Zaměstnanci

„V Prazdroji pracuji už přes dvacet let. Je to pro mě srdcová záležitost. Jsem rodilý Plzeňák a na naše pivo, které je známé po celém světě, jsem hrdý. Za tu dobu jsem zažil spoustu změn a různých vlastníků, prostřídal mnoho pozic, ale musím říct, že pivo máme pořád stejně dobré a firma se o své zaměstnance dokáže postarat. Líbí se mi, že Prazdroj bere vzdělávání zaměstnanců vážně a máme spoustu příležitostí. Nudit se tu prostě nedá. Jsem rád, jak mohu kolem sebe pozorovat profesní růst svých kolegů na různých pozicích.“
—Václav Šimek, manažer stáčení Plzeň

Dnes už každý ví, že budoucnost člověka spočívá
z velké části ve vzdělání.

A každý potřebuje vedle výplaty také podněty k zábavě, vzdělávání, sportu, či odpočinku. Našich zaměstnanců se proto v pravidelných průzkumech ptáme, s čím jsou spokojeni a s čím ne. Podle pravidelného průzkumu, kterého se zúčastnilo 81 % zaměstnanců, osm z deseti odpovědělo, že mají v Plzeňském Prazdroji příležitosti získat a rozvíjet nové dovednosti.

Naše zaměstnance podporujeme především třemi cestami:

 1. Mzdovou politikou, kterou reprezentuje pravidelný růst mezd a podíl výkonnostní složky.
 2. Řadou nefinančních benefitů, jako jsou vysoká podpora na penzijní pojištění či životní připojištění, produkty naší společnosti, nebo příspěvek na školku pro zaměstnance, kteří se vrací dříve do zaměstnání.
 3. Různými formami vzdělávání, do nichž investujeme mimořádné finanční prostředky.

Mzdová politika

Plzeňský Prazdroj provozuje čtyři pivovary v různých krajích, centrálu v Praze a 16 obchodně-distribučních center po celé republice. Zaměstnáváme bezmála 2000 osob a působí  v něm tři odborové organizace.

Pro roky 2018 a 2019 jsme v kolektivní smlouvě zakotvili růst mezd pro všechny naše zaměstnance až o 11 %. Navýšení proběhlo ve dvou fázích, přičemž ta první navýšila mzdy od dubna 2018 v průměru o 6 % a ta druhá od dubna 2019 o 5 %.

Úspěchy naší firmy sdílíme s každým naším zaměstnancem.

Jako poděkování za skvělou práci jsme v roce 2018 všem zaměstnancům vyplatili speciální odměnu ve výši 8 tisíc Kč do mzdy.

Na penzi 12 tisíc ročně
a mnoho dalšího

Jedním z nejvýznamnějších příspěvků zaměstnancům naší společnosti je příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění nebo životní připojištění, které jsme od roku 2018 zvýšili z dřívějších 6 na 12 tisíc ročně.

Samozřejmostí je nárok na pět týdnů dovolené. Dále nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu,
 • částečnou práci z domova,
 • příspěvek na zdraví, sport, kulturu, rekreaci, nebo dopravu v hodnotě i desítek tisíc korun za rok
 • dva dny volna na vlastní svatbu (a/nebo 1 den na svatbu dítěte),
 • dva dny volna na regeneraci,
 • až dva dny placeného volna pro čerpání na dobrovolnické aktivity,
 • poukázky na nákup výrobků našich značek v hodnotě až 1500 Kč za rok,
 • pivo na dovolenou a Vánoce,
 • zaměstnanecké kluby, kde mají zaměstnanci možnost zakoupit pivo za 1 Kč,
 • exkurze pro zaměstnance s volným vstupem na prohlídku pivovarů,
 • odměny za dárcovství krve a pracovní výročí
 • zvýhodněné nabídky a slevové akce u partnerských společností – například zvýhodněná cena automobilů, sleva na zájezdy, pobyty, vstupy do divadel apod.

Diverzita

Práce v kolektivech, kde jsou zastoupeni ženy i muži, různé věkové kategorie či národnosti přináší nová řešení a pohledy na věc. Diverzita v práci je konkurenční výhodou a my jsme se v posledních letech zaměřili především na podporu genderové diverzity.  Intenzivně se tomuto tématu věnujeme, díky čemuž se nám podařilo vytvořit pracovní prostředí, které stojí na rovných příležitostech.

Za posledních 10 let se nám podařilo zvýšit procentuální zastoupení žen ze 17 % v roce 2010 na dnešních 32 %.  Oproti loňskému roku se nám o 1 % snížilo zastoupení žen ve vedení společnosti. V roce 2018 naše společnost prošla hloubkovým gender auditem, ze kterého vzešla řada doporučení.  Doporučení jsme předložili vedení společnosti i naší mateřské skupině Asahi Breweries Europe a pracujeme na nové strategii diverzity, ve které si stanovíme jasné cíle a další směřování společnosti.

Abychom podpořili pracující rodiče a umožnili lepší slaďování pracovního a soukromého času, nabízíme ještě tyto benefity:

 • nárok na jeden den neplaceného volna při nástupu dítěte do školky nebo školy,
 • program pro udržování kontaktu se zaměstnanci – rodiči na rodičovské dovolené,
 • příspěvek až 6 000 Kč měsíčně na předškolní péči pro rodiče, kteří se chtějí vrátit dříve z mateřské nebo rodičovské.

