříme, že i díky těmto aktivitám se nám podařilo snížit počet pracovních úrazů oproti předchozímu období z 15 na 12 úrazů.

Firemní dobrovolnictví

Naše zaměstnance motivujeme k dobrovolnictví. Široké spektrum dobrovolnických programů máme nastavené tak, aby se mohlo zapojit co nejvíce zaměstnanců z všech koutů republiky a různých pracovních pozic. Nejvyšší vedení naší společnosti se pravidelně zapojuje do dobrovolnických aktivit. Za loňský rok se zapojilo více než 10% našich zaměstnanců a dohromady odpracovali 1552 hodin, což je o 55% více než v loňském roce.

Zaměstnanci mají nárok na 2 dny placeného volna určeného na dobrovolnictví. Dny mohou využít jedním z níže uvedených způsobů:

 • celoroční program nabídky dobrovolnických aktivit na portále www.zapojimse.cz,
 • pravidelné dobrovolnické dny, kdy zaměstnanci pomáhají zvelebovat okolí našich pivovarů
 • účast na běžeckých závodech na podporu Birell Nezastavitelných
 • realizace vlastních projektů. V loňském roce se zaměstnanci například zapojili do akcí „Pečeme pro Movember,“ nebo úklidu plzeňského stacionáře Domovinky

Firemní dobrovolnictví podporujeme aktivačními kampaněmi a stále rozvíjíme další oblasti podpory. Na podzim proběhla interní kampaň „Přemluv kolegu“, která měla za cíl odměnit stávající dobrovolníky a motivovat je, aby zapojili do dobrovolnictví kolegy, kteří se zatím aktivně do dobrovolnictví nezapojili. Letos rozjíždíme expertní dobrovolnictví, ve kterém propojíme naše zaměstnance/odborníky s neziskovými organizacemi a nabídneme jim konzultace v nejrůznějších oblastech, od administrativy, marketingu, přes personalistiku, strategické plánování či fundraising.