Pečujeme o životní prostředí, rozvíjíme komunitní život a podporujeme místní tradice v regionu, kde podnikáme. Cítíme jako svou povinnost pomoci řešit globální i lokální témata, jako je například ochrana vodních zdrojů či podpora místních tradic.

Rozvíjíme komunity kolem nás

Plzeňský Prazdroj dnes vaří pivo ve třech lokalitách a ve všech se cítí jako doma. A podle toho se chová. Navazujeme dialog se sousedy a provádíme pravidelné průzkumy, abychom zjistili, kde se můžeme zapojit.

Za 18 let fungování grantových programů Kozel lidem, Radegast lidemPrazdroj lidem jsme podpořili více než 220 projektů a rozdělili sto milionů korun.

Jsme dobrým sousedem. Který z našich grantových programů bojuje se suchem?

nebo
Špatně :(
V roce 2019 jsme prostřednictvím grantových programů rozdělili 4 700 000 korun. Podpořili jsme 20 projektů.

Organizujeme dobrovolnické aktivity

Nepodporujeme regiony jen finančně, ale každoročně probíhá také řada dobrovolnických akcí.
S dobrovolnickými aktivitami přitom nezůstáváme jen v okolí našich pivovarů.

Díky motivaci našich lidí a nabídce širokého spektra dobrovolnických programů se loni podařilo vtáhnout do dobrovolnických aktivit o 5 procent více zaměstnanců než v roce 2018. Přispěl k tomu mimo jiné nový program expertního dobrovolnictví, v rámci něhož naši zaměstnanci podpořili svým know-how první neziskové organizace.

V roce 2019 se zapojilo do dobrovolnických aktivit 16,2 procent zaměstnanců

Počet zúčastněných zaměstnanců

Podporujeme český sport

Podpora sportu hraje mezi našimi sponzorskými aktivitami důležitou roli.

Už od roku 2001 jsme partnerem Českého olympijského výboru a jsme hrdí na to, že můžeme podporovat ty nejlepší české sportovce.

Podporujeme český hokej na té nejvyšší úrovni. Jsme hlavním partnerem české hokejové reprezentace i hlavním partnerem české hokejové extraligy.

Víme, že fotbal na vesnicích hraje důležitou roli; buduje sousedské vztahy, stmeluje, oživuje komunity. Podporujeme proto také amatérské sportovce, a to napříč celou republikou. Od roku 2017, kdy jsme přestali podporovat nejvyšší fotbalovou soutěž, se prostřednictvím grantového programu Gambrinus Kopeme za fotbal zaměřujeme na amatérské kluby.

Kulturní dědictví bereme vážně

Už staří právovárečníci věděli, že je důležité investovat do rozvoje kultury a přispěli například na stavbu Národního divadla. Partnerství s nejznámějším divadlem v České republice přetrvává dodnes.

Péči o kulturní dědictví nebereme na lehkou váhu a hledáme stále nová partnerství a příležitosti, kde můžeme být prospěšní. V roce 2019 jsme se stali pivním partnerem největšího filmového svátku v České republice, Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Fakt, že se plzeňské pivo objevuje na stříbrných plátnech odjakživa, ovšem nebyl jediný důvod, proč jsme do tohoto partnerství vstoupili.

Pomáháme lidem s handicapem a jejich rodinám

Prostřednictvím Aukce uměleckých lahví Pilsner Urquell pomáháme lidem na vozíčku i jejich rodinám. Za osm let fungování jsme pro Centrum Paraple vydražili bezmála 11 milionu korun.

Grantové programy

Grantové programy fungují v našich pivovarech už 18 let. Jejich prostřednictvím finančně podporujeme projekty a organizace v regionech, kde působíme, dle lokálních potřeby. Do našich grantových programů se mohou přihlásit neziskové organizace s projekty, které aktivně zlepšují život místních obyvatel a oživují komunity.

Považujeme neziskový sektor za důležitý základ zdravé demokratické společnosti. Proto podporujeme i jejich rozvoj. Každá podpořená nezisková organizace získala kromě finanční podpory také voucher na vzdělávání jejich zaměstnanců v hodnotě 5000 korun.

