Rozvíjíme českou pivní kulturu. Spolupracujeme s provozovateli restaurací a pivnic na další kultivaci prostředí a zvyšování kvality čepovaného piva. Přispíváme tak i k rozvoji jejich byznysu.

S našimi zákazníky, ať už jsou to hospody nebo maloobchodní prodejny, soustavně spolupracujeme. Naším cílem je, aby se dařilo restauracím a pivnicím nejen ve městech, ale i na venkově, aby rostl počet míst, kde se čepuje nejlepší a nejkvalitnější pivo – a aby se čepovalo správně. Právě do oblasti zvyšování kvality čepovaného piva jsme v roce 2019 věnovali značné úsilí.

Společně s našimi partnery monitorujeme potřeby konzumentů. Pomáháme našim zákazníkům asistencí i radou, jak rychle reagovat na měnící se preference konečného spotřebitele.

To vše předpokládá nejen soustavné vzdělávání personálu, ale také osvětu mezi spotřebiteli, na kterou se chceme soustředit v roce 2020.

Česká pivní kultura

Řadu let už Plzeňský Prazdroj rozvíjí síť takzvaných konceptových hospod, v roce 2019 jsme otevřeli 16 nových. Jednou z nich je i zbrusu nový koncept Pilsnerka, který nabízí kromě piva Pilsner Urquell i moderní interiér a cílí na mladší zákazníky. Další Pilsnerky by měly vzniknout v roce 2020.

Aktuálně je v České republice více než 130 konceptových hospod

Další novinkou roku 2019 byl program Na stojáka, který se zaměřuje na menší hospody a bufety. První takové místo vzniklo v Mladé Boleslavi.

Hospoda vždy hrála nezastupitelnou úlohu nejen ve městech, ale především na vesnicích. Dodnes je místem setkávání a často je jedinou lokalitou, kde dochází k rozvoji komunitního života. Proto jsme se rozhodli podpořit tyto hospody prostřednictvím programu Vesnice, kterým za poslední rok prošlo 445 hospod.

V rámci projektu Volba sládků představují sládci Plzeňského Prazdroje každý měsíc jednu speciální várku piva. Chceme tím seznamovat pivaře s unikátními čepovanými pivy, která nejsou běžně dostupná, a seznámit je s novými trendy v pivovarnictví.

Na rozvoji unikátní české pivní kultury spolupracujeme také s minipivovary. Příležitostně je zapojujeme do projektu Volba sládků, ale realizujeme s nimi i další akce. Často má taková spolupráce další rozměr, například ochranu ekosystému: Koncem roku jsme uvařili várku na podporu ohrožených nosorožců.

V roce 2019 Plzeňský Prazdroj znovu začal nabízet minipivovarům kvasnice, které si ve svých pivovarech sám pěstuje. Zástupce minipivovarů také zveme na některé naše akce, například na Pilsner Fest nebo Léto v Prazdroji, kde mohou prezentovat svá unikátní piva

Kvalita čepovaného piva

Jedním z hlavních témat, kterým se Plzeňský Prazdroj v roce 2019 přednostně věnoval, byla kvalita čepovaného piva v hospodách. Využil k tomu dva pro hospody atraktivní programy:

Hvězda sládků je certifikační systém, který jsme spustili právě v roce 2019. Oceňujeme hospody, kde je pití piva zážitek. Za rok 2019 získalo certifikaci 350 hospod.

Mistři výčepní je projekt, který běží už od roku 2006, nově se v roce 2019 zapojily i provozovny, kde se čepuje Kozel. Za loňský rok Plzeňský Prazdroj ocenil bezmála 800 mistryň a mistrů výčepních, kteří nejen umí načepovat pivo v té nejlepší kvalitě, ale také dále šíří osvětu o českém pivu.

Pečujeme o kvalitu piva. Kolik hospod v roce 2019 získalo certifikát kvality „Hvězda sládků“?

nebo
Špatně :(

Kultivace prostředí

K dalším významným projektům, kterými chceme kultivovat prostředí, patří program The WALL, který se soustřeďuje na zvelebování interiérů hospod, a aktuálně The WALL 2.0, zaměřený na obnovu fasád budov. Příjemná hospoda zvenčí i zevnitř jednoznačně napomáhá přilákat nové návštěvníky. Za rok 2019 prošlo programy The WALL více než 550 provozoven.

Stejně jako v jiných oblastech, i v kultivaci prostředí Plzeňský Prazdroj poskytuje zákazníkům, svým partnerům, komplexní péči. Kromě interiérů a exteriérů se zaměřujeme i na personál, kde pomáháme s jeho rozvojem. Nadále pokračujeme ve vzdělávacím programu pro naše zákazníky, takzvané Makro akademii, kterou prošlo více než 130 provozoven, či zapojujeme hospody do programu Mystery shopping, prostřednictvím kterého získáváme zpětnou vazbu od spotřebitelů a pomáháme našim zákazníkům lépe reagovat na jejich měnící se potřeby.

