Zvony pro Velké Popovice

Nové Habří, z.s.

Dominantou obce Velké Popovice je kostelík Panny Marie Sněžné. Ten bohužel ve zvonici nemá funkční zvony, které by v obci udávaly rytmus života a zdobily slavnostní okamžiky. Více jak 500 let v Popovicích zvony byly. Chceme je kostelu opět vrátit.

Výstava vozů Tatra k 200 letům výročí narození Františka Ringhoffera

Ladův kraj

K 200letému výročí narození Františka Ringhoffera, který je pevně spjat s regionem Velkopopovicka, uspořádáme ve Velkých Popovicích a Kamenici výstavu historických vozů Tatra. Součástí akce budou i přednášky, promítání tematických filmů a prohlídky pivovaru.

Společně – pro přírodu

ZO ČSOP Velké Popovice

Chceme podpořit osvětu místních obyvatel v oblasti životního prostředí, komunitní život i lokální biologickou rozmanitost druhů. Projekt zahrnuje tvorbu místních, výstavu pro veřejnost a kreativní soutěž „Ze života hmyzu“, stejně jako obnovu značení hranic přírodního parku Velkopopovicko.

Mozaiková open air galerie

Velkopopovická společnost, z.ú.

Usilujeme o vznik veřejné galerie pod širým nebem ve Velkých Popovicích. Prostoru pro prezentaci osobní tvořivosti běžných lidí, prohlubování jejich řemeslně-výtvarných dovedností i komunitní sounáležitosti. Každý tu může zažít, jaké to je být umělcem.

HASIČI LOJOVICE – Vybavení pro pořádání soutěží a tréning v požárním sportu.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lojovice

Každý rok pořádáme hasičskou soutěž, které se účastní více než 100 závodníků. Rádi bychom zakoupili moderní nástřikové terče a elektronickou časomíru se startovací pistolí. Vybavení využijeme v soutěži i při tréninku našich družstev na další soutěže.