Ve Velkých Popovicích po stopách Ringhofferů

Místní spolky, obecně prospěšné společnosti, registrované církve, náboženské spolky či příspěvkové organizace působící na území Velkopopovicka a Kamenicka se mohou hlásit do programu Kozel lidem, kterým se Plzeňský Prazdroj snaží navázat na tradici rodu Ringhofferů. Tento rod se před téměř 150 lety zasloužil o rozvoj Velkých Popovic a okolí. A pivovaru jde o totéž. Podporujeme projekty, které zlepšují život místním obyvatelům a pomáhají chránit přírodu, nebo pořádání zajímavých kulturních akcí, včetně těch připomínajících místní historii.

Finanční podporu z programu Kozel lidem získala v roce 2019 například Velkopopovická společnost s putovní výstavou historických fotografií či Kulturní centrum Kamenice, které postupně vylepšuje naučnou stezku Krajinou barona Rinhghoffera. Trasa mezi obcemi regionu získá díky podpoře pivovaru nové značení a budou do ní začleněny i nové informační tabule.

V roce 2019 bodoval u odborné poroty i veřejnosti také projekt na posílení ekologické stability přírodního parku Velkopopovicko. Ochránci přírody vysázeli za přispění místních obyvatel na podzim dvacet ovocných stromů a další výsadbu plánují na rok 2020. Do prací se zapojí i zaměstnanci pivovaru v rámci svých pravidelných dobrovolnických dní.

Za osmnáct let trvání programu podpořil pivovar přes 60 místních projektů a rozdělil mezi ně více než osm milionů korun.

Radegast podpořil boj se suchem

Pivovar Radegast ví, že voda je cenná surovina. Za posledních 10 let investoval desítky milionů korun do vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody na výrobu piva o 38 procent. Tradičně dosahuje nejlepších výsledků ve spotřebě vody na hektolitr piva. Není proto divu, že si vedle šetření vodou vzal za své také podporu projektů proti suchu.

Z grantového programu Radegast lidem byl loni podpořen například projekt Hory, louky a voda organizace ČSOP Salamandr. Tento projekt usiluje o zlepšení biodiverzity a stavu cenných horských luk na několika místech chráněné krajinné oblasti Beskydy. Vodní hospodářství řeší také podpořený projekt Rekonstrukce hospodaření s odpadními vodami na chatě Skalka.

Zvýšit povědomí lidí o významu vody v krajině, šetrném zacházení s vodními zdroji a hospodaření s dešťovou vodou chce projekt Putování s kapkou vody, který připravilo Severomoravské regionální sdružení ČSOP. Finanční podporu získali rovněž dobrovolní hasiči ze Starého Zubří, kteří chtějí v oblasti Pivčánek pomáhat se zadržováním vody v krajině.
Grantový program Radegast lidem rozdělil v roce 2019 mezi osm neziskových organizací celkem částku 1,4 milionu korun.

Jak to všechno začalo

Pivovar Plzeňský Prazdroj žije se svým městem a pomáhá jemu a jeho obyvatelům v dobách dobrých i zlých již 178 let. Historie podpory města ze strany pivovaru či právovárečných měšťanů, kteří pivovar založili, je vlastně ještě delší.
Již před založením pivovaru měšťané z výnosu z prodeje piva – tehdy vařeného ještě v malých pivovarech za hradbami města – financovali mnohé velké i menší projekty, které pomáhaly městu a Plzeňanům. Pomohli například vystavět budovu kasáren 35. pěšího pluku, díky které už město nemuselo na své náklady ubytovávat vojsko. Ve 30. letech 19. století zase financoval tehdejší Měšťanský pivovar stavbu plzeňského divadla.

Pivovar přispíval rovněž na raněné z válek, na sirotčince a poskytoval finance na opravy kulturních památek. Významná byla také jeho pomoc regionu po zasažení záplavami koncem 19. století.

Celé století pečoval pivovar rovněž o Lochotínské sady v Plzni, které od města koupil v roce 1849. Na své náklady je přeměnil na příjemnou „rekreační zónu“ Plzeňanů. Po znárodnění pivovaru v roce 1950 přešel park pod správu města.
Další významná etapa mecenášství se začala psát po sametové revoluci. Například grantový program Občanská volba umožňoval podpořit projekty, které byly v daném regionu podle názoru jeho obyvatel nejvíce potřebné. Na něj navázal dodnes běžící program Prazdroj lidem, který si klade za cíl zlepšit kvalitu života v Plzni prostřednictví podpory zajímavých projektů.

V roce 2019 jsme takto rozdělili 2,4 milionu korun. Podpořili jsme například projekt revitalizace staré kuželkárny, která se promění v moderní cyklistické centrum pro Plzeňany.

