Krajinotvorné prvky na Velkopopovicku

Svaz ochránců přírody

Projekt se snaží posílit ekologickou stabilitu krajiny a zadržet v ní více vody. Ochránci přírody, za přispění místních obyvatel, plánují obnovu remízku s funkcí biokoridoru nad místní obcí Řepčice nebo zde chtějí vysázet nové ovocné stromořadí a ozdravit staré ovocné stromy. Počítají také s tím, že budou vést diskusi s místními firmami a institucemi, které mají vliv na kvalitu vod na Velkopopovicku.

Výstava historických fotografií

Velkopopovická společnost

Cílem projektu je zvýšení povědomí o historii i současnosti Velkopopovicka, a to nejen u turistů a lidí, kteří jezdí do region na víkendy, ale i u místních občanů. Proto vznikne výstava unikátních historických fotografií z regionu, která bude putovní a bude k vidění na několika místech ve Velkých Popovicích. Organizace navazuje na minulé aktivity, kdy se setkávali místní občané, povídali si o historii Velkých Popovic a oživovali své vzpomínky.

Krajinou Barona Ringhoffera

Kulturní centrum Kamenice

Kamenické kulturní centrum plánuje vylepšit místní Stezku Krajinou barona Rinhghoffera, která prochází obcemi Velké Popovice, Kamenice a Mirošovice. Nově na ní přibyde detailní značení trasy, interaktivní lavička nebo informační tabule. Výsledkem bude plně vybavená stezka určená pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Závody horských kol a nový oddíl cyklistiky

Cyklo Petříkov

Velkopopovicko je oblíbeným regionem pro cyklistické výlety, a to jak na silnicích, tak i v terénu. Cílem projektu je uspořádat dvoudenní cyklistický závod pro širokou veřejnost s v okolí obce Petříkov. Zároveň má vzniknout fungující místní cyklistický oddíl, který bude pořádat pro své členy i další zájemce závody, vyjížďky, výlety a společné akce.

Podpora akcí sboru z Křížkového Újezdce

Dobrovolní hasiči

Zlepšit podmínky pro pořádání společenských akcí, které podporují místní tradice, chtějí hasiči z Křížkového Újezdce. Za prostředky z grantu plánují nakoupit vybavení, které návštěvníkům zlepší zážitek z pořádaných setkání. Mezi ně patří například místní soutěže v požárním sportu nebo různé kulturní akce, které navštěvují lidé z širokého okolí.

Jak podpora funguje?
  • Grantová komise vybere z přihlášených projektů, ty které pivovar finančně podpoří

  • Všechny vybrané projekty postupují do druhé fáze programu a to do veřejného hlasování, prostřednictvím kterého lidé rozhodují o nejsympatičtějším projektu

  • Projekt s největším počtem hlasů získá finanční bonus