To, co hlídá Radegast aneb ochrana ohroženého biotopu v Beskydech

ČSOP Salamadr

Radhošťský hřeben je turisticky oblíbená oblast Beskyd. Vyskytují se zde prameniště a rostou zde smilkové trávníky, celoevropsky ohrožený biotop. Podpora se zaměřuje na náročnou údržbu této oblasti.  Vedlejším cílem je podpora udržitelnosti chovu ovcí, které také zajišťují péči o tuto krajinu a neodmyslitelně k valašské krajině patří.

Přístřeší pro ledové a dřevěné sochy na Pustevnách

Ski Park Grůň

Na Pustevnách je každým rokem pořádáno mnoho akcí, které lákají návštěvníky za kulturně-uměleckým zážitkem do přírody. Jelikož jsou všechny akce venkovní, jejich úspěch závisí z velké části na počasí. Cílem projektu je proto nakoupit dva vhodné stany bílé barvy, aby nenarušovaly krajinu a v zimě pomáhaly udržet chlad a prodloužit tak možnost návštěvy akce Ledové sochy. V jednom ze stanů se navíc plánuje vytvoření galerie dřevěných soch řezbářů vytvořených v předešlých ročnících akce Dřevěné sochy.

Výletní vlaky do pivovaru Radegast

Slezský železniční spolek

Vlakem přímo do pivovaru? Proč ne, Slezský železniční spolek i letos zajistí výletní vlaky, které zájemce přivezou přímo do nošovického pivovaru. Projekt umožňuje rozšířit nabídku cestovního ruchu a zvýší tak atraktivitu našeho regionu. V rámci projektu vypravíme sedm výletních vlaků z Ostravy do pivovaru Radegast. V pivovaru bude pro návštěvníky připravena exkurze spojená se školou čepování piva a občerstvením.

Završení obnovy skautské mohyly Ivančena

Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj

Skautská mohyla Ivančena pod vrcholem Lysé hory prošla v roce 2016 velkou rekonstrukcí. Nyní chce organizace Junák stav mohyly a provizorní prvky definitivně vyřešit. Předmětem projektu bude rekultivace prostoru mohyly a okolí, umístění pamětních desek a cedulí, zřízení informačního modulu s fotografiemi přibližujícími její historii, důvody jejího vzniku i s návodem na přikládání kamenů.

Kvalitnější čištění odpadních vod z chat a budov stojících na vrcholu Lysé hory

Klub českých turistů

Cílem projektu je snížit ekologickou zátěž na místní chráněný ekosystém, která vzniká z provozu budov umístěných na vrcholu Lysé hory v důsledku zvýšené návštěvnosti oblasti. Budou realizována technická opatření, kterými se zvýší účinnost fungování místní čistírny a zajistí zlepšení kvality odpadních vod.

Jak podpora funguje?
  • Grantová komise vybere z přihlášených projektů, ty které pivovar finančně podpoří

  • Všechny vybrané projekty postupují do druhé fáze programu a to do veřejného hlasování, prostřednictvím kterého lidé rozhodují o nejsympatičtějším projektu

  • Projekt s největším počtem hlasů získá finanční bonus

  • Všechny podpořené organizace navíc získají finanční bonus 5 000 Kč na vzdělávání