Procentuální zastoupení žen ve vedení Plzeňského Prazdroje

Ženy představují pro každou firmu ohromný potenciál. A my ho naplno využíváme. Intenzivně se tomuto tématu věnujeme, díky čemuž se nám podařilo vytvořit pracovní prostředí, které stojí na rovných příležitostech.
2010
17
2011
19
2012
18
2013
17
2014
22
2015
28
2016
30
2017
33
2018
32
Procento žen

Přednostní růst

Na nové či uvolněné pozice hledáme kandidáty vždy především z řad stávajících zaměstnanců. Tento princip považujeme za nesmírně důležitý prvek jejich podpory a profesního rozvoje.

Celoživotní vzdělávání

Vzdělávání je jedním z nejdůležitějších benefitů, které může zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytnout. K plnému využití svého potenciálu mohou naši zaměstnanci využívat individuálních rozvojových plánů. Na jejich základě pravidelně vyhodnocujeme a plánujeme jejich kariérní cestu, potenciál a výkon. K dispozici jsou různé formy vzdělávání.

Zaměstnanci nejsou nijak omezeni počtem kurzů, které mohou absolvovat. Největší zájem je tradičně o angličtinu – tyto kurzy využívá přibližně každý sedmý zaměstnanec Plzeňského Prazdroje. Následují měkké a počítačové dovednosti.

Pro různé skupiny našich zaměstnanců jsme vytvořili interní programy, jejichž cílem je rozvíjet dané profesní znalosti a dovednosti – ať jste u nás nováčkem nebo zkušeným harcovníkem. Již několik let tak fungují například Marketingová a obchodní akademie Plzeňského Prazdroje. Pro vedoucí zaměstnance jsou to dále například programy Leadership Fundamentals a Leading Managers.

Jsme především výrobní společností, a proto klademe důraz na kvalitu a bezpečnost práce v našich pivovarech. Díky velkému zájmu o interaktivní bezpečnostní školení, tzv. Safety Camp jsme i v roce 2018 v tomto programu pokračovali. Klademe si za cíl, aby programem prošli všichni zaměstnanci v oblasti výroby. Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským již několik let funguje tzv. Pivní akademie.

Nabízíme letní stáže pro studenty, přičemž řada z nich u nás po ukončení programu zůstane v pozici řádných zaměstnanců. V roce 2018 jsme v anketě TOP Zaměstnavatelé získali 1. místo v kategorii spotřebitelský průmysl. Noví zaměstnanci se účastní tzv. Úvodního dne v Plzeňském Prazdroji, aby získali co nejvíce informací o naší společnosti a fungování jednotlivých oddělení. Následně projdou kurzem „Pivní misionář,“ na kterém se dozví vše o pivu, nejen o jeho historii, výrobních procesech, ale i jak pivo správně načepovat. V roce 2018 tímto kurzem prošla stovka zaměstnanců a stále patří mezi nejoblíbenější kurzy.

Bezpečné a zdravé pracovní
prostředí na prvním místě

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro nás na prvním místě.  Pro naše zaměstance v kancelářích i výrobě  napříč  pivovary připravujeme Dny zdraví. Mottem Dnů zdraví v roce 2018  bylo „ Pečujte o své zdraví i v práci“, kdy  jsme se zaměřili na rekondiční masáže, vyšetření zraku, měření cholesterolu a krevního tlaku, výživové poradenství  a problematiku zvládání stresu v práci i v soukromém životě formou workshopů.

Věříme, že i díky těmto aktivitám se nám podařilo snížit počet pracovních úrazů oproti předchozímu období z 12 na 9 případů.

Rovněž pokračujeme v projektu Garden, který má za cíl zlepšit/zpříjemnit  pracovní prostředí všem zaměstnancům ve výrobě, kancelářích i distribučních centrech. Loni jsme investovali více než 10 milionů Kč.

Firemní dobrovolnictví

Naše zaměstnance motivujeme k dobrovolnictví. Široké spektrum dobrovolnických programů máme nastavené tak, aby se mohlo zapojit co nejvíce zaměstnanců ze všech koutů republiky a různých pracovních pozic . V loňském roce se zapojilo více než 11 % našich zaměstnanců a dohromady odpracovali 1728 hodin, což je o 10 % více než v roce 2017.

Zaměstnanci mají nárok na 2 dny placeného volna, určeného na dobrovolnictví. Dny mohou využít jedním z níže uvedených způsobů:

 • celoroční program nabídky dobrovolnických aktivit na portále zapojimse.cz
 • pravidelné dobrovolnické dny, kdy zaměstnanci pomáhají zvelebovat okolí našich pivovarů
 • realizace vlastních projektů

V minulém roce se zaměstnanci Prazdroje velmi aktivně zapojili do projektu Movember. Celkem dvanácti „kníračům“ z Prazdroje se podařilo vybrat 70 500 Kč mezi zaměstnanci a umístili se na krásném 8. místě v bodovací tabulce Movemberu.

Oblíbenou dobrovolnickou aktivitou je tradiční úklid na Pustevnách okolo sochy Radegasta. Celý pivovar v Nošovicích, tedy kromě zaměstnanců, kteří mají směnu, se zapojí do celodenních aktivit na podporu místního regionu. Na tuto akci přijíždí i zaměstnanci z jiných koutů České republiky.

Našimi aktivitami pomáháme naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje: