Včelí kopeček – vytvoření komunitního vzdělávacího místa chovu včel

Přátelé Beskyd

Chceme vytvořit komunitu lidí, kterou spojí vzdělávací, hravý a funkční naučný prostor o chovu včel. Místem bude kopec Švarná Hanka, kde je množství zvídavých turistů a dobré zázemí chaty. Tím se vytvoří komunitní vzdělávací prostor a vznikne kulturní a turistické místo k respektu a ochraně přírody. Z budoucí produkce medu bude možné zajistit udržitelnost a fungování našeho projektu.

Třetí projekt hlasování veřejnosti

Stezka na Pivčanky

SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří

Jsme dobrovolní hasiči ze Starého Zubří a kromě „hasičiny“ nám není lhostejné ani životní prostředí. Jelikož jsou naše lesy decimovány kůrovcem, vznikají holiny a voda se proto neudrží v krajině. Při dešti dochází k rychlému rozvodnění toků, voda rychle odteče a v lesích bez stromů je sucho. Rádi bychom v krajině udrželi vodu a zasadili zde pomocí dobrovolníků listnaté stromy. Vybudujeme zde nádrž, která by vodu zadržela a byla prospěšná pro lidi, zvířata i rostliny.  V blízkosti postavíme posezení a vytvoříme další článek Stezky na Pivčánky.

Zachraňme stodolu Faunaparku

Spolek pro Faunapark

Pomozte nám zachránit více jak 112 let starou stodolu ve Faunaparku ve Frýdku-Místku. Do stodoly zatéká a za deště je bohužel nepoužitelná. Hrozí její zničení. Spolu s desítkami dobrovolníků jsme stodolu určenou k demolici vlastnoručně přebudovali na multifunkční sál. Již několik let ji využívá nejen široká veřejnost a komunita kolem Faunaparku, ale i kluby, spolky a kroužky z Frýdku-Místu a okolí.  Proběhly zde již stovky setkání a přednášek. Například o životním prostředí, přírodě, historii regionu, osobnostech z kraje, architektuře a lokálních zajímavostech. Díky podpoře projektu střechu společně s dobrovolníky i odborníky opravíme.

Druhý projekt hlasování veřejnosti

Odpočinkové a relaxační místo pro občany a turisty v obci Tichá

Tichánek, z. s.

Cílem projektu je zvelebit veřejný prostor v obci Tichá, který je velmi navštěvován, jelikož se nachází na turisticky značené trase. Občané Tiché, turisté či cyklisté si zde budou moci odpočinout a nabrat sílu před dalšími cestami.

Dešťovka pro Skalku

Spolek Skalka Mosty u Jablunkova, z. s.

Projekt si klade za cíl vybudovat technické zařízení na turistické chatě Skalka pro sběr, akumulaci a využívání dešťové vody. Následně pak použijeme tuto vodu pro splachování toalet. O využití dešťové vody budeme následně informovat návštěvníky chaty a tím přispějeme k popularizaci používání dešťové vody a k šetření vzácnými zdroji vody pitné.

Využití dešťové vody pro nové sociální zařízení turistické chaty Ostrý

Klub českých turistů

Obsahem projektu je přestavba a rozšíření sociálního zařízení na turistické chatě Ostrý. Jeho součástí je i vybudování retenční nádrže na zachycování dešťové vody, která bude sloužit pro splachování nově vybudovaných toalet pro běžnou potřebu užitkové vody na turistické chatě. Tímto opatřením by mělo dojít k ukončení znečišťování okolí chaty z důvodu nedostatečné kapacity toalet. Dále by mělo dojít ke značné úspoře pitné vody. Tato opatření by měla vést ke snížení negativních vlivů chaty na okolní přírodu.

Vítězný projekt hlasování veřejnosti

Kvetoucí horské louky

ČSOP Salamandr

Projekt je zaměřený na péči o cenné horské louky v Beskydech, zejména na radhošťském hřebeni. Louky bez péče zarůstají, mění se druhová skladba bylin a postupně se mění v les. Pravidelnou péčí, kterou chceme z projektu zajistit, je možné aktuální stav luk zlepšit a vrátit na ně kdysi běžné druhy bylin a hmyzu. Budeme vyřezávat náletové dřeviny na loukách, kosit je a pást ovcemi. Bylinné patro obohatíme výsevem původních druhů bylin. Část bylin bude předpěstována a pro urychlení obnovy louky budou vysazovány sazenice. Osivo bude mít regionální původ.

Trocha romantiky oživí místní zvyky

W-Klubík, z. s.

Projekt podporuje komunitní život a spolupráci mezi generacemi. Vybudování atraktivního zázemí z maringotky umožní pořádat akce pro veřejnost se zvláštním zaměřením na rodiny a seniory. Aktivity projektu plánují oživení místních rukodělných tradic prostřednictvím dvou workshopů zaměřených na práci s vlnou a na seznámení se s historií záchrany v Beskydech tradičního plemene ovcí Valašek. Mezigenerační setkání pak poslouží k tomu, aby se neztratily dovednosti předchozích generací a mohly být předávány prostřednictvím osobních kontaktů budoucím generacím.