Usilujeme o to, aby se pivo stalo přirozenou volbou pro umírněné a odpovědné konzumenty. Vedle preventivních programů sázíme hlavně na samoregulaci; pravidla, která dobrovolně uplatňujeme, patří mezi výrobci alkoholu k nejpřísnějším.

Je pro nás samozřejmostí dodržovat česká a světová zákonná pravidla i etické kodexy. Uplatňujeme ale také naše přísná interní pravidla, která jdou nad rámec těchto předpisů.

Komerční komunikace

K marketingu přistupujeme zodpovědně. Samoregulační pravidla, která dodržujeme, pravidelně vyhodnocujeme. I proto je dobře nastavená samoregulace vhodným nástrojem, protože funguje flexibilně, může rychle reagovat na měnící se trendy a kontrola nevyžaduje žádné investice z veřejných rozpočtů.

100 % komerční komunikace musí schválit naše interní Komise pro odpovědnost 99,4 % našich reklam splňuje pravidlo 75:25

Držíme se našeho kodexu komerční komunikace, který obsahuje řadu přísných pravidel.

Digitální komunikace se v Plzeňském Prazdroji řídí navíc Digital Guiding Principles, která obsahují mimo jiné důležitá pravidla týkající se obsahu na webových stránkách a sociálních sítích.

V roce 2019 jsme neobdrželi žádnou stížnost od Rady pro reklamu. Obdrželi jsme jedno oznámení o zahájení řízení o přestupku od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Nedomníváme se však, že by v dané reklamě došlo k porušení zákona, či našich samoregulačních pravidel. Finální rozhodnutí, zdali došlo k porušení zákona o reklamě, zatím nemáme k dispozici.

Náš závazek k odpovědné komunikaci našich výrobků jsme stvrdili i přijetím nadnárodních závazků: Brewers of Europe, World Federation of Advertisers, IARD.

 

 

Prevence

Projektem Respektuj 18 chceme osvětou změnit tolerantní postoj veřejnosti k pití mladistvých v ČR. V roce 2019 se do tohoto projektu aktivně zapojilo 105 tisíc lidí.

Současně bojujeme za snížení dostupnosti a omezení konzumace alkoholu dětmi a mladistvými. Projekt je výsledkem spolupráce Magistrátu města Plzně, Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie, který už běží sedmým rokem. Spolupráci s kraji a městy postupně rozšiřujeme a k partnerům projektu se řadí i Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Aby naše základní sdělení – respektování věkové hranice pro prodej a podávání alkoholických nápojů a snížení tolerance k pití alkoholu mladistvými – získalo větší pozornost, zapojili jsme do projektu týmy Kopaček. Složili jsme ženské fotbalové družstvo z řad vybraných partnerů. Všechny hráčky kopaly za stejný cíl a pomohly otevřít diskuzi na téma děti a alkohol (Respektuj 18). Kopačky získaly cenu za nejlepší prosazování projektu v rámci akce Global Goals World Cup, který probíhá pod záštitou OSN.

 

Klademe důraz na preventivní programy. Jak se jmenoval ženský fotbalový tým, který kopal za projekt Respektuj 18 v rámci Global Goals World Cup?

nebo
Špatně :(

Na pivo s rozumem

Rozumnou konzumaci alkoholu propagujeme také prostřednictvím našich webových stránek www.napivosrozumem.cz, kde je ke stažení aplikace „Alkulačka Promile INFO”. Ta spočítá aktuální hladinu alkoholu v krvi a zároveň čas, kdy bude konzument znovu na nule. V loňském roce se nám podařilo zaujmout 25 tisíc lidí, kteří si buď stáhli aplikaci, nebo podstoupili dechovou zkoušku během některého z festivalů, kde jsme projekt propagovali. Na tomto projektu spolupracujeme s organizací Sananim už desátým rokem.

Společně s Českým svazem pivovarů a sladoven se účastníme také projektů Řídím, nepiju alko a Člověče, nezlob se.

 

    

Školení

Školíme a vzděláváme naše zaměstnance i obchodní partnery z řad hospodských či zástupců obchodů a další stakeholdery.

Každý zaměstnanec Plzeňského Prazdroje prochází školením zaměřeným na zodpovědnou konzumaci alkoholu Abeceda alkoholu a Alkoholové IQ.

Obracíme se zároveň i přímo na zákazníky, obchody, restaurační zařízení a bary. Do supermarketů jsme loni distribuovali 7 tisíc osvětových letáčků s informací, kde a jak je možné umisťovat reklamu na naše výrobky. Zodpovědné chování máme nově u některých partnerů zakotvené i smluvně a máme zájem tuto aktivitu rozšiřovat na další místa.

Naše cíle do budoucna se nemění

Nadále chceme propagovat zdravý přístup k alkoholu. Počet lidí zapojených do programů propagujících zodpovědné pití chceme do roku 2025 zvýšit o 20 procent.

