Ochrana včel v Zoo Ostrava

Zoologická zahrada Ostrava

Až 4/5 rostlin na naší planetě jsou závislé na opylování živočichy, především včelami. Včely jsou ale ohrožovány nemocemi, intenzivním zemědělstvím, používáním chemických látek při pěstování zemědělských plodin a úbytkem kvetoucích rostlin. Cílem projektu je zvýšit povědomí lidí o včelách, včelaření a současných problémech, kterému včely po celém světě čelí, a to netradiční a interaktivní formou. V rámci projektu  bude Včelí stezka v zoo doplněna o tři dřevěné modely včel v nadživotní velikosti. Dále zde vysadíme medonosné rostliny a pořídíme pomůcky pro osvětu včelí tematiky.

Hory, louky a voda

ČSOP SALAMANDR

Hlavním cílem je zlepšení biodiverzity a stavu cenných horských luk na několika místech v CHKO Beskydy. V rámci projektu budou horské louky odborně ošetřeny kosením, úklidem i pastvou ovcí. Biodiverzita bylinného patra bude řešena výsevy a výsadbou původních bylin. Díky projektu se podpoří populace vzácného oměje tuhého moravského na radhošťském hřebeni i stav mokřadů pod Radhoštěm, díky kterým se zlepší zadržování vody v krajině. 

Příště u nás, aneb „SEJDEME SE U CIMBÁLU“

spolek Po súsedsku

Cílem spolku je podporovat staré lidové tradice a předávat je dál budoucím generacím. Je důležité se umět zastavit, zamyslet se a dál rozvíjet kulturní hodnoty, které nám předkové po generace předávají. Patří mezi ně tradiční řemeslo, ruční práce, krejčovství či preclikářství, kroje, tanec i hudba. Díky finanční podpoře budeme mít možnost nakoupit do sboru tradiční beskydský cimbál, který je stěžejním prvkem moravského, potažmo lašského tance.  

Revitalizace vrcholu Lysé hory – I. etapa

Klub českých turistů

Lysá hora patří mezi ikony Moravskoslezských Beskyd a ročně ji navštíví desítky tisíc turistů. Stávající podoba vrcholu je nedůstojná významu tohoto místa. Cílem projektu je vrchol upravit tak, aby sloužil návštěvníkům a zároveň nenarušoval přírodu. Díky projektu obnovíme čtyři rozhledová místa a zřídíme tři nová, která budou vybavena panoramatickými mapami, novými lavičkami i novým dřevěným zábradlím. 

Šachový turnaj – Pobeskydí OPEN

Beskydská šachová škola

Šachový turnaj Pobeskydí OPEN má svou tradici a neustále si udržuje vysokou sportovní i společenskou úroveň. Je klíčovým otevřeným turnajem pro výkonnostní šachisty z Frýdku-Místku, Moravskoslezského kraje i celé České republiky. Turnaj Pobeskydí pořádaný Beskydskou šachovou školou reprezentuje náš region a stal se již tradiční a svého druhu ojedinělou akcí. Cílem šachového turnaje Pobeskydí je dát příležitost šachistům z našeho regionu porovnat svou šachovou výkonnost s hráči z celé republiky a okolních států. 

Zalesníme a posedíme pod Pivčánkami

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří

V posledních letech náš region trápí kůrovec a zdevastované lesy, voda se nedrží v krajině a dochází k záplavám. Jsme sbor dobrovolných hasičů ze Starého Zubří a životní prostředí nám není lhostejné. Cílem projektu je obnovit přírodu za přispění místní komunity a dobrovolníků. V oblasti Pivčánky znovu zasadíme les, postavíme v okolí včelí úly a vybudujeme místo, kde se budou lidé potkávat a sledovat, jak se s tím příroda vypořádá. Díky těmto opatřením pomůžeme i se zadržováním vody v krajině. 

Rekonstrukce hospodaření s odpadními vodami na turistické chatě Skalka

Spolek Skalka Mosty u Jablunkova, z.s.

V současné době je horská turistika jedním z hlavních poskytovatelů pracovních příležitostí v regionu. Horská chata Skalka v Mostech u Jablunkova je oblíbeným společenským místem na Česko-slovenském pomezí a každoročně láká mnoho turistů. Cílem projektu je zásadní rekonstrukce vodního odpadového hospodářství na turistické chatě Skalka, protože stávající systém nevyhovuje současným normám a bez rychlé nápravy hrozí uzavření této oblíbené chaty.

Putování s kapkou vody

Severomoravské regionální sdružení ČSOP

V posledních letech dochází nejen v našem regionu k úbytku vody v krajině nebo k ničivým povodním kvůli snížené schopnosti krajiny zadržovat vodu. Svým projektem chceme zvýšit povědomí lidí o významu vody v krajině, šetrném zacházení s vodními zdroji a hospodaření s dešťovou vodou. Chceme ukázat cestu vody od zdroje až ke spotřebiteli, jak pečovat o studánky a prameny, jak a kde vytvořit mokřad a tím zadržet vodu a zvýšit biodiverzitu místa nebo jak využít dešťovou vodu na vlastním pozemku.