O dobrovolnictví roste zájem

Loni se nám podařilo díky cílené motivaci a nabídce širokého spektra dobrovolnických programů vtáhnout do dobrovolnických aktivit 320 zaměstnanců z celkového počtu 2000, což představovalo meziroční nárůst větší než pět procent.

Dobrovolnické programy byly velmi různorodé, od sekání luk a sběru odpadků (Nošovice) přes revitalizaci parku a sázení stromů (Velké Popovice) až po pečení cukroví (Plzeň). Zapojit se tak mohl každý, kdo měl zájem.

Na dobrovolnictví mohou zaměstnanci čerpat dva dny placeného volna. Ty můžou využít k aktivitám, jejichž celoroční nabídku najdou na firemním portálu, případně v tyto dny můžou pomáhat zvelebovat okolí našich pivovarů nebo realizovat nějaký svůj vlastní projekt.

V loňském roce jsme také motivovali naše zaměstnance k expertnímu dobrovolnictví. Jeho smyslem je propojit naše zaměstnance, experty v určité oblasti, se zástupci neziskových organizací a poskytnout jim konzultace týkající se administrativy, marketingu, personalistiky, strategického plánování či fundraisingu.

V roce 2019 se uskutečnily dva workshopy, jeden s neziskovou organizací OPIM, která se zaměřuje na lidská práva a inkluzivní vzdělávání, druhý se Sdružením osob se získaným poškozením mozku CEREBRUM. V obou případech jsme se dohodli na pokračování.

“Expertní skupinka dobrovolníků a profíků z Plzeňského Prazdroje mě naprosto inspirovala, otevřela mi oči a z první schůzky jsem odešla s takovou dávkou energie, že jsem šla naplno do kompletního redesignu a nastavení strategie sdružení. Nesmírně si vážím upřímné zpětné vazby, zájmu, projevené empatie, odbornosti a dobré dávky humoru. Do čtyř měsíců se mi podařilo kompletně redesignovat OPIM identitu, nastavit strategii a získat partnera pro byznysový koncept využití našich služeb.”

Jana Tikalová, zakladatelka organizace OPIM

Podporujeme lokální fotbalovou aktivitu

Pivovar Gambrinus, který dříve sponzoroval nejvyšší fotbalovou soutěž, nyní podporuje lokální hráče. Využívá k tomu od roku 2010 projekt Kopeme za fotbal, ve kterém má uzavřené smlouvy s téměř tisícovkou klubů v celé České republice.

Program podpory výkonnostního fotbalu stojí na třech pilířích. Pivovar zajišťuje potřebné sportovní vybavení, jako jsou dresy nebo míče, podporuje prostřednictvím grantů vybrané projekty zaměřené na rozvoj vlastní sportovní činnosti a také propojuje lokální fotbalové komunity organizací různých akcí a zřizováním středisek služeb, kde mohou kluby z jednoho regionu sdílet techniku nebo další potřebné služby.

V rámci grantového programu investoval Gambrinus v roce 2019 do zlepšení zázemí a vybavení klubů přes šest milionů korun. Každý tým, který vstoupí do projektu, dostane vstupní balíček (sadu dresů nebo míčů) a může získat zájezd na evropský fotbal či přátelský zápas s týmem českých fotbalistů, podporu profesionálních trenérů nebo sudy piva značky Gambrinus.

Lahve, které pomáhají handicapovaným

Tradiční předvánoční dražba designových pivních lahví Pilsner Urquell vynesla v roce 2019 více než dva miliony korun, což byl druhý nejvyšší výtěžek v historii projektu. Aukce se konala už poosmé a jako každoročně putoval celý obnos Centru Paraple, které pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich blízkým. Kolekce byla tentokrát věnována oslavě třiceti let svobody. Podobu lahví navrhl úspěšný český designér a sklář Lukáš Novák.

Aukce lahví Pilsner Urquell vynesly Centru Paraple celkem už téměř 11 milionů korun. Centrum Paraple využívá prostředky na nákup terapeutických a sportovních pomůcek i na mzdy osobních asistentů a ošetřovatelské péče.

V roce 2020 oslaví Centrum Paraple 25. výročí od svého založení. K této příležitosti se Plzeňský Prazdroj rozhodl připsat na konto nadace navíc ještě 10 korun z každé prodané litrové lahve Pilsner Urquell z vánoční limitované edice.