Završení obnovy skautské mohyly Ivančena

Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj

Skautská mohyla Ivančena pod vrcholem Lysé hory prošla v roce 2016 velkou rekonstrukcí. Nyní chce organizace Junák stav mohyly a provizorní prvky definitivně vyřešit. Předmětem projektu bude rekultivace prostoru mohyly a okolí, umístění pamětních desek a cedulí, zřízení informačního modulu s fotografiemi přibližujícími její historii, důvody jejího vzniku i s návodem na přikládání kamenů.

Kvalitnější čištění odpadních vod z chat a budov stojících na vrcholu Lysé hory

Klub českých turistů

Cílem projektu je snížit ekologickou zátěž na místní chráněný ekosystém, která vzniká z provozu budov umístěných na vrcholu Lysé hory v důsledku zvýšené návštěvnosti oblasti. Budou realizována technická opatření, kterými se zvýší účinnost fungování místní čistírny a zajistí zlepšení kvality odpadních vod.

Nový dřevěný vstup do chaty Prašivá

KČT, odbor Beskydy

Cílem projektu je zajistit důstojný vstup do dřevěné horské chaty Prašivá, která během posledních tří let prochází postupnou rekonstrukcí. Stávající vstup do chaty je v havarijním stavu a jeho architektonická podoba, která neodpovídá celkovému vzhledu chaty z roku 1921, snižuje úroveň celého objektu. Vstup do chaty se tak opět stane důstojným prvním kontaktem návštěvníků se samotnou chatou.

To, co hlídá Radegast aneb ochrana ohroženého biotopu v Beskydech

ČSOP Salamadr

Radhošťský hřeben je turisticky oblíbená oblast Beskyd. Vyskytují se zde prameniště a rostou zde smilkové trávníky, celoevropsky ohrožený biotop. Podpora se zaměřuje na náročnou údržbu této oblasti.  Vedlejším cílem je podpora udržitelnosti chovu ovcí, které také zajišťují péči o tuto krajinu a neodmyslitelně k valašské krajině patří.

Přístřeší pro ledové a dřevěné sochy na Pustevnách

Ski Park Grůň

Na Pustevnách je každým rokem pořádáno mnoho akcí, které lákají návštěvníky za kulturně-uměleckým zážitkem do přírody. Jelikož jsou všechny akce venkovní, jejich úspěch závisí z velké části na počasí. Cílem projektu je proto nakoupit dva vhodné stany bílé barvy, aby nenarušovaly krajinu a v zimě pomáhaly udržet chlad a prodloužit tak možnost návštěvy akce Ledové sochy. V jednom ze stanů se navíc plánuje vytvoření galerie dřevěných soch řezbářů vytvořených v předešlých ročnících akce Dřevěné sochy.

Výletní vlaky do pivovaru Radegast

Slezský železniční spolek

Vlakem přímo do pivovaru? Proč ne, Slezský železniční spolek i letos zajistí výletní vlaky, které zájemce přivezou přímo do nošovického pivovaru. Projekt umožňuje rozšířit nabídku cestovního ruchu a zvýší tak atraktivitu našeho regionu. V rámci projektu vypravíme sedm výletních vlaků z Ostravy do pivovaru Radegast. V pivovaru bude pro návštěvníky připravena exkurze spojená se školou čepování piva a občerstvením.