Více se zaměříme také na spolupráci s našimi zákazníky z řad obchodů a obchodních řetězců – i na nich je, aby šířili alkoholovou zodpovědnost. Proto jsme se v roce 2019 přihlásili k novému IARD závazku, v rámci kterého se chceme zaměřovat ve spolupráci s našimi partnery při vytváření standardů pro e-commerce.

Komise pro odpovědnost

Na dodržování pravidel v oblasti reklamy a marketingu dohlíží Komise pro odpovědnost, která je složená z členů vrcholového managementu i několika externistů. Komise schvaluje veškerou komerční komunikaci Plzeňského Prazdroje od televizní reklamy až po pivní tácky do hospod. Schvalovací proces je kontinuální a běží přes webovou aplikaci. Do té příslušný zaměstnanec nahraje, co vytvořil a co by mělo jít „ven“, a komise se k tomu během tří dnů vyjádří.

Co je pravidlo 75:25?

Členové WFA, Světové federace inzerentů, se řídí mimo jiné zákonem na ochranu mladistvých před požíváním alkoholu (Responsible Marketing Act). Inzerenti by měli podle tohoto zákona dodržovat pravidlo 70:30, které říká, že více než 70 procent publika sledujícího reklamy na alkohol musí být dospělí lidé.
Naše interní pravidlo je však ještě přísnější. Předsevzali jsme si, že u nás to bude 75 procent – a daří se nám to plnit, loni na 99,4 procenta.
Procento dospělých musí být dodrženo u veškeré komerční komunikace, platí to tedy i při plánování akcí, příspěvků na sociálních sítích, sponzoringu a tak dále. Výsledky jsou jednoduše sledovatelné pomocí peoplemetrů a výsledky jsou k dispozici během vteřiny.

Některá z pravidel kodexu komerční komunikace:

 • Omezujeme přístup k naší reklamě  lidem mladších 18 let. 
 • V reklamách vystupují pouze lidé starší 25 let.
 • Monitorujeme vysílací čas našich reklam.
 • Na sociálních sítích kontrolujeme obsah podle věku.
 • Nepropagujeme příležitosti k nadměrné konzumaci alkoholu.
 • Při vstupu na naše stránky vyžadujeme potvrzení věku uživatele.
 • Sledujeme pravidlo, že 75 procent lidí, kteří sledují naše reklamy, musí být dospělí.
 • Nepropagujeme alkohol jako prostředek ke zvýšení výkonu či dosažení úspěchu.
 • Upozorňujeme na nevhodnost alkoholu u rizikových skupin mladistvých, řidičů a těhotných žen.
 • Stáhnout kodex

Digital Guiding Principles

Pravidla týkající se obsahu na webových stránkách a sociálních sítích:
 • Musí být označeno, že se jedná o oficiální stránky výrobce alkoholu.  
 • Musí obsahovat věkovou bránu (u nás uplatňujeme nutnost vložit přesný rok narození).
 • Musí obsahovat informaci, že naším cílem není propagace nadměrné konzumace alkoholu.
 • Musí obsahovat odkazy na naše odpovědnostní projekty, například  www.respektuj18.cz, informace o neslučitelnosti konzumace alkoholu a těhotenství, varování před požíváním alkoholu řidiči.
 • Stránky musí být průběžně monitorovány a  ihned vymazán případný nevhodný obsah. 

Fotbal, nejlepší platforma pro osvětu

Kvůli unikátnímu fotbalovému turnaji Global Goals World Cup na podporu globálních cílů OSN založily zaměstnankyně Plzeňského Prazdroje ženský fotbalový tým s názvem Kopačky. A jak se jim vedlo? Nedaly sice nejvíc gólů, ale získaly cenu za nejlepší aktivitu k vybranému cíli, kterou byla osvěta v rámci projektu Respektuj 18.

Tým vytvořily tři desítky zaměstnankyň pivovaru, pilně trénovaly, účastnily se přátelských zápasů a v květnu absolvovaly hlavní turnaj, Global Goals World Cup. Tento nápad vznikl před třemi lety v Kodani. Soutěží v něm ženské týmy z byznysu i veřejného sektoru, přičemž každý tým hraje za některou z oblastí udržitelného rozvoje, které podporuje OSN. V turnaji se hodnotí nejen skóre v zápasech, ale také originalita dresů, nejlepší fanklub a celková aktivita na podporu cílů udržitelného rozvoje. V květnu 2019 se turnaj uskutečnil v České republice poprvé. Hrálo se v dolní části pražského Václavského náměstí.

Hráčky prazdrojského týmu Kopaček v rámci turnaje i přípravy na něj upozorňovaly na vlažný přístup dospělých vůči pití alkoholu nezletilými, na což cílí také firemní projekt Respektuj 18. Během jara uspořádaly několik akcí, do kterých zapojily i známé osobnosti. A píle se vyplatila. Plzeňský prazdroj, respektive jeho fotbalistky, získaly cenu za nejlepší aktivity k vybranému cíli.