Naše strategie trvale udržitelného rozvoje

Naše strategie trvale udržitelného rozvoje je založena na sedmi prioritních oblastech, ve kterých vnímáme důležitou roli Plzeňského Prazdroje. V každé z oblastí jsme si stanovili cíle do roku 2020, které nám zároveň umožňují přispět k plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje.

V současnosti intenzivně pracujeme na přípravách nové strategie pro skupinu Asahi Breweries Europe, do níž patří i Plzeňský Prazdroj. Zde si stanovíme priority a konkrétní cíle na další období po roce 2020.

Historie

Priority:

Pečovat o historické dědictví, abychom jej v pořádku předali našim potomkům.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2018:

Bednářské řemeslo v Prazdroji bylo zapsáno na národní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a bednáři se tak mohou ucházet o zapsání na seznam UNESCO. Zrestaurovali jsme historickou pivovarskou Jubilejní bránu a uložili časosběrnou schránku s informacemi, týkajícími se i stoletého výročí republiky, pro další generace.

Výhled do roku 2020:

Budeme nadále investovat do zachování historických budov, tradičních řemesel, sbírek a pramenů. Nadále budeme zpřístupňovat naše pivovary široké i odborné veřejnosti.

Suroviny - rozvoj zemědělství

Priority:

Podporovat domácí zemědělství a udržitelné využívání půdy k pěstování pivovarnických surovin, současně také podporovat české dodavatele.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2018:

Téměř veškerý ječmen jsme nakoupili od domácích dodavatelů. Z toho 65 % přímo od pěstitelů. 90 % chmele jsme nakoupili z Čech a zbylé speciální odrůdy ze zahraničí. Podpořili jsme výzkumné aktivity v oblasti pivovarnických surovin částkou ve výši téměř 2 milionů Kč.

Výhled do roku 2020:

Budeme nadále zachovávat principy odpovědného dodavatele při dodržování maximální kvality. Základními principy spolupráce a partnerství pro nás zůstávají korektní vztahy, dlouhodobost a férovost. Budeme spolupracovat s domácími zemědělci v oblasti udržitelného pěstování surovin a ve světle klimatických změn, se kterými se všichni potýkáme.

Výroba, balení a distribuce

Priority:

Zajistit kvalitní zdroje vody a neustále snižovat spotřebu vody, která je pro výrobu piva nezbytná. Stejně tak snižovat spotřebu energií i emisí CO2 ve výrobě. Zaměřovat se na opětovné používání a recyklaci obalů na naše výrobky.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2018:

Podařilo se nám opět snížit uhlíkovou stopu piva z 7,22 kg CO2 na hl piva na 6,98. Zavedli jsme vlakovou dopravu mezi dvěma pivovary, Nošovicemi a Plzní, čímž se nám podařilo odstranit přes 400 kamionů z českých silnic a dálnic.

Výhled do roku 2020:

Budeme monitorovat dodávky vody, o kterou se dělíme s místními obyvateli. Snížíme spotřebu vody na 2,94 hl na hektolitr piva. Budeme nadále usilovat o snižování uhlíkové stopy. Do roku 2020 chceme dosáhnout hodnoty TDE nižší než 76,44 MJ/hl. Budeme nadále hledat příležitosti pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do našich procesů.

Podpora malých a středních podnikatelů a české pivní kultury

Priority:

Rozvíjet českou pivní kulturu a neustále zlepšovat prostředí a zážitky v hospodách. Pomáhat našim zákazníkům z řad hospodských se zvyšováním kvality jejich hospod a tím i jejich konkurenceschopnosti.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2018:

Prostřednictvím programu Mistr výčepní jsme proškolili 1217 hospodských a restauratérů. Rozjeli jsme nový projekt „Vesnice“, který si klade za cíl navrátit společenský život do vesnických hospod. Do programu jsme zapojili přes 115 podniků.

Výhled do roku 2020:

S našimi zákazníky si nastavíme rozvojové plány ohledně směřování jejich byznysu (kvalita provozoven, objemy, služby), které budeme pravidelně vyhodnocovat a společně také reagovat na příležitosti ke zlepšení. Chceme rozvíjet koncept zážitkové hospody a pomoci navrátit život do hospod, obzvlášť na vesnicích, kde lidé mají stále méně příležitostí k setkávání a rozvíjení sousedských vztahů.

Zaměstnanci

Priority:

Být atraktivním zaměstnavatelem, který pečuje o své zaměstnance i jejich rozvoj a nabízí rovné pracovní podmínky pro muže i ženy.  

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2018:

Pro roky 2018 a 2019 jsme v kolektivní smlouvě zakotvili růst mezd pro všechny naše zaměstnance až o 11 %. V roce 2018 jsme pokračovali v realizaci interaktivních bezpečnostních školení, kterými již prošlo 60 % našich zaměstnanců.

Výhled do roku 2020:

Budeme nadále zvyšovat naši atraktivitu pro potenciální zaměstnance. Budeme pokračovat v rozvíjení odborných a profesních dovedností našich lidí a zaměříme se na prosazování větší diverzity na pracovišti.

Zodpovědná konzumace

Priority:

Usilovat o to, aby se pivo stalo přirozenou volbou pro umírněné a odpovědné konzumenty.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2018:

Prostřednictvím kampaně a nové aplikace na podporu odpovědného přístupu k pití alkoholu Promile Info se nám podařilo oslovit bezmála 1,5 milionů lidí. Do našeho vlajkového projektu Respektuj 18 jsme zapojili o 30 % více lidí než v roce 2017.

Výhled do roku 2020:

Budeme se snažit oslovit všechny konzumenty našich piv efektivními komunikačními kampaněmi a partnerskými aktivitami. Jejich cílem bude podpořit umírněnou konzumaci piva.

Komunity

Priority:

Být dobrým sousedem v regionech, kde podnikáme.

Cíle pro udržitelný rozvoj:

Úspěch roku 2018:

Prostřednictvím našich charitativních a grantových programů jsme rozdali více než 11 milionů Kč. Odstartovali jsme nový projekt Kopeme za fotbal pod hlavičkou značky Gambrinus.

Výhled do roku 2020:

Budeme pokračovat v investicích do  projektů komunit, které potřebují naši pomoc. Rovněž budeme nadále rozvíjet CSR projekty v rámci jednotlivých našich značek, které reflektují aktuální celospolečenská témata.