Zachraňme Dětenický Betlém

Dětenický Betlém, z.s.

Chceme obnovit jedinečný betlém z 19. století, vytvořený Vincencem Novotným z Dětenic. Ozvučený betlém s pohyblivými postavami umístíme ve staré škole v obci Dětenice-Osenice, která slouží ke kulturním akcím. Vytvoříme také vzdělávací expozici, která poukáže na tradice, řemeslo a zručnost našich předků a seznámí lidi s řemeslnými obory a postupy provedené obnovy.

Pohádkový muzikál „O ptáku Ohniváku lišce Ryšce“

ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice

Pro lidi z regionu plánujeme uvést autorský muzikál učitele klavíru na naší škole Petra Opavy, napsaný na motivy klasické pohádky. V představení hrají žáci všech oborů ZUŠ. Vytvoříme pro něj i kulisy a kostýmy a zapojíme do něj jednotlivé vyučovací obory naší školy.

Rozvoj keramicko-mozaikové tvořírny

Velkopopovická společnost z.ú.

Rádi bychom rozšířili tvořírnu ve Velkých Popovicích, která je již dva roky pravidelným místem potkávání lidí se zájmem o keramiku a mozaiku. Nyní chceme pokročit a zakoupit nejdůležitější
zařízení – keramickou pec. Zároveň budeme investovat i do informačního systému, abychom oslovili další lidi.

Rozšíření hřiště v Habří

Nové Habří, z.s.

V rekreační lokalitě při vstupu do Přírodního parku Velkopopovicko a na cestě k pivovarským studním V Habří chceme rozšířit workoutové hřiště. Rádi bychom ho doplnili o nové prvky, jako žebřiny, ručkovadla nebo nízká madla. Také chceme vylepšit odpočinkové místo s ohništěm a okolní povrch.

Čistá voda Velkopopovicka

ZO ČSOP Velké Popovice

Naším cílem je revitalizace dvou páteřních toků přírodního parku Velkopopovicko, a to Mokřanského a Křivoveského potoka. Nejprve budeme odebírat vzorky, které budou podkladem pro vytvoření studie, poté budou následovat vlastní práce. Kromě toho vytvoříme informační brožury o přírodním parku.

Poznej Kamenicko

Spolek Kamenicko

Naším cílem je podpořit šetrnou turistiku a přiblížit lidem nejvýznamnější historické památky v okolí Štiřína a Všedobrovic, které bylo silně ovlivněno rodinou Ringhofferových. Plánujeme instalaci šesti naučných tabulí, zároveň vydáme informační leták o naučné stezce, který bude dostupný v infocentrech.

Oprava historické hasičské stříkačky Ebert

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice

V roce 2019 uplyne 80 let od zakoupení motorové stříkačky Ebert v našem sboru. U této příležitosti bychom rádi tuto stříkačku znovu uvedli do provozu, aby mohla po letech znovu sloužit svému poslání.