Obnova drobných lesních tůní v přírodním parku Velkopopovicko

ZO ČSOP Velké Popovice

Projekt je zacílený na obnovu sedmi drobných lesních tůní za účelem znovunavrácení jejich původní funkce drobného vodního prvku v krajině přírodního parku Velkopopovicko. Obnova tůní přispívá nemalou měrou k zadržování vody, která je v lesích důležitá nejen pro obohacení biodiverzity, ale funguje například i jako napajedlo pro lesní zvěř.

Živá voda pro Krámský

Popovický spolek okrašlovací

Cílem projektu je adaptace místní krajiny na klimatickou změnu a snížení dopadů dlouho trvajícího sucha. Společně s místními obyvateli chce spolek zmapovat horní část povodí Křivoveského potoka. Podle metodiky Živé krajiny navrhne přírodě blízké úpravy, které obnoví schopnost krajiny zadržet vodu. Výsledkem bude koncepční návrh souboru opatření jako vzorový projekt v oblasti Přírodního parku Velkopopovicko. Záměrem je ukázat místním občanům, úřadům a vlastníkům pozemků, že takové úpravy v krajině přinesou užitek všem zúčastněným stranám.

Ptačí budky pro Kamenicko

Spolek Kamenicko

V okolí Kamenice v lesích podél unikátní kaskády rybníků žije a hnízdí kolem 50 druhů ptáků. Výrobou a instalací ptačích budek pod vedením ornitologa spolek podpoří jejich hnízdění, ale také posílí povědomí lidí o přírodním bohatství Kamenicka. Společně strávený čas bude další motivací pro rozšíření komunity lidí, kteří se spolkem pravidelně zvelebují krajinu kolem Kamenice. Informování místních obyvatel o rozmanitosti ptačích druhů chtějí podpořit také vydáním brožury v rámci cyklu informačních materiálů Poznej Kamenicko, které spolek šíří prostřednictvím KC Kamenice, kavárny U Andělky apod.

Cyklistické závody v Petříkově

Cyklo Petříkov z.s.

Cílem projektu je uspořádat III. ročník MTB závodů v Petříkově (či okolí). Díky dlouhodobé podpoře v minulých ročnících se podařilo vytvořit sportovní událost se začínající tradicí a na v této tradici by tento spolek rád pokračoval.

Aerifikace trávníku fotbalového hřiště Slavoj Velké Popovice

TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.

Vzhledem k zvýšenému nárůstu počtu dětí v mládežnických týmech a zároveň díky rozšíření o B-tým dospělých, ke kterému došlo sloučením s fotbalovým týmem Sokol Lojovice, je z důvodu vyššího zatížení nutná zvýšená péče o trávník. Aerifikace přispěje ke zlepšení a udržení odpovídající kvality trávníku. Tím dojde i ke snížení nákladů na údržbu hřiště, včetně nákladů na závlahu trávníku. Hřiště je krom fotbalových týmů využíváno i mateřskou a základní školou Velké Popovice.