Workout hřiště

Nové Habří, z. s.

Workout je moderní způsob cvičení primárně s vlastní tělesnou vahou. Projekt zahrnuje přípravu místa pro umístění venkovního prvku pro workout posilování a jeho instalace. Poskytne tak zájemcům možnost kdykoliv si zdarma zacvičit na čerstvém vzduchu.

Hasiči Lojovice – Vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lojovice

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – občanského sdružení zabývajícího se požární ochranou. Kromě záchranářské činnosti sbor pořádá a podporuje nejrůznější kulturní, sportovní a osvětové akce pro veřejnost. Sbor je důležitým hybatelem společenského dění v místě.

Živá příroda Velkopopovicka – Poznávej a ochraňuj

ZO ČSOP Velké Popovice

Projekt „Živá příroda Velkopopovicka“ si vzal za úkol oživit komunitní život ve Velkých Popovicích i jejich okolí a podpořit vzdělávací veřejně prospěšné aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Projekt umožní organizaci popularizačních, vzdělávacích a komunitních akcí, které spojuje zájem a péče o místní krajinu, přírodu i veřejný prostor. Projekt je významný tím, že osloví a aktivně vtáhne místní obyvatele i základní školu do realizace hlavních výstupů projektu: nástěnného kalendáře, informačních posterů, rozmístění krmítek pro ptáky.

Certifikované informační centrum Velkopopovicka

Velkopopovická společnost, z. ú.

Projekt certifikovaného informačního centra Velkopopovicka podpoří komunitní rozvoj. Vznikne totiž informační nástroj pro zvýšení povědomí o pořádaných kulturních, uměleckých, sportovních a vzdělávacích akcí. Centrum bude poskytovat informace místním obyvatelům i turistům, zároveň bude sloužit jako centrum jejich distribuce. Lidé se dozvědí o aktivitách a akcích organizovaných místními obyvateli, spolky, podnikateli nebo školami. Projekt tak podpoří i sousedské vztahy. V neposlední řadě bude centrum aktivní v propagaci Velkopopovicka jako regionu, což posílí cestovní ruch.

Kurzy bruslení v regionu Velkých Popovic

TJ Slavoj Velké Popovice

Hokej ve Velkých Popovicích má dlouhou tradici. Společné fandění sdružuje obyvatele celého regionu. Snahou sportovního klubu je ale především vzbudit zájem o hokej u mladých hráčů. Cílem projektu je provozovat na stadionu TJ Slavoj bezplatné hodiny dovednostního bruslení a rozvoje pohybových aktivit.

Místo, kde žijeme – místo, kde se setkáváme

Základní škola Velké Popovice, p. o.

Projekt se zaměřuje na rozvoj komunitního života v obci. K setkávání občanů chce nabídnout odpovídající a vybavené prostory, snaží se rozvíjet projekt Virtuální Univerzity třetího věku jako místa vzdělávání a usiluje o vydání almanachu školy.

Otevřená mozaiková a keramická dílna

Občanské sdružení Čtyřlístek Velké Popovice

Občanské sdružení Čtyřlístek vychází z přesvědčení, že ke vzájemnému poznávání a navazování nových vztahů mají lidé více prostoru v menších a komornějších skupinách, kde se mají možnost opakovaně setkávat. Právě proto by rádi založili otevřenou keramickou a mozaikovou dílnu, kterou budou moci využívat nejen místní obyvatelé, ale i turisté. Zvýší se tak i atraktivita obce. Dílna bude otevřená veřejnosti bez nutnosti předplatného (nejedná se o kroužek).

Pohár Ladova kraje

Popovický spolek okrašlovací

Pohár Ladova kraje představuje regionální soutěž složenou z vybraných sportovních akcí v mikroregionu Ladův kraj. Cílem projektu je propojit nezávislé sportovní akce do seriálu závodů, který budou organizovat místní spolky ve vzájemné spolupráci. Pohár se tak má stát významnou regionální sportovní akcí, která je zároveň impulzem pro rozvoj volnočasových aktivit určených různým věkovým skupinám.