Komunity

„Věřím, že i firmy by měly přidat ruku k dílu a usilovat o lepší společnost. Neměly by se ani bát řešit celospolečenská témata. Naopak! Prostřednictvím síly značky můžeme pomoct, otevřít diskuzi nad tím, co nás trápí nejvíce, můžeme jít příkladem. Pracuji jako manažer značky Radegast a  posledních 5 let tvoří projekt Radegast lidem jeden z klíčových pilířů naší komunikace. Projekt usiluje o to, aby se Beskydy, domov piva Radegast, rozvíjely a jejich přírodní krása zůstala zachována i pro další generace. Jsem přesvědčený, že takový přístup by měla mít každá značka.“
—Marek Grabovský, brand manažer

Od roku 1842 jsme dobrým sousedem

4700000
jsme rozdali prostřednictvím grantovým programů za minulý rok

Staří právovárečníci i jejich nástupci vždy ctili svoji příslušnost k městu. Zaplatili například více než polovinu nákladů na stavbu plzeňských kasáren (1804 až 1826). Totéž lze říct o tamním městském divadle (1832). Pivovar přispíval na raněné z válek, sirotčince, opravy kulturních památek…

Jako dobrý soused a spolutvůrce podoby Plzně se chová i dnes. Tento přístup navíc společnost přenáší i do Velkých Popovic a Nošovic.

Prostřednictvím našich grantových programů v okolí pivovarů Prazdroj, Kozel a Radegast lidem jsme v roce 2018 podpořili 22 komunitních projektů v celkové hodnotě 4 700 000 Kč.

Kozel lidem

Seznam neziskových organizací
Název projektu
ZO ČSOP Velké Popovice
Čistá voda Velkopopovicka
Základní umělecká škola Josefa Lady Velké Popovice
Autorský pohádkový muzikál „O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce“
Nové Habří,z.s.
Workoutové hřiště
Spolek KAMENICKO
Poznej Kamenicko
Velkopopovická společnost, z.ú.
Udržitelný rozvoj pro keramicko-mozaikovou tvořírnu ve Velkých Popovicích
SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Lojovice
Oprava historické stříkačky Ebert
Dětenický betlém, z.s.
Zachraňme Dětenický Betlém

Radegast lidem

Seznam neziskových organizací
Název projektu
Klub českých turistů
Kvalitnější čištění odpadních vod z chat a budov stojících na vrcholu Lysé hory
ČSOP Salamandr
To, co hlídá Radegast
Slezský železniční spolek
Zvláštní vlaky do pivovaru Radegast
KČT, odbor Beskydy
Nový Radegastův vstup do chaty Prašivá
Ski Park Grůň
Pořízení stanů pro aktivity na Pustevnách…
Junák
Završení obnovy skautské mohyly Ivančena

Prazdroj lidem

Seznam neziskových organizací
Název projektu
POST BELLUM, o.p.s.
Století žen
Pěstuj prostor, z.s.
Plzeňský architektonický manuál (PAM)
Pap-rna
Galerijní komunitní klubovna se zázemím pro tvorbu a prodejní festivaly
Skrytá Plzeň
Skryté město – sousedské procházky
Plzeň 2015, z.ú.
BLIK BLIK 2019 - festival světla a umění ve veřejném prostoru
Auto*Mat, z.s.
Do práce na kole 2019
CONEXIS z.s.
Pilsen Busking Fest 2019
PaNaMo
Divadelní léto pod plzeňským nebem - 12. ročník
Biskupství plzeňské
Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Za 17 let fungování našich grantových programů jsme podpořili přes 200 projektů a rozdělili více než 96 miliónů Kč.

Věříme, že firmy by měly poukázat i na celospolečenská témata. V portfoliu máme celkem 12 značek. Polovina z nich se snaží svými aktivitami poukázat na společenské problémy a napomáhat k jejich řešení:

Birell – Společně jsme Nezastavitelní

Československý projekt Nezastavitelní vznikl v roce 2014 pod jménem Birell jízda. Značka Birell je jeho hlavním iniciátorem a sponzorem. Za každého, kdo projde speciální Birell bránou, přispíváme na účet Nezastavitelných částkou 5 Kč. V roce 2018 se nám tak v Čechách a na Slovensku podařilo získat prostředky ve výši 1 437 800 Kč. Díky tomu jsme mohli pomoci 21 hendikepovaným sportovcům nakoupit výbavu, kterou si sami nemohou dovolit. Celkem se do projektu zapojilo na 144 591 lidí.

Gambrinus - Kopeme za fotbal

Značka Gambrinus je dlouhodobě spojena s fotbalem a jeho rozvojem. V roce 2017 jsme udělali zásadní rozhodnutí a ukončili jsme sponzorství nejvyšší reprezentace a první ligy. Místo toho jsme začali podporovat nákup sportovního vybavení pro amatérské týmy a projekty na podporu místních komunit, které jsou s fotbalem spojené. To vše se děje prostřednictvím grantového programu Kopeme za fotbal. V roce 2018 jsme podpořili 51 amatérských klubů napříč republikou a rozdali celkem 2 007 415 Kč.

Pilsner Urquell - Aukce uměleckých lahví

Rok 2018 byl rekordní pro značku Pilsner Urquell a již tradiční charitativní aukci designových lahví. Letos byl design lahve inspirován 100. výročím založení Československa. Pro Centrum Paraple se nám podařilo získat nejvíce v historii této akce, 2 759 988 Kč, a překonat tak minulý ročník o 64 %. Nejdražší originální láhev podle návrhu Václava Mlynáře a Jakuba Pollága ze studia deFORM vynesla neuvěřitelných 700 000 Kč. Celý výtěžek dražby byl věnován lidem s poškozením míchy a jejich rodinám.

Kopparberg - SWAP akce

Kopparberg se tématikou udržitelné módy zabývá dlouhodobě. V loňském roce uspořádal prazdrojskou firemní sbírku oblečení, které poté dopravil na jeden z největších SWAP eventů v Praze v Prostoru 39. Tam si lidé mohli vyměnit s ostatními oblečení, které už nepotřebují, a získat nové kousky bez zbytečného nakupování. Celkem se podařilo vysbírat 120 litrů oblečení.

Našimi aktivitami pomáháme naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje: