Strategie udržitelnosti v naší praxi

Historie

Priority:

Pečovat a dále rozvíjet historické dědictví, abychom jej v pořádku předali dalším generacím.

Úspěch roku 2019:

V roce 2019 jsme zahájili opravu dvou historických budov v areálu našeho plzeňského pivovaru. Jednou z nich je Formanka, hospoda pro zaměstnance i veřejnost, druhou budova bývalé elektrocentrály, kde vzniká nový experimentální minipivovar Proud. Pivovar bude fungovat nezávisle na Prazdroji a vařit speciály, které budou směřovat do pivních barů.

Výhled do roku 2025:

Budeme nadále investovat do ochrany historických budov, tradičních řemesel, sbírek a pramenů a zároveň podporovat rozvoj industriální turistiky. V roce 2020 chceme v areálu pivovaru otevřít novou prohlídkovou trasu historických budov. Usilujeme o to, aby byli bednáři do roku 2025 zapsaní na seznam UNESCO.

Suroviny – rozvoj zemědělství

Priority:

Podporovat domácí zemědělce v oblasti udržitelného pěstování surovin a současně podporovat investice do výzkumu a vývoje odolnějších odrůd, mimo jiné v reakci na klimatické změny.

Úspěch roku 2019:

Rozvinuli jsme spolupráci s pěstiteli chmele v oblasti udržitelného využívaní vodních zdrojů přímo na chmelnici a podařilo se nám nastartovat debatu sevšechny relevantními stakeholdery. Podpořili jsme téměř dvěma miliony korun Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v jeho výzkumné činnosti.

Výhled do roku 2025:

Usilujeme o nákup stoprocentně udržitelně vypěstovaných pivovarnických surovin a zároveň cílíme na stoprocentní zpětnou dohledatelnost všech našich vstupních surovin. Ve spolupráci s odborníky chceme definovat principy udržitelného pěstování surovin a podporovat farmáře, kteří se jimi ve svých procesech budou řídit. Budeme nadále podporovat investice do vědy a výzkumu v oblasti šlechtění nových a odolnějších odrůd ječmene pro „české pivo“.

Výroba, balení a distribuce

Priority:

Zajistit dostatečné a kvalitní zdroje vody pro výrobu piva. Snižovat emise CO2 ve výrobě. Omezit množství PET lahví i plastových obalů celkově. Zavádět principy cirkulární ekonomiky v obalovém hospodářství.

Úspěch roku 2019:

Zavázali jsme se snížit množství plastů, které používáme. Přestali jsme vyrábět pivo Gambrinus v PET lahvích a díky tomu jsme snížili produkci plastu o 334 tun ročně. Investovali jsme do inovací v obalovém hospodářství a zavádíme principy cirkulární ekonomiky. Snížili jsme tloušťku plastových folií na naše piva z 15 na 11 mikrometrů. Téměř 50 procent našich obalových folií projde procesem regranulace a znovu se z nich vyrobí smrštitelné fólie na obaly. Těmito stoprocentně recyklovanými fóliemi jsme už nyní schopni pokrýt objem produkce, který představuje Birell.

Výhled do roku 2025:

Pokračujeme ve snižování spotřeby vody tak, abychom ve všech našich závodech dosáhli spotřeby pod tři hektolitry vody na hektolitr piva. Snížíme emise CO2 o 50 procent v porovnání s rokem 2015. Úplně skončíme s výrobou alkoholického piva v PET lahvích a nadále budeme snižovat hmotnost obalů. Budeme hledat další příležitosti pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do našich procesů.

Podpora malých a středních podnikatelů a české pivní kultury

Priority:

Rozvíjet českou pivní kulturu a neustále zlepšovat prostředí a zážitky v hospodách. Pomáhat našim zákazníkům z řad hospodských se zvyšováním kvality jejich hospod, a tím i jejich konkurenceschopnosti.

Úspěch roku 2019:

V roce 2019 jsme se zaměřili především na zvyšování kvality čepovaného piva v hospodách napříč Českou republikou. Zavedli jsme nový certifikační program s názvem Hvězda sládků, který komplexně hodnotí kvalitu piva i prostředí stravovacího zařízení. Hvězdu získalo už 350 hospod a restaurací. Prohloubili jsme spolupráci s minipivovary s cílem rozvíjet pivovarnictví a unikátní českou pivní kulturu. Uvařili jsme společně několik pivních speciálů a minipivovary si od nás opět mohou odebírat pivovarské kvasnice.

Výhled do roku 2025:

V následujících letech chceme pokračovat v rozvoji české pivní kultury ve městech i na vesnicích. Především se chceme soustředit na kvalitu piva a kultivaci prostředí. Máme v plánu se zaměřit na spotřebitele a šířit osvětu i mezi nimi jak má vypadat kvalitní čepované pivo. Budeme se soustředit i na spolupráci se stakeholdery v oblasti školení stávajícího i budoucího personálu.

Zaměstnanci

Priority:

Být atraktivním zaměstnavatelem, který poskytuje bezpečné pracovní prostředí a nabízí rovné pracovní podmínky pro muže i ženy.

Úspěch roku 2019:

V roce 2019 jsme se zaměřili především na oblast wellbeingu našich zaměstnanců. V rámci projektu Garden jsme investovali 10 milionů korun do zlepšení pracovního prostředí. Ve všech našich pivovarech proběhly Family Days zaměřené na stmelení pivovarské komunity. Celkem 14 300 hodin bylo věnováno vzdělávání a rozvoji našich zaměstnanců. Koncem roku jsme podepsali novou kolektivní smlouvu na další dva roky s pevně zakotveným navýšením mezd.

Výhled do roku 2025:

Vytvoříme inkluzivní kulturu, kde mohou zaměstnanci využít a rozvinout svůj potenciál bez ohledu na odlišnosti či gender. Zaměříme se na zvýšení diverzity, inkluzivní leadership, ale také na péči o zdraví, fyzickou a psychickou kondici zaměstnanců a bezpečnost práce.

Zodpovědná propagace a konzumace

Priority:

Usilovat o to, aby se pivo stalo přirozenou volbou pro umírněné a odpovědné konzumenty.

Úspěch roku 2019:

V roce 2019 jsme pokračovali v zodpovědném marketingu. Neobdrželi jsme žádnou stížnost od Rady pro reklamu a 99, 4 procenta všech našich reklam splňovalo pravidlo 75:25Do preventivního programu Respektuj 18 jsme aktivně zapojili 105 tisíc lidí a získali jsme cenu za nejlepší prosazování projektu R18 v rámci akce Global Goals World Cup, který probíhá pod záštitou OSN. Na všech obalech máme uvedené nutriční hodnoty. Poměr u nealkoholických nápojů představuje už více než deset procent celkové naší výroby.

Výhled do roku 2025:

Budeme nadále podporovat odpovědné pití. Chceme zvyšovat počet lidí aktivně zapojených do preventivních programů ve spolupráci s našimi partnery. Budeme nadále zvyšovat podíl nealkoholických nápojů v portfoliu.

Komunity

Priority:

Být dobrým sousedem v regionech, kde podnikáme.

Úspěch roku 2019:

Prostřednictvím našich charitativních a grantových programů jsme rozdali více než 13 milionů korun. Na rozvoji komunit se podílejí stále větší měrou naši zaměstnanci v rámci dobrovolnictví. V roce 2019 se těchto aktivit účastnilo zhruba 16% z nich.

Výhled do roku 2025:

Budeme pokračovat v dialogu se sousedy, abychom zjistili, kde potřebují pomoc a kde bychom se mohli do projektů zapojit. Rovněž budeme nadále rozvíjet CSR projekty jednotlivých našich značek, které reflektují aktuální celospolečenská témata.

nebo
Špatně :(