Historie

„Pravé bohatství se skrývá uvnitř. Nejen uvnitř sklenice dobře načepovaného ležáku Pilsner Urquell, ale také pivovarských depozitářů. Ještě během studií jsem nastoupila do pivovaru a nyní jako vedoucí oddělení historických sbírek, tedy jako archivářka a historička pivovarnictví, spravuji pod heslem „Co do archivu neuložíme, archivářky nedohledají“ pivovarský archiv i muzeum. Za 177 let existence pivovaru se v našem archivu i muzeu nastřádalo hodně pokladů a je třeba mít někoho, kdo se v nich zkrátka vyzná, věnuje jim tolik potřebnou péči, pomůže poznávat historii slavného podniku i značek a uchová bohatství, které se stalo razítkem naší republiky, nejen pro nás, ale také pro budoucí generace.“
—Anna Peřinová, vedoucí oddělení historických sbírek

Historie plzeňského piva: Příběh, o který pečujeme!

740
metrů
archiválií najdete v našem archivu

Historie plzeňského piva, které se stalo synonymem pro spodně kvašený ležák, nás zavazuje k péči o historické budovy, sbírky i informační prameny. Jednou z nejstarších budov v areálu plzeňského pivovaru je jednopatrový dům z 60. let 19. století. Zde máme vlastní archiv akreditovaný Ministerstvem vnitra. Jedná se o jeden z pouze jedenácti soukromých akreditovaných archivů v celé České republice. Najdete v něm na 116 fondů a sbírek, které tvoří 515 metrů archiválií a 225 metrů technického archivu. Badatelé mají do archivu přístup po předchozí dohodě.

Aktuálně náš archiv digitalizujeme a k dnešnímu dni speciální knižní skener zdigitalizoval přes 300 knih a plánů. Naše historie tak bude k dispozici budoucím generacím také v elektronické podobě. Fondy a sbírky archivu zároveň průběžně aktualizujeme a doplňujeme, aby historie společnosti byla stále „živá“.

Vlastníme a rozvíjíme Pivovarské muzeum v Plzni, které bylo otevřeno v roce 1958. Muzeum se svojí jedinečnou atmosférou mapuje vznik a rozvoj pivovarnictví a s ním souvisejících řemesel. Sídlí v původním středověkém právovárečném domě a ve svých depozitářích uchovává například rozsáhlou sbírku pivního nápojového i obalového skla, etiket, pivních tácků, výtvarného umění, ale také řadu pivovarských kuriozit a mnoho dalších artefaktů.

Ve dvoře Pivovarského muzea najdete vchod i do Plzeňského historického podzemí. Od roku 2009 ho spravuje Plzeňský Prazdroj a patří k největším turistickým lákadlům Plzně. Celé plzeňské podzemí tvoří rozsáhlý systém chodeb pod historickým centrem města. V některých částech má dvě patra a pyšní se celkovou délkou 13 kilometrů. Podzemní prostory byly budovány s výstavbou prvních měšťanských domů ihned po založení města, tedy od konce 13. století, a původně sloužily ke skladování potravin, následně je využívali pivovarníci ke zrání a ležení piva.

V roce 2018 jsme ve spolupráci s městem Plzeň připravili i novou část historického podzemí, které se rozléhá pod Rooseveltovou ulicí a má délku 134 metrů.

Návštěvníci se do nového úseku mohli podívat už začátkem roku 2019 a to jen s baterkami!

Přivítali jsme 935 000 návštěvníků v našich pivovarech!

Návštěvníci v roce 2018

770000
Plzeň
121000
Velké Popovice
43000
Nošovice

Investice do historických budov jsou významnou součástí dlouhodobých investičních aktivit společnosti. Postupně jsme opravili nádvoří plzeňského pivovaru, které se stalo veřejným prostorem a součástí života v Plzni, či budovu Formanky. V jubilejním roce 2018 jsme opravili i  tzv. Jubilejní bránu z roku 1892, která je symbolem pivovaru i kulturní památkou.

V průběhu oprav zástupci Plzeňského Prazdroje a plzeňského biskupství do brány uložili speciální schránku s dokumenty pro budoucí generace, které jim přiblíží současné dění v pivovaru i důležité milníky roku 2018. Do schránky jsme vložili dokumenty mapující aktivity, kterými se pivovar připojil k oslavám 100 let republiky, jako je aukční láhev Pilsner Urquell, speciální ležák První, který jsme uvařili k výročí první republiky se sládky Pivovaru Matuška, nebo výstava Prazdroj před 100 lety a dnes. Nechybí ani fotografie zachycující průběh restaurování Jubilejní brány.

Většina významných budov v našem vlastnictví, včetně nádvoří pivovaru, je celoročně otevřena pro širokou veřejnost. Díky péči, kterou mu věnujeme, se plzeňský pivovar stal nejnavštěvovanější památkou v celém regionu.

Další dva pivovary, patřící společnosti Plzeňský Prazdroj, nejsou tak rozsáhlé jako plzeňský areál, přesto však o ně pečujeme se stejným zapálením a oba stojí za návštěvu.

Ve Velkých Popovicích najdou návštěvníci malebný pivovar v srdci Ladova kraje, který začal stavět v roce 1871 baron František Ringhoffer.  Od července 2018 se návštěvníci mohou dostat do pivovaru i pravidelnou vlakovou linkou z hlavního nádraží v Praze. Pro pivovar má obnovení vlečky dvojnásobně důležitý význam – kromě pohodlné přepravy návštěvníků z centra Prahy pro něj znamená také možnost do budoucna znovu po železnici přepravovat pivo.

Ačkoliv nošovický Radegast, který začal pivo vařit až v roce 1970, je nyní druhým největším v České republice. Pivovar je moderním podnikem, který možná historickou krásou neoplývá, ale zato má věž s krásnou vyhlídkou na pohoří Beskyd, ve které se nachází oblíbená degustační síň. Nově se jeho návštěvníci dostanou i do ležáckých sklepů, nebo si mohou zkusit Radegastovu školu čepování.

Otevírání návštěvnických tras je naším přínosem k připomínání historie výroby piva. Stejně jako službou těm, kteří chtějí vědět, jak tento národní nápoj vzniká. I do budoucna proto plánujeme zpřístupňovat naše pivovary veřejnosti a průběžně restaurovat nejen tyto cenné historické budovy, ale především příběhy a zručnost lidí, kteří za nimi stojí.

Pečujeme o stará pivovarská řemesla!

Pivovarským bednářem
se nikde jinde nevyučíte

Plzeňští pivovarští bednáři mají za sebou rozhodující krok, díky kterému se mohou ucházet o zápis na listinu světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Prazdrojští bednáři, kteří jsou zřejmě jedinými pokračovateli kdysi slavného pivovarského řemesla pracujícími přímo v některém ze světových pivovarů, byli koncem roku 2018 zapsáni na národní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Postupu na národní seznam předcházel nejprve zápis do seznamu krajského v roce 2017.

Osmičlenná parta pivovarských bednářů z Plzeňského Prazdroje je pokračovatelkou slavné tradice, která sahá až do začátků výroby proslulého plzeňského ležáku před 177 lety. V dobách největšího rozkvětu na začátku minulého století pracovalo v plzeňském pivovaru zhruba 150 bednářů. Prazdroj drží tradici tohoto řemesla zřejmě jako jediný pivovar na světě.

Bednáři mají v Plzni důležitou úlohu – starají se o ležácké sudy a dubové kádě, ve kterých v plzeňských sklepích kvasí a zraje pivo. Díky jejich práci mohou dnešní sládci stále srovnávat pivo zrající v moderních cylindrokónických tancích s tím, které zraje a kvasí tradičním způsobem.

Koně vozí sudy, jako kdysi

Koně rozváželi plzeňské pivo od jeho vzniku. Proto považujeme za samozřejmé podporovat tradice s výrobou piva spojené. Ještě do roku 1957 jezdili v areálu pivovaru. Tradici formanství obnovil v roce 1990 Jan Šůs. Díky tomu lze vidět koně, zdobený vůz a sudy i na ulicích. Bez dlouholeté finanční a nefinanční podpory Plzeňského Prazdroje by se formanství jen velmi těžko udrželo.

Současná formanka Jana Šůsová, která převzala živnost od svého otce, pivo rozváží pravidelně každý týden po Plzni se dvěma kobylkami – Barnou a Bajkou  – a začíná do prací zapojovat i další generaci pivovarských koní, konkrétně Breta.

Našimi aktivitami pomáháme naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje: