Alej Leopoldiny Ringhofferové ve Štiříně

Spolek Kamenicko

Spolek Kamenicko se dlouhodobě zabývá kultivací a zkrášlováním krajiny v okolí obce Kamenice.  Jeho novým projektem je rozšíření jabloňové aleje podél cesty, která je součástí vyhledávané naučné stezky Poznej Kamenicko. Stezka byla zrealizovaná v roce 2019 rovněž za podpory programu Kozel lidem. V aleji by mělo přibýt 20 jabloní tradičních českých odrůd. Součástí projektu je taky instalace tabulí s informacemi o jednotlivých odrůdách.  Spolek Kamenicko se v projektu zavázal, že bude o alej, která nese jméno po dceři barona Ringhoffera Leopoldině, dlouhodobě pečovat.

Letní kino s vlastním filmem o obci a okolí

Sbor dobrovolných hasičů Petříkov

Sbor dobrovolných hasičů Petříkov by rád zlepšil komunitní život a posílil vztah místních obyvatel k obci. Rozhodl se proto zbudovat letní kino, jako příjemné místo pro společné setkávání. Součástí projektu je i vytvoření dokumentárního filmu o historii Petříkova, sousedních Radimovic, pivovaru Velké Popovice i zámku Štiřín. Film, na jehož realizaci spolupracuje Sbor s Národním filmovým archivem, bude součástí programu nového letního kina i cenným prezentačním materiálem obce. Na program se mohou sousedé těšit v létě 2021.

Oslavy 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Lojovicích

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice

Sbor dobrovolných hasičů v Lojovicích letos slaví 90. výročí od svého založení. Slavnostní společenskou akcí, chtějí lojovičtí hasiči připomenout bohatou historii místního sboru.  Hasiči spolu s kolegy z okolních obcí připraví ukázku hasičské práce, předvedou historickou i současnou techniku, a utkají se v tradičních hasičských disciplínách.  Atraktivního programu se budou moci zúčastnit i návštěvníci, kteří se mohou zapojit do různých soutěží, například „O železného hasiče“. Připravovaná oslava by měla být jednou z klíčových společenských akcí v příštím roce, která přispěje k bohatšímu komunitnímu životu v oblasti Velkopopovicka.

Stromy a lidé

ZO ČSOP Velké Popovice

Spolek ZO ČSOP Velké Popovice se rozhodl obnovit a rozšířit menší krajinotvorné prvky na Velkopopovicku.  Spolek chce nad Brtnicí u Velkých Popovic vysadit deset nových ořešáků. Za posledních 5 let vysázeli v této lokalitě více než 100 stromů. Součástí projektu je i následná péče o tyto stromy. Na projekt navazuje i Stromový festival uspořádaný ke dni stromů 17. října, kde na návštěvníky budou čekat speciální ochutnávky tradičních odrůd jablek, přednášky nebo večerní hudební program.

Třetí projekt hlasování veřejnosti

Podpora volejbalu ve Velkých Popovicích

Velkopopovická společnost

Volejbal je ve Velkých Popovicích velmi oblíbeným a rozšířeným sportem. Jako mezigenerační sport je vhodnou příležitostí pro setkávání se sousedy a obyvateli okolních vesnic.  Je taky jednou z možností pro nově přistěhovalé obyvatele Velkých Popovic, jak se zapojit do místního komunitního života. V současné době, ovlivněné covidem-19, chtějí místní lidé trávit více volného času poblíž domova, a hlavně trávit ho aktivně a venku. Projekt na podporu Volejbalu usiluje o získání prostředků na základní sportovní vybavení, potřebnou údržbu a drobné opravy venkovního antukového volejbalového kurtu.

Turnaj o pivovarský pohár v ragby 7’s muži

Rugby Club STRONG GIRLS

Spolek Rugby Club STRONG GIRLS chce v obci rozšířit možnosti aktivních volnočasových aktivit ve Velkých Popovicích. Rozhodl se uspořádat Turnaj O PIVOVARSKÝ POHÁR, kterým by rád rozšířil obecné povědomí o sportu ragby 7’s, který je celosvětově velmi oblíbeným sportem a své místo si našel i na nadcházející olympiádě Tokio 2021 v Japonsku. Pořadatelé by rádi ukázali místní veřejnosti, že tento, ač na první pohled tvrdý kontaktní sport, je především férový a mohou ho provozovat jak kluci, tak holky, a to jak mládež, dospělí, tak dokonce i senioři. Turnaj O PIVOVARSKÝ POHÁR staví na tomto mezigeneračním spojení, rugby tak spolu budou hrát muži ve věku 18 až 60 let a zúčastní se ho několik amatérských komunitních týmů z celé České republiky. Turnaj je součástí akce FESTIVAL RAGBY VE VELKÝCH POPOVICÍCH, který se uskuteční o posledním zářijovém víkendu.

Vítězný projekt hlasování veřejnosti

Adventní setkání 2020

Sbor dobrovolných hasičů Petříkov

Rozsvěcení vánočního stromu se stalo tradicí i v Petříkově. Místní Sbor dobrovolných hasičů se rozhodl tuto akci, která je příjemnou příležitostí pro předvánoční setkání občanů Petříkova i sousedních Radimovic obohatit.  Připravil celodenní program, ve kterém nebude chybět workshop pro výrobu adventních věnců ani společný zpěv koled.  Vrcholem bude večerní rozsvěcení obecního vánočního stromu a otevření krásného petříkovského betléma.

Závody horských kol v okolí Velkých Popovic a Petříkova

Cyklo Petříkov

Spolek Cyklo Petříkov by rád rozšířil možnosti sportovních aktivit pro amatéry a veřejnost v okolí Velkých Popovic a Petříkova, kterých v regionu není mnoho.  Velké Popovice jsou častým cílem či zastávkou cyklistů, je zde kvalitní síť cyklotras, a proto se členové spolku rozhodli uspořádat MTB závody ve Velkých Popovicích i v sousedním Petříkově.  Závody budou určeny amatérským sportovcům, ale pořadatelé ve svém projektu myslí taky na početnou obec fanoušků, pro které připravuje bohatý doprovodný program. Projekt tak přináší další možnost k setkávání místních obyvatel a jistě přispěje k obohacení sousedského života.

2. SPORTOVNÍ – MAŠKARNÍ PLES

OTEVŘENI KE ZMĚNÁM

Spolek Otevřeni ke změnám chce podpořit komunitní život v obci uspořádáním Sportovního – Maškarního plesu. Akci spolek uspořádá společně se sportovními organizacemi sídlícími ve Velkých Popovicích a okolních obcích.   Prostředky z programu Kozel lidem budou použity především na kvalitní program, který by měl podpořit zájem popovických o tuto akci.

Hasičský den

SDH Křížkový Újezdec

Již několik let pořádají společně sbory dobrovolných hasičů z Křížkového Újezdce a Popoviček sportovní, kulturní i společenské akce. V létě 2021 se rozhodli uspořádat hasičský den, kterým chtějí propojit občany z téměř deseti přilehlých obcí, a zároveň jim ukázat náročnost a důležitost hasičského povolání. Na akci nebude chybět ukázka požárního sportu, požární techniky i práce samotných hasičů. Návštěvníci si budou moc vyzkoušet, jak nelehkou úlohu profesionální i dobrovolní hasiči často mají.

Druhý projekt hlasování veřejnosti

Sochy pro Velké Popovice

Nové Habří

Spolek Nové Habří se rozhodl esteticky zpříjemnit a zatraktivnit veřejný prostor ve Velkých Popovicích. Od května do listopadu budou zdobit veřejná prostranství sochařská umělecká díla známých i méně známých českých umělců.  Do výběru vhodných míst pro expozici se bude moci zapojit i veřejnost, která se zároveň stane součástí instalace soch a tvorby audiovizuální dokumentace projektu. K motivování návštěvníků a občanů regionu pro absolvování celé výstavní trasy bude připravena zábavná soutěž se speciální šifrou.  Pro její správné rozluštění budou muset návštěvníci získat kódy, které se budou nacházet u jednotlivých uměleckých děl. Předkladatelé projektu jsou přesvědčeni, že tímto netradičním projektem přispějí k obohacení komunitního života a zároveň vyšší atraktivitě Velkých Popovic jako místa, které stojí za to navštívit.