Konceptové hospody poskytují unikátní zážitek z piva

Konceptová hospoda je především moderní pojetí české hospody. Nabízí atraktivní unikátní čisté prostředí a nejvyšší kvalitu čepovaného piva, přičemž reaguje na aktuální poptávku spotřebitelů. Prostřednictvím konceptových hospod mají návštěvníci možnost dopřát si unikátní zážitek s nejoblíbenějšími českými pivními značkami.

V současné době provozuje Prazdroj šest řad konceptových hospod: Pilsner Urquell Original Restaurant, Plzeňka, Srdcovka, Radegastovna, Kozlovna, a Pilsnerka.
Společně s propůjčením jména nabízí pivovar provozovatelům konceptových hospod i komplexní program péče o pivo, školení obsluhy a další poradenství. Jasným cílem je zvyšování kultury konzumace piva.

V počtu konceptových hospod je Plzeňský Prazdroj na českém trhu mezi pivovary jasným lídrem. Celkem jich společně se svými partnery otevřel již více než 130, z toho 16 v roce 2019.

Na vesnicích to žije!

V uplynulých letech se hospůdky a restaurace především na menších městech a vesnicích musely vypořádat s novými výzvami. Proto jsme vyvinuli program s názvem Vesnice, který pomáhá majitelům hospody zase nastartovat. Dodáváme vybavení, školíme personál, ale radíme třeba i v tom, jakými společenskými akcemi přilákat zákazníky. Naším cílem je, aby hospody na vesnicích nadále plnily společenskou funkci a byly místem setkání sousedů a celé komunity.

Zachraňujeme nosorožce v Africe

Plzeňský Prazdroj spolupracuje v rámci svého programu Volba sládků s tuzemskými minipivovary. Po společných várkách s Pivovarem Matuška a brněnským Parním pivovarem Hauskrecht uvařili jeho sládci pivní speciál African Coffee Stout spolu s pivovarem Safari ze Dvora Králové nad Labem. Společně tím přispívají na záchranu vymírajících nosorožců v Africe.

Propojení s Afrikou není náhodné, Safari pivovar sídlí přímo v areálu safari parku ve Dvoře Králové nad Labem, který se specializuje na chov afrických zvířat a zejména na přežití nosorožce bílého severního. Prazdroj a Safari pivovar dávají na projekt záchrany nosorožců bílých severních jednu korunu z každého vypitého litru piva African Coffee Stout, který společně uvařili.

Kdo může být hvězdou?

Hvězda sládků je nové ocenění hospod, které nabízejí nejlepší pivní zážitek. Kdo chce získat certifikát a tedy „hvězdu“, musí splňovat přísná kritéria, která kontrolují nelítostní experti z Plzeňského Prazdroje.

Patří sem dokonalá čistota trubek, kterými protéká jen pivo a ne limonády, používání speciálních mycích prostředků určených na pivní sklo a správný postup při oplachování sklenic, čistý výčepní pult, správná teplota piva, pravidelná kontrola chuti piva ze strany hospodských a sledování doby naražení sudu, aby se nečepovalo pivo staré.

Hospoda s Hvězdou sládků je zárukou, že tady zákazník dostane správně ošetřené a skvěle načepované pivo.

Hospoda, která neuspěje jeden rok, má šanci na nápravu v dalším ročníku. Experti Prazdroje totiž každé hospodě předávají detailní zprávu, kde popisují nedostatky a navrhují, jak je vyřešit. To zapadá do celkové koncepce pivovaru, který pomáhá hospodám v jejich rozvoji. A to jak v teoretické rovině, kdy jim radí s výčepním zařízením, sanitací či správným skladování piva, tak i praktickým školením čepování. Cílem Plzeňského Prazdroje je, aby se zlepšovala celková úroveň péče o pivo v Česku.

V hlavní roli výčepní

Titul mistra výčepního, který každoročně udělují pivovary Plzeňského Prazdroje, může získat ten, kdo uspěje v konkurenci několika stovek dalších výčepních a předvede své umění čepovat Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast nebo Kozla.

Soutěžní úkoly nejsou jednoduché, kromě čepování a správného servírování musí výčepní předvést například i své vědomosti z oblasti výroby piva. Vlastnosti, znalosti a dovednosti výčepních testuje v soutěži odborná porota, a to nejprve v regionálních kolech, poté ve finálovém celonárodním kole. Soutěž doplňuje slepá degustace různých pivních značek, ale také prokázání schopnosti správně komunikovat se zákazníkem.

Soutěž výčepních čepujících plzeňský ležák běží už od roku 2006, výčepní Radegastu soutěží od roku 2015. Titul Kozel Mistr výčepní se v roce 2019 uděloval poprvé – a mistrem se stala žena, Anna Sladká z restaurace Kozlovna v Bystřici nad Pernštejnem.

Účast v soutěži dodává prestiž nejen samotným výčepním, ale i hospodě, ve které soutěžící pracuje. Hlavním cílem projektu je vedle osvěty mezi výčepními především podpora a snaha o dosažení vysokého standardu pivní kultury u nás.