Stezka na Pivčánky 2022

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří

Dobrovolní hasiči chtějí pokračovat v dlouhodobém úsilí a rozšířit Stezku na Pivčánky.  Společně s dobrovolníky vysadí ovocný sad, kde umístí včelí úly. U studánky pod Obecníkem vytvoří vsakovací nádrž na vodu, která si bude žít svým životem a hasiči z ní, v případě potřeby budou moci brát vodu. Děti mohou na jezírku v zimě bruslit. Dále na kopci Ostré v Zubří postaví posezení s krásným výhledem, aby si zde lidé mohli nejen sednout, ale schovat se před deštěm nebo sluncem.

Voda: Největší bohatství

Voda pro les, voda pro lidi, z.s.

Členové spolku chtějí navrhnout, zrealizovat a propagovat inovativní postupy na zadržování vody v lesích, především na plochách, které byly v nedávné době postiženy kůrovcovou kalamitou. Zrekultivují nepoužívané přibližovací linky metodou „jáma-hráz-jáma“, vytvoří 3 nové tůně, uspořádají min. 3 workshopy a 1 edukační spot a vysadí 500 ks stromů a keřů. Plánovaná opatření podpoří vsak vody do půdy, zajistí  přístup vody pro stromy v období dlouhodobého sucha, zmírní negativní účinky vodní eroze a podpoří lokální biodiverzitu.

Bezručova chata KČT na Lysé hoře snižuje svoji ekologickou stopu

Klub českých turistů

Cílem projektu je snížit ekologickou stopu Bezručovy chaty, která se nachází na vrcholu Lysé hory. Konkrétně se jedná o snížení spotřeby vody Bezručovy chaty. Tohoto snížení chtějí členové Klubu českých turistů dosáhnout třemi aktivitami projektu: instalací bezvodých pisoárů, instalací žetonových automatů pro sprchování ubytovaných návštěvníků chaty a instalací úsporných sprchových hlavic.

Rekonstrukce hospodaření s odpadními vodami na turistické chatě Prašivá

Klub českých turistů, odbor Beskydy

Projekt je zacílen na zásadní rekonstrukce vodního odpadového hospodářství na turistické chatě Prašivá, která je velmi oblíbeným a významným turistickým místem v regionu. Stávající systém přestává vyhovovat současným normám a zákonům, proto je nutné vybudovat novou čistírnu odpadních vod, která bude ještě šetrnější k životnímu prostředí, což je dalším krokem v eko-smýšlení nadšenců z KČT Beskydy pečujících o tuto jedinečnou chatu, která letos slaví ohromné jubileum – 100 let.

Přírodní areál Koryta

ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02

Areál Koryta je lokalita v okrajové části CHKO Poodří o rozloze cca 8 ha, kterou má ČSOP Nový Jičín v dlouhodobém pronájmu. Na dané lokalitě realizuje prvky pro posílení biodiverzity (líhniště, tůně, broukoviště, zídky pro ještěrky, hmyzí hotely). Smyslem projektu je vytvořit podmínky pro zemědělské hospodaření formou vypásání – budou vybudovány ohrady a přístřešky pro zvířata, dojde k nakoupení potřebné zemědělské techniky a budou vybudovány nádrže na vodu.

Současně bude tato lokalita využívána pro vzdělávání veřejnosti s cílem posílení odpovědnosti za životní prostředí – jak je možné sladit zemědělské hospodaření s ochranou krajiny a podporou biologické rozmanitosti.