Podnikání pro budoucnost

Již 177 let vyrábíme z těch nejlepších surovin legendární spodně kvašené, třikrát rmutované pivo Pilsner Urquell. Jsme hrdí, že se naše pivo stalo symbolem pro tradici a kvalitu a děláme vše proto, aby si ho mohli vychutnat i mnohé generace pro nás. Udržitelnost nebereme na lehkou váhu. Naopak! Stalo se přirozenou součástí našeho podnikání.

Vítejte na stránkách věnovaných našemu udržitelnému podnikání a seznamte se s tím, co děláme, abychom pivo mohli vyrábět i v budoucnu s lidmi, kteří za naším úsilím stojí.

Úvodní slovo generálního ředitele

Milí přátelé,

vítejte na stránkách, věnovaným udržitelnému podnikání Plzeňského Prazdroje.

Českou pivovarnickou tradici velmi ctíme a její odkaz nadále rozvíjíme. Vnímáme však, že je naší povinností pivovarské dědictví nejen uchovávat, ale i rozvíjet pro budoucí generace. Musíme reagovat na dnešní výzvy takovým způsobem, aby české pivo mělo světlou budoucnost.
Základem dobrého piva je pět faktorů: kvalitní voda, sladovnický ječmen, žatecký chmel, pivovarské kvasnice a skvělí lidé, kteří pivu dávají nejen správnou péči, ale i lásku.

Jako firma, jejíž podnikání závisí na darech přírody, vnímáme, že je naší povinností o tyto zdroje pečovat, a stejně tak rozvíjet naše lidi a podporovat komunity, v nichž působíme.

Proto je naše strategie udržitelnosti postavena na těchto sedmi pilířích:

  • Péče o historii a historický odkaz
  • Podpora domácího zemědělství a českých dodavatelů
  • Snižování spotřeby energie, vody, a uhlíkové stopy ve výrobě a distribuci
  • Podpora a rozvoj české pivní kultury a našich zákazníků
  • Péče o zaměstnance a rozvíjení jejich potenciálu
  • Podpora regionů, ve kterých působíme
  • Podpora zodpovědné konzumace a prevence pití alkoholu rizikovými skupinami

V letošním roce připravujeme spolu s naší mateřskou společností Asahi Group Holding novou a ještě ambicióznější strategii v oblasti udržitelnosti, která bude určovat naše směřování po roce 2020.

Grant Liversage
generální ředitel Plzeňského Prazdroje

Hospodaření společnosti v roce 2018

Plzeňský Prazdroj v hodnoceném období zaznamenal tržby za zboží, vlastní výrobky a služby ve výši 16 517 milionů Kč, výsledek hospodaření po zdanění byl 4 456 milionů Kč, kapitálové investice dosáhly výše 1 363 milionů Kč. Výstav dosáhl hranice  11,5 milionu hektolitrů. Do státní pokladny odvedla společnost v loňském roce na přímých a nepřímých daních 5 miliard Kč. S potěšením můžeme konstatovat, že Plzeňský Prazdroj patří ke špičce českého pivního trhu a je i jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do státního rozpočtu.

Zaměstnáváme přibližně dva tisíce lidí, především ve výrobě a obchodně-distribučních službách zákazníkům. Nepřímo vytváříme dalších více než 20 tisíc pracovních pozic u obchodních partnerů a dodavatelů. Naše prosperita tak pomáhá k rozvoji celé české ekonomiky.