Živá voda pro Krámský – monitoring

Popovický spolek okrašlovací

Popovický spolek okrašlovací se stará o vodu v krajině. V průběhu roku 2022 autoři projektu prostřednictvím grantové podpory podrobně zdokumentovali horní povodí pramenné oblasti Křivoveského potoka. Na základě terénního průzkumy vytipovali dvě místa, kde bude možné díky grantu začít měřit množství vody, která z povodí odtéká, a tím budou schopni lépe navrhnout efektivní opatření pro zadržování vody ve zdejší krajině.

Lavice v krajině Kamenicka

Spolek Kamenicko

V rámci činnosti spolku došlo v Kamenici během šesti let, s podporou místních obyvatel, k vyčištění okolí Štiřínského rybníka od černých skládek. Byly vysázeny tři stromořadí a postupně vyčištěna stará obecní cesta ze Štiřína na PetříkovTím zde vznikají další nová místa, která si získávají velkou oblibu mezi lidmi. Grant podpoří projekt instalace lavic, na kterých by lidé mohli posedět, popřemýšlet, či jen pozorovat stromy a poslouchat ptačí zpěv.

Rekonstrukce střídaček na fotbalovém hřišti Slavoj Velké Popovice

TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.

Z grantu bude provedena rekonstrukce sedaček, zastřešení a zvýšení kapacity střídaček na oblíbeném hřišti, které je kromě fotbalových týmů využíváno i mateřskou a základní školou z Velkých Popovic.

4. ročník cyklistických závodů v Petříkově

Cyklo Petříkov z.s.

Sportovní akce v Petříkově, na jejíž start se vždy postaví velká část nadšenců do cyklistiky nejen z Petříkova a Velkých Popovic. Díky podpoře z programu Kozel lidem mohou organizátoři dále rozvíjet oblíbené komunitní setkání, které má již své pevné místo v termínově listině regionálních cyklistických událostí.

Ringhofferové v obrazech

Spolek Ringhoffer

Okolí Velkých Popovic a Kamenice je protkáno myšlenkami, činnostmi a vizemi celé rodiny Ringhofferů. Iniciátoři projektu chtějí pomocí moderních technologií aktivně zapojit obyvatele a návštěvníky zdejší krajiny do pátrání po stopách rodiny, která pro tento kraj zajistila prosperitu, kulturní a ekonomickou soběstačnost. Stejně jako Ringhofferové ve své době tak i tvůrci projektu půjdou cestou, která je dnes hodna 21